HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Úrad pre verejné obstarávanie preverí tender na nákup dvesto autobusov pre skupinu Arriva

TASR

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preskúma verejnú súťaž na nákup a servis dvesto prímestských autobusov pre spoločnosti skupiny Arriva za predpokladanú cenu 49,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Príslušné konanie začal z vlastného podnetu pred plánovaným uzavretím zmluvy s vybranými dvomi dodávateľmi.

Úrad o tom informoval vo Vestníku verejného obstarávania. V tom istom verejnom obstarávaní už predtým zastavil konanie o námietkach proti vyhodnoteniu ponúk, keďže neuznal spôsob ich podania. Navrhovateľ predložil námietky v podobe naskenovaného dokumentu cez komunikačné rozhranie systému elektronického verejného obstarávania, čo podľa úradu nie je možné považovať za podanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Autobusová spoločnosť Arriva Nitra, a. s., zabezpečuje spoločné verejné obstarávanie na nákup autobusov a na ďalšie služby súvisiace s ich servisom aj pre ostatné štyri spoločnosti v rámci skupiny – Arriva Nové Zámky, a. s., Arriva Trnava, a. s., Arriva Liorbus, a. s. (Ružomberok) a Arriva Michalovce, a. s. Skupina Arriva bude nákup nových autobusov financovať z vlastných zdrojov, ale má záujem aj o spolufinancovanie investície z prostriedkov Európskej únie cez Integrovaný regionálny operačný program.

Ak ÚVO tender odobrí, Arriva by mala následne podpísať zmluvy s dodávateľmi autobusov na dva roky, pričom môžu byť predĺžené dvakrát o jeden rok, maximálna lehota trvania dohody tak môže byť štyri roky.

Po vyhodnotení ponúk v elektronickej aukcii v prvej časti súťaže na sto autobusov v dĺžke 10,5 metra sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť Corex, s. r. o., Vráble s 97,96 bodu. Navrhla dodať autobusy za 20,75 mil. eur, s prevádzkovými nákladmi jedného autobusu 121,9 tis. eur bez DPH. Česká spoločnosť SOR Libchavy, spol. s r. o., v tejto časti tendra získala 95,67 bodu. Predložila cenovú ponuku vo výške 22 mil. eur, pri prevádzkových nákladoch takmer 112 tis. eur bez DPH.

V druhej časti zákazky pre sto autobusov v dĺžke 12 metrov uspel SOR Libchavy s 94,7012 bodu. Navrhol cenu autobusov 17,42 mil. eur a prevádzkové náklady jedného autobusu 146,9 tis. eur bez DPH. Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o., získala 94,7008 bodu pri cenovej ponuke 16,79 mil. eur a prevádzkových nákladoch 167,2 tis. eur bez DPH. Corex dostal vyše 93 bodov za navrhnutú cenu 18,5 mil. eur a prevádzkové náklady 131,78 tis. eur bez DPH. Arriva medzitým predĺžila viazanosť ponúk, teda ich platnosť, do konca tohto roka.

Tender bol zverejnený začiatkom tohto roka. Predpokladaná cena za dodanie sto autobusov v dĺžke 10,5 metra bola 24,53 mil. eur a sto autobusov v dĺžke 12 metrov 24,75 mil. eur bez DPH. Pri vyhodnotení ponúk rozhodovali dve kritériá – cena s relatívnou váhou 75 % a prevádzkové náklady na spotrebu paliva jedného nového autobusu s váhou 25 %.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info