Na zraniteľnosť Ústavného súdu SR upozornil na konferencii jeho predseda Fiačan
18 | 10 | 2019 I TASR

Výzvy ústavného súdnictva, autorskoprávna ochrana a osobné údaje, ako aj verejné obstarávanie boli témami konferencie Slovenské dni práva, ktorá sa vo štvrtok (17. 10.) a piatok konala v Košiciach. V poradí 25. ročník podujatia organizovala Slovenská advokátska komora (SAK) na pôde rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). TASR o tom informovala hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.


Ústavné súdnictvo bolo hlavnou témou piatkového bloku konferencie, na ktorom s príspevkom Ústavný súd (ÚS) v súčasnosti vystúpil predseda ÚS SR Ivan Fiačan. Upozornil pritom na krehkosť a zraniteľnosť ÚS, čo sa prejavilo v tomto roku, keď sa skončilo funkčné obdobie deviatim sudcom a ich miesta zostali neobsadené. Z celkového počtu sudcov zostali len štyria, čo neumožňovalo prijímať plenárne rozhodnutia.

K čiastočnej náprave došlo menovaním troch ďalších sudcov, teda do stavu celkovo siedmich, čo je formálne minimum pre funkčnosť pléna. Na prijatie plenárneho rozhodnutia by však museli mať všetci rovnaký názor, čo zakladá pochybnosť reálnej funkčnosti. V plnom počte 13 sudcov začal ÚS pôsobiť až tento mesiac. Výzvy ústavného súdnictva boli témou vystúpenia ústavných sudcov Jany Baricovej a Petra Molnára.

Štvrtkové bloky konferencie boli venované témam Konflikt autorskoprávnej ochrany a ochrany osobných údajov a Advokát a verejné obstarávanie. Podujatie otvoril príhovorom predseda SAK Tomáš Borec.