Súd vytýčil termín procesu so šéfredaktorom časopisu Zem a Vek
07 | 11 | 2019 I TASR

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku už vytýčil na december termín hlavného pojednávania v prípade šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Eliota R., na ktorého podal v októbri prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obžalobu za extrémistické trestné činy.


Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní ŠTS, proces s Tiborom Eliotom R. sa začne 11. decembra. Spisový materiál vo veci má 485 strán. "Prokurátor ÚŠP podal 17. októbra obžalobu na Špecializovaný trestný súd na T. E. R., obvineného zo zločinu rozširovania extrémistických materiálov v jednočinnom súbehu s prečinom hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti," objasnila TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Podľa obžaloby v máji 2017 zverejnil v časopise článok s názvom „Klin Židov medzi Slovanmi“, v ktorom uviedol citácie údajných myšlienok rôznych osobností slovenskej histórie, v ktorých tieto vyjadrovali negatívne postoje k židovskej komunite.

"Uvedené historické citáty využil tak, že čitateľovi časopisu v danom článku predložil tvrdenia, že aj v súčasnej dobe sú pôvodom zlej spoločenskej situácie zásahy židovskej komunity, ktorá rozvracia súčasnú spoločnosť a uvedenými tvrdeniami vyvoláva nenávisť a potrebu zásahu voči židovskej komunite v Slovenskej republike. Pritom citovaný článok v časopise Zem a Vek je distribuovaný a predávaný na území SR a voľne zakúpiteľný v bežnom náklade ľubovoľnými osobami," dodala Tökölyová.

Podľa jej slov tým Tibor Eliot R. uvádzal do obehu a rozširoval extrémistické materiály a spáchal taký čin verejne. Ďalej verejne hanobil skupinu osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu alebo pre ich náboženské vyznanie. Zároveň verejne podnecoval k nenávisti voči skupine osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, náboženské vyznanie.