Anna Belousovová: Oplaťme K. Gottovi dobro dobrom
10 | 10 | 2019 I Anna Belousovová
Nechcem nikoho poučovať, ako má smútiť, akým spôsobom vyjadriť bolesť nad stratou niekoho, kto bol súčasťou nášho života a človekom, ktorého si naše národy vážili a milovali.

Nedá mi však sa nevyjadriť k diskusiám na sociálnych sieťach k účasti, či neúčasti našich najvyšších predstaviteľov na pohrebe Karla Gotta. V prvom rade sa mi zdá vôbec divné, že mnohí vraj fanúšikovia majstra Gotta súdia kto z nich bude na pohrebe a kto nie, dokonca účasť na pohrebe určujú ako povinnosť našich najvyšších politických predstaviteľov.

VIDEO: Karel Gott nám z neba posiela láskyplný odkaz
07 | 10 | 2019 | Magda Danková


Neraz to robia skutočne nevyberaným spôsobom.Ťažko sa to číta. Smrť by mala viesť ľudí k pokore a k zamysleniu. Nie k hádkam, alebo snahám o zviditeľnenie sa.Zvlášť ak ide o smrť človeka akým bol Karel Gott. Jeho piesne nás sprevádzali celým životom, prinášali radosť a šťastie.

On sám bol človekom, ktorý bol zosobnením pokory a ľudskosti. Asi najčastejšie mi pri spomienke na neho napadne, že to bol veľmi dobrý človek. Možno to pre niekoho neznie ako nejako zvlášť výnimočné hodnotenie, no o kom to dnes môžeme tak jednoznačne povedať?!

Ak si spomíname na niekoho, kto odišiel, je to podľa mňa to najcennejšie hodnotenie. Odišiel skutočne veľmi dobrý človek a preto si jeho pamiatka nezaslúži, aby bola pošpinená žiadnym zlom. Či je to už zlo v podobe hádok o "povinnej" účasti politikov na jeho pohrebe, alebo v podobe osočovania jeho blízkych rôznymi špekuláciami a klebetami, alebo snahami o vytĺkanie nejakého prospechu a zviditeľňovania sa pri tejto smutnej príležitosti.

Ten dobrý človek, ktorý nás opustil si to nezaslúži a pragmaticky vzaté, jemu to už ani nepomôže, ani neuškodí. Je mimo nášho "dosahu". Ak mu naozaj chceme vyjadriť úctu a poďakovanie za to dobro a šťastie, ktoré nám priniesol do života, ak mu chceme dobrým oplatiť dobro , ktoré v živote rozdával, je spôsob, ako to urobiť.Tým spôsobom je motlidba.

Pokorná, v tichu bez publika. Všetko ostatné je len egoizmus a nie je o človeku, ktorý odišiel, ale o zle v mnohých tých, čo tu ostali. Tak skúsme oplatiť dobro dobrom modlitby.