Bratislavský magistrát chce nastaviť efektívne využívanie financií v mestských podnikoch
13 | 09 | 2019 I SITA

 Bratislavský magistrát chce nastaviť efektívne využívanie financií v mestských podnikoch. Reaguje tak na nedávno medializované situácie v Bratislavskom vodárenskom podniku (BVS) o prenájme auta VW Touareg pre bývalého generálneho riaditeľa a na nákup oblekov pre členov predstavenstva podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). „Dva v uplynulých dňoch medializované príklady šafárenia bývalého vedenia mestských podnikov sú mementom ako už nechceme, aby tieto podniky fungovali,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.


Prenájom auta VW Touareg pre bývalého generálneho riaditeľa BVS za podmienok, ktoré ďaleko prevyšujú iné dostupné možnosti na trhu, je z pohľadu mesta absolútne neobhájiteľný. Zmluvu podpísali za minulého vedenia BVS a riaditeľ spoločnosti, ktorý auto využíval, už v BVS nepracuje. „Už len z principiálnych dôvodov žiaden nový člen predstavenstva a ani zamestnanec BVS auto nadobudnuté za takýchto podmienok na služobné účely používať nebude, a rokujeme s Infra Services o vrátení vozidla tak, aby nedošlo k ďalším nákladom BVS,“ dodalo hlavné mesto.

Pokiaľ nový akcionár Infra Services (GGD) neumožní vedeniu BVS upraviť zmluvu s Infra Services o prenájme tohto vozidla alebo toto auto vrátiť, bude mesto hľadať možnosť, ako auto poskytnúť na sociálne alebo verejnoprospešné účely pre niektorú z organizácií mesta alebo niektorú zo spolupracujúcich organizácií.

Peter Haluza: "Vyrovnaný rozpočet nie je žiadny fetiš", teraz sa naozaj oplatí zadlžovať
Predseda Slovenskej národnej strany má v otázke zvýšenia zadlženia Slovenska úplnú pravdu. Jeho slová, že „vyrovnaný rozpočet nie je žiadny fetiš“, by si mal každý deň ráno prečítať minister financií Ladislav Kamenický a nie v záujme ťahania peňazí... Čítať ďalej
13 | 09 | 2019 | Peter Haluza


Podobný prípad rieši magistrát aj v OLO, kde bol ešte za bývalého vedenia zrealizovaný nákup oblekov pre členov predstavenstva. „Nejde pri tom len o to, či samotná súťaž na obleky prebehla podľa pravidiel a v súlade so všetkými predpismi. Absurdná bola už len samotná myšlienka a drzosť nechať si kúpiť obleky za peniaze Bratislavčanov,“ uviedol Bubla.

Prenájom VW Touareg pre BVS a peniaze na obleky pre manažment OLO poukazujú podľa magistrátu na akútnu potrebu nastavenia nových štandardných vzťahov v spomínaných spoločnostiach, ale aj medzi BVS a jej dcérami.

„Mestu Bratislava záleží na transparentnosti a na dôvere Bratislavčanov. Preto považujeme za dôležité, aby nielen fungovanie mesta, ale aj činnosť všetkých mestských podnikov a organizácií a zvlášť, pokiaľ fungujú z poplatkov vybraných od Bratislavčanov, nevyvolávala žiadne pochybnosti o efektívnom nakladaní so zverenými financiami,“ dodal Bubla.