Slováci pociťujú diskrimináciu menej ako iní Európania, no sami diskriminujú viac
02 | 11 | 2019 I TASR

Slováci pociťujú diskrimináciu menej ako iní Európania, no sami diskriminujú viac. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometer, ktorý bol realizovaný na tisícke slovenských respondentov a takmer 26-tisícov Európanov. Slováci diskriminujú náboženské, etnické a sexuálne menšiny viac ako iní Európania.


Pri vnímaní diskriminácie Rómov sa neukázali také rozdiely ako pri ľuďoch inej farby pleti, vierovyznania a sexuálnej orientácie. Výskumníci Eurobarometra sa pýtali respondentov na ich vnímanie diskriminácie v domovskej krajine.

Respondentom prečítali výroky, ktoré mali ukázať, či oni sami nemajú tendenciu diskriminovať. Opýtaní mali možnosť vybrať si na škále od jedna (veľmi prekáža) až po desať (vôbec neprekáža), pričom odpovede vedci zlúčili do troch skupín, prekáža, pomerne prekáža, neprekáža.

Podľa meraní si 41 percent Slovákov myslí, že v ich krajine je rozšírená diskriminácia na základe príslušnosti k rómskej komunite, to isté si myslí aj 61 percent Európanov. Ale v prípade, že by mali mať kolegu Róma, s ktorým sú v dennom styku, prekážalo by to v aspoň nejakej miere 30 percentám Slovákom a Európanom.

Slovenský respondenti sa s európskym priemerom zhodujú aj v tom, že takmer polovica z nich nechce, aby bol najvyššie postavený volený politik Róm, pomerne alebo úplne by to prekážalo 46 percentám Slovákom a 44 percentám Európanov. Ak by ich dieťa malo mať milostný vzťah s Rómom, pomerne alebo úplne by to prekážalo 60 percentám opýtaných Slovákov a 45 percentám Európanom.

Náboženskú diskrimináciu pripúšťa 13 percent slovenských respondentov a polovica európskych. Tridsaťdeväť percent Slovákov deklarovalo, že by im aspoň v nejakej miere prekážalo, ak by ich kolegom bol moslim, európsky priemer je 24 percent. Milostný vzťah ich dieťaťa s moslimom by určite prekážal 49 percentám Slovákom a 26 percentám Európanom.

Iná farba pleti môže byť dôvodom na diskrimináciu podľa 29 percent slovenských respondentov, zatiaľ čo európsky priemer vnímania rasovej diskriminácie je dvojnásobne vyšší. Takmer tretine Slovákov by v aspoň nejakej miere prekážalo, ak by ich kolega bol černoch, európsky priemer je 16 percent. Milostný vzťah ich dieťaťa s černochom by prekážal 42 percentám Slovákov, čo je takmer trojnásobok oproti priemeru EÚ (16 %). Najvyššie volený politik s inou farbou pleti, ako má väčšina populácie, by určite prekážal 21 percentám Slovákov a 12 percentám Európanov.

Diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie pripúšťa presne štvrtina Slovákov a 53 percent Európanov. Ak sa však Slovákov opýtate, či by chceli mať kolegu homosexuála, určite by to prekážalo 20 percentám Slovákov a 12 percentám Európanov. Najvyššie volený politik inej sexuálnej orientácie by aspoň čiastočne prekážal 42 percentám slovenským a 31 percentám európskym respondentom. V prípade, že by ich dieťa malo mať milostný vzťah s osobou rovnakého pohlavia, pomerne a určite by to prekážalo 58 percentám Slovákov a 27 percentám Európanov.