Pri využívaní generických liekov existuje potenciál pre ďalšie úspory
23 | 09 | 2019 I SITA

 Úspory, ktoré predpokladal zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zďaleka nedosahujú očakávania a podmienky vstupu a kategorizácie sú veľmi nepredvídateľné, informovala o tom Asociácia pre generické a biosimilárne lieky (Genas) na tlačovej konferencii.


"Príprava novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov v roku 2017 predpokladala zabezpečenie finančnej stability a efektívneho využívania verejných zdrojov okrem iného efektívnym využívaním prostriedkov verejného zdravotného poistenia vynakladaných na tzv. generické lieky a biologicky podobné lieky. Pri efektívnom využívaní verejných zdrojov mal byť podporený vstup generických a biologicky podobných liekov," informoval Tomáš Szalay z Health Policy Institute. Tento zákon bol v roku 2018 štyrikrát novelizovaný.

"Za posledný rok prišlo k zásadnej zmene, čo sa týka príchodu nových biosimilárnych liekov na Slovensko. Na náš trh prišlo 15 biosimilárnych liekov, čo otvára cestu k úsporám 23 až 30 mil. eur ročne. Pri využívaní generických a biosimilárnych liekov stále existuje potenciál pre dosiahnutie ďalších úspor vo výške 59 - 77 mil. eur ročne, ktoré bez zavedenia potrebných opatrení pravdepodobne nebudú realizované," informoval riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliaš.

Ako dodal, ak by zdravotné poisťovne platili za lieky o 25 - 35 % nižšie ceny využívaním generík, úspora z nárastu spotreby generík o 10 percentuálnych bodov na úkor drahších liekov by dosiahla 34 až 48 mil. eur ročne. "Tieto peniaze by sa dali použiť na rozšírenie liečby pre viacerých pacientov," konštatoval riaditeľ INEKO.

Slovensko má podľa štatistík najnižšiu spotrebu generík v rámci V4, len necelých 30 %. Poľsko má necelých 50 percent. "Pravda je, že sme nad priemerom EÚ, čo je horšia správa, kedysi sme boli výrazne vyššie nad priemerom EÚ a ten trend u nás je, že klesá podiel spotreby generík," konštatoval Peter Goliaš.

Po viacročnej stagnácii podľa INEKO začína Slovensko od roku 2019 intenzívnejšie využívať biosimilárne lieky, ktoré sú finančne dostupnejšou, avšak rovnako účinnou a bezpečnou náhradou referenčných biologických liekov. Prispieva k tomu vstup viacerých biosimilárnych liekov na trh v rokoch 2018 a 2019 po uplynutí patentovej ochrany referenčných liekov, ako aj otvorenejší prístup Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) pri centrálnych nákupoch biologických liekov, osobitne pri molekulách infliximab, rituximab a trastuzumab.

"Konkurenčný tlak biosimilárnych liekov znižuje ceny liekov s rovnakou účinnou látkou," informovalo INEKO. "Myslíme si, že je veľmi správne, že VšZP začala robiť tendre na účinnú látku a odporúčame, aby v tom pokračovala. Odporúčame však, aby zahŕňala v tendroch aj lieky s rôznou možnosťou podania," informoval Peter Goliaš.

INEKO odporúča motivovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby predpisovali a vydávali finančne dostupnejšie lieky s rovnakou účinnou látkou. Podľa inštitútu by bolo vhodné zvážiť zavedenie kvót na predpisovanie finančne dostupnejších biologických liekov a upraviť legislatívu tak, aby mali lieky s rovnakou účinnou látkou ale rozdielnou cestou podania rovnakú maximálnu úhradu zdravotných poisťovní za štandardnú dávku liečiva, respektíve za liečebný cyklus.

Inštitút odporúča tiež prehodnotiť význam existencie tzv. 3-prahového vstupu, ako aj výšku povinných zrážok z cien pre generické a biosimilárne lieky zaradené do kategorizácie. Mala by sa tiež podporiť intenzívnejšia cenová súťaž na trhu zrušením výnimky z fixného doplatku, čím by sa zvýšila dostupnosť liekov s rovnakou účinnou látkou pre pacientov. "Mal by sa zriadiť nezávislý odborný orgán pre rozhodovanie o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a referenčných skupín, ako aj o úradnom určení ceny a úhrade z verejného poistenia, respektíve presunúť tieto kompetencie na niektorý z existujúcich úradov," dodal inštitút INEKO.