Návrh rozpočtu zdravotníctva je postavený na vode, myslí si predseda zdravotníckeho výboru
14 | 11 | 2019 I SITA

Návrh rozpočtu zdravotníctva je postavený na vode, myslí si to predseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník. Ako povedal Zelník vo štvrtok po zasadnutí výboru, v návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na roky 2020 až 2022 ho prekvapila očakávaná úspora 400 mil. eur. Tento návrh bol z rokovania Výboru NR SR pre zdravotníctvo presunutý na ďalšie rokovanie, pretože jeho členovia chcú dostať odpovede.


"Chcem počuť od kompetentných pracovníkov, ako si predstavujú zadefinovanú úsporu. Či je to úspora v poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti, úspora na lieky či na ďalšom zlepšení," konštatoval predseda výboru Zelník. Chce podľa jeho slov vedieť, aká je konkrétna predstava, inak je rozpočet reálne ponížený o túto sumu.

"Keď nebude úspora 114 mil. eur na lieky, ale bude len 50 mil. eur, kto vykryje zvyšok? Možno je odhad úspor správny a možno bude ešte viac, ale my to nemôžeme dopredu vedieť. Veď za tým sú pacienti," dodal Štefan Zelník. Poukázal tiež na to, že stratifikácia, ktorá musí podľa jeho slov ísť ruka v ruke s materiálno-technickým a personálnym vybavením, nie je zohľadnená v rozpočte. "Dokonca kapitálové výdavky sú o 30 mil. eur menej ako boli minulý rok.

Pýtame sa, kde sú kapitálové výdavky na nemocnicu Rázsochy?" dodal predseda zdravotníckeho výboru. Dofinancovanie zdravotníctva bude podľa Štefana Zelníka jednoznačne potrebné. "Niekto nám povie, že navýšenie financií na mzdy je vykryté v tomto rozpočte? Ako je tam vykrytých 800 mil. za nezaplatené faktúry a skrytý dlh?" pýta sa Zelník.

Podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a tieňový minister zdravotníctva hnutia OĽaNO Marek Krajčí konštatoval, že nás v zdravotníctve budúci rok čaká niečo podobné ako v tomto roku. Rozpočet je podľa neho opäť nastavený tak, že budúci rok bude treba dofinancovať. "Čo ma však najviac mrzí je, že sa počíta s úsporou 140 mil. eur. Usporiť sa má napríklad na poklese úhrady za kategorizované lieky a e-health," povedal Krajčí. Je to podľa neho absolútne nereálne.

Ako uviedol tieňový minister zdravotníctva hnutia OĽaNO, je paradox, že chorí ľudia majú dofinancovať naše zdravotníctvo. Rozpočet je podľa neho opäť výrazne podhodnotený. "Neprispieva to vôbec k tomu, aby šlo zdravotníctvo dobrým smerom. Za tento rozpočet ja ani naše hnutie hlasovať nebudeme," dodal Marek Krajčí.

Ako uviedla poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre zdravotníctvo Jana Cigániková, je jednoznačne proti tomuto návrhu rozpočtu. "Očakávania úspor sú, slušne povedané, veľmi optimistické," povedala Cigániková. Tento rozpočet podľa nej zaručí len jednu vec, a to stagnáciu zdravotníctva. "Zostaneme pri plesnivých nemocniciach, pri čakaniach na operácie či v ambulanciách. Tento rozpočet je pre zdravotníctvo vyslovene likvidačný," uzavrela poslankyňa SaS.

Ministerstvo zdravotníctva SR odmieta tvrdenia, že by bol návrh rozpočtu zdravotníctva postavený na vode. "Jeho kontúry sú nastavené na základe presných dát a analýz. Návrh rozpočtu je pripravený v rámci rozpočtových rokovaní, zohľadňuje očakávanú ekonomickú situáciu v rezorte ako aj požiadavky poskytovateľov vyplývajúce z legislatívnych nárokov, ako aj požiadaviek na rozvoj," uviedla v reakcii hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ako dodala, celkové príjmy bežného roka v systéme verejného zdravotného poistenia sa na rok 2020 predpokladajú vo výške 5,68 mld. eur s medziročným rastom 3,5 % oproti dofinancovanému roku 2019 a 6,26 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. "Celkové výdavky verejného zdravotného poistenia sa na rok 2020 predpokladajú na úrovni 5,42 mld. eur, čo v porovnaní so očakávanou skutočnosťou roku 2019 predstavuje nárast o 250 mil. eur, t. j. o 4,4 %," konštatovala hovorkyňa.

"Rozpočet príjmov z poistného od ekonomicky aktívnych osôb nadväzuje na septembrovú prognózu odvodových príjmov. Príjmy od ekonomicky aktívnych osôb vrátane ročného zúčtovania poistného sa rozpočtujú na rok 2020 v sume 4,19 mld. eur, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 2019 predstavuje nárast o 3,5 %. Celková platba za poistencov štátu pre zákonom vymedzené kategórie osôb, vrátane ročného zúčtovania za rok 2019 sa na rok 2020 predpokladá v celkovej sume 1,16 mld. eur, čo predstavuje medziročný rast oproti schválenému rozpočtu o 114,9 mil. eur," dodalo ministerstvo.

"Čo sa týka úspory vo výške 400 mil. eur spomínanej na výbore, taká v rozpočte nie je v žiadnom prípade plánovaná. Cieľom je na základe revízie výdavkov dosiahnuť úsporu vo výške 148 mil. eur, v žiadnom prípade sa však tento fakt pacientov negatívne nedotkne," uviedla hovorkyňa rezortu. Úspora má vzniknúť na základe krokov, ktoré zabránia špekulantom plytvať prostriedkami z verejného zdravotného poistenia. Čo sa týka kapitálových výdavkov, sú v rozpočte zahrnuté vo výške 69 mil. eur, pričom tento ráta aj s alokáciou na búranie nemocnice Rázsochy ako aj s prvou fázou prestavby FNsP BB.

"Prvýkrát v rozpočte máme zároveň položku ´Selektívne dofinancovanie´ takmer vo výške 40 mil. eur, ktoré máme prisľúbené na každý z nasledujúcich rokov. Táto suma má postupne vykrývať stratu neatraktívnych ambulancií či stratových nemocníc. V prípade, že by sa realizoval projekt stratifikácie, ministerstvo zdravotníctva rokovalo o potrebe finančných prostriedkov, ktoré by mali byť v prípade potreby uvoľnené," uzavrela Eliášová.