HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Novely z dielne ministerstva zdravotníctva prešli ústavnoprávnym výborom

NRSR / SITA

Slovenské pohrebníctvo by mohlo prejsť zmenami. Členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR odobrili v utorok vládnu novelu o pohrebníctve. Odsúhlasili tiež ďalšie novely z dielne ministerstva zdravotníctva.

Novela o pohrebníctve má odstrániť nedostatky, ktoré vznikli v predchádzajúcom období. Návrh zákona dáva kompetenciu ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska obciam. Výborom prešiel pozmeňujúci návrh poslanca Ondreja Dostála (SaS), aby bol maximálny rozsah ochranného pásma pohrebiska, ktoré bude môcť stanoviť obec, 50 metrov.

Zmena zákona má tiež ustanoviť pravidlá na pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ale rozširuje zákaz propagácie pohrebných služieb. Zároveň má upraviť povinnosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osôb kontaminovaných rádionuklidmi či rozširuje povinnosti označovania ľudských pozostatkov.

Rovnako sa má upraviť povinnosť vypracovať a predložiť orgánu dozoru prevádzkový poriadok pohrebných služieb, krematórií, balzamovania a konzervácie. Obmedziť sa má tiež možnosť vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním pohrebných služieb výhradne na zamestnancov týchto pohrebných služieb a doplniť sa majú nové správne delikty na úseku pohrebníctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť zákona.

Poslanci tiež v utorok odsúhlasili, aby sa zoznam omamných a psychotropných látok zmenil. Rozšíriť by sa mal o nové omamné a psychotropné látky prvej skupiny. Zároveň sa z tohto zoznamu má vypustiť látka Cannabidiol, CBD. Predpokladá to novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.

Na základe podnetu Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR, Národnej kriminálnej agentúry sa majú zaradiť medzi psychotropné látky prvej skupiny aj dve nové psychoaktívne látky 3-CMC a 4-CMC.

Výbor zároveň odobril novelu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Podľa novely by sa na ministerstve zdravotníctva mohli zriadiť nové etické komisie pre rozhodovanie o žiadostiach o povolenie klinického skúšania zdravotníckych pomôcok a štúdie výkonu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Návrh na ich zriadenie vyplýva z nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Odobrený bol tiež návrh, aby sa ceny liekov na Slovensku určovali po novom. Novelou zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov sa má dosiahnuť lepšie dodržiavanie pravidiel pri prepočtoch cien. Úprava legislatívy by mala priniesť ročnú úsporu vo výške najmenej troch miliónov eur.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info