Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa neosvedčila, tvrdí poslankyňa Červeňáková
23 | 09 | 2019 I SITA

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá mala priniesť do slovenského zdravotníctva viac zdravotníkov, sa v praxi vôbec neosvedčila. Konštatuje to poslankyňa Národnej rady SR Elena Červeňáková. Ako uviedla, zdravotnícki asistenti, z ktorých sa mali stať praktické sestry, sa aj naďalej preraďujú na miesta sanitárov. Poslankyňa to zistila na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP).


"Už počas schvaľovania prílepkov zdravotníckych zákonov som upozorňovala na to, že problém nedostatku sestier je v tom, že v systéme nie sú, čo nevyriešime tým, že zo zdravotníckych asistentov narýchlo spravíme praktické sestry," uviedla Červeňáková. V systéme podľa nej však už chýbajú aj sanitári a preto rovnako ako to bolo v minulosti pri zdravotníckych asistentoch, začali manažéri niektorých štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadení praktické sestry preraďovať na pozície sanitárov.

"Sanitári sú lacnejší a týmto krokom sa prekryje ich nedostatok. Zdravotnícki asistenti sú však v systéme slovenského zdravotníctva nesmierne potrební a nemôžu byť využívaní ako náhradníci za nedostatok zdravotníkov v iných povolaniach," konštatovala poslankyňa Národnej rady SR. Ako riešenie navrhuje rovnako ako Európska komisia v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zrušiť premenovanie na praktickú sestru a vrátiť späť do systému povolanie zdravotnícky asistent.

Upozorňuje tiež na to, že je potrebné zaviesť reálne a objektívne kontroly dodržiavania minimálnych personálnych normatívov v zdravotníctve tak, aby bolo garantované, že na každom oddelení či ambulancii bude dostatok lekárov, sestier, zdravotníckych asistentov či sanitárov, pretože v súčasnosti to tak podľa nej všade nie je.

Veľkú krivdu v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov cítia podľa Červeňákovej aj laboratórni technici. Ako ďalej konštatovala, napriek tomu, že laboratórny technik s vysokoškolským vzdelaním a špecializáciou v praxi vykonáva obdobné pracovné činnosti ako laboratórny diagnostik po atestácii, laboratórny diagnostik má takmer dvojnásobný plat ako takýto laboratórny technik.

"V praxi by nemali existovať pri rovnakých, alebo obdobných kompetenciách takéto veľké platové rozdiely. Ak má laboratórny technik vysokoškolské vzdelanie a vykonáva podobné kompetencie ako laboratórny diagnostik, tak rozdiely v platoch nemôžu byť také vysoké, ale mali by sa aspoň približovať," konštatovala Červeňáková. Takéto rozdiely medzi povolaniami podľa nej nespájajú zdravotnícky kolektív, ale naopak ho rozdeľujú, čo v konečnom dôsledku nie je dobré pre pacienta.

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov združuje zdravotníckych pracovníkov v trinástich kategóriách: zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, technik pre zdravotnícke pomôcky, rádiologický technik, zubný asistent, dentálna hygienička, verejný zdravotník, nutričný terapeut, optometrista, očný optik, masér, praktická sestra (v študijnom odbore zdravotnícky asistent), sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie.