HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Poslankyňa chce doplniť antidiskriminačný zákon, zdravotne postihnutým nemajú zamietať primerané úpravy

TASR

Poslankyňa za OĽaNO Silvia Shahzad navrhla novelu antidiskriminačného zákona. Podľa nej má zosúladiť znenie zákona so znením Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a to v súlade s odporúčaniami Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Parlament sa bude jej návrhom zaoberať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 26. novembra.

Novela zákona má vyplniť medzeru v slovenskom antidiskriminačnom práve spôsobenú chýbajúcou implementáciou zákazu diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Dohovor zakazuje diskrimináciu ľudí so zdravotným postihnutím, pričom diskrimináciou z dôvodu zdravotného postihnutia sa rozumie aj odmietnutie takzvaných primeraných úprav. Právny koncept primeraných úprav je definovaný v Dohovore OSN tak, že ide o „nevyhnutné a adekvátne zmeny a prispôsobenie, ktoré nepredstavuje neúmerné alebo nadmerné zaťaženie a ktoré sa robia, ak si to vyžaduje konkrétny prípad, s cieľom zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím využívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd na rovnakom základe s ostatnými“.

Ako príklad Shahzad spomenula rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý sa týkal tureckého občana Envera Şahina. Ten ako študent neúspešne žiadal univerzitu o prispôsobenie budovy jeho zdravotnému obmedzeniu tak, aby mohol ďalej študovať. Prijatím novely by sa podľa Shahzad naplnila povinnosť, ktorá Slovensku vyplýva z ratifikovanej medzinárodnej zmluvy o ľudských právach, ale aj posilnila ochrana osôb so zdravotným postihnutím.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská pre agentúru SITA uviedla, že predložený návrh novely antidiskriminačného zákona víta. „Novelu považujeme za významný nástroj na zosúladenie našej právnej úpravy s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Uzákonenie ´primeraných úprav´ bude právne vynútiteľné od tých, ktorí takéto úpravy odmietnu realizovať,“ uviedla Stavrovská.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info