PS-Spolu chce viac peňazí pre školstvo či podporiť vzdelávanie učiteľov
11 | 10 | 2019 I TASR

Koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu chce posilniť vzdelávanie učiteľov, zvýšiť ich platy a znížiť počet vysokých škôl. Tvrdia, že sú pripravení politicky presadzovať aj viac peňazí pre školstvo. Plán zásadnej zmeny vzdelávania na Slovensku v piatok predstavili odborníci koalície Vladimír Šucha a Juraj Hipš.


Zásadná zmena sa však podľa Hipša nedá presadiť naraz. "Je to postupný proces desiatok a stoviek malých krokov, ktoré sa skúšajú, testujú a postupne zavádzajú do praxe. Náš plán bude postupný a úspechom bude, keď sa naozaj zmení spôsob vyučovania každého žiaka na Slovensku. Kľúčové je mať pritom jasnú víziu - morálny základ, na ktorom vzdelávací ekosystém má stáť, a schopných a pripravených ľudí," hovorí.

PS-Spolu chce priniesť najradikálnejšie zvýšenie platov učiteľov. Plánované zvýšenie je každý rok v priemere o 10 percent. Zároveň plánujú zvýšiť podiel pohyblivej zložky platu v závislosti od výkonu. Koalícia chce tiež nájsť spôsob, aby zohľadnila regionálne rozdiely a náročnosť prostredia.

Rovnakým tempom chce PS-Spolu zvyšovať aj platy vysokoškolských učiteľov, výskumných a vývojových pracovníkov. Podľa ich prepočtov treba v priemere medziročne vynaložiť na platy učiteľov zo štátneho rozpočtu o 227 miliónov eur viac a z rozpočtov samospráv v priemere o 55,5 miliónov viac.

PS-Spolu plánuje aj prepojiť pedagogické fakulty do Slovenskej učiteľskej akadémie. Tá by mala zaručiť napríklad výrazne dlhšiu pedagogickú prax na školách.

Medzi ďalšie plány koalície patria zlepšenie podpory učiteľov, zmena siete verejných vysokých škôl, nové možnosti celoživotného vzdelávania s cieľom zachovania sociálneho zmieru a prosperity Slovenska a tiež jasné stanovenie národných priorít vo vede a vytvorenie Slovenského inštitútu technológií a inovácií, ktorý by bol priestorom pre spoluprácu domáceho aj zahraničného verejného a súkromného sektora s cieľom priniesť inovácie do slovenskej ekonomiky.