Prezidentka podpísala novelu Notárskeho a Exekučného poriadku
13 | 11 | 2019 I TASR

Rozhodnutia v disciplinárnych konaniach notárov a exekútorov bude môcť v prípade verejného záujmu napadnúť správnou žalobou aj minister spravodlivosti. Vyplýva to z novely Notárskeho a Exekučného poriadku, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.


Novelou sa rozširujú prípady predstavujúce výnimku z povinnosti notára zachovávať mlčanlivosť.

Podľa schválených zmien v Notárskom poriadku už notár nemusí zachovávať mlčanlivosť pri poskytnutí informácií o notárskej činnosti orgánom vykonávajúcim dohľad a osobám oprávneným iniciovať disciplinárne konanie.

Všetci účastníci disciplinárneho konania tiež majú možnosť domáhať sa prostredníctvom správnej žaloby preskúmania rozhodnutia disciplinárneho orgánu. Účastníkom konania je disciplinárne obvinený, ktorým môže byť notár alebo exekútor, a tiež navrhovateľ, čiže osoba oprávnená iniciovať disciplinárne konanie.

Podľa novej právnej úpravy môže minister spravodlivosti podať správnu žalobu "v tých prípadoch, v ktorých nie je navrhovateľom disciplinárneho konania, ak na jej podaní existuje verejný záujem".

Novelou sa v Notárskom poriadku vypúšťa jednoročná subjektívna lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, ktorá je podľa ministerstva neefektívna. Objektívna trojročná lehota na podanie disciplinárneho návrhu zostáva zachovaná.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. decembra 2019.