fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Nový projekt má pomôcť žiť nezávislý život všetkým ľuďom

TASR

Národný projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb má prispieť k tomu, aby každý človek mohol rozhodovať sám o sebe, o mieste, kde žije, kedy a aké jedlo chce jesť. Každý má mať právo pracovať a využívať všetky možnosti, ktoré komunita poskytuje. TASR o tom informovala generálna riaditeľka Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR Zuzana Borgulová.

Projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, financovaný zo zdrojov Európskej únie, je prechodom z inštitucionálnej na komunitnú sociálnu starostlivosť.

„Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie týchto zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia,“ priblížila Borgulová. Transformácia má vytvoriť a zabezpečiť podmienky na nezávislý život zdravotne postihnutých, seniorov a detí v náhradnej starostlivosti.

Vzdelávacie poukazy možno použiť do 25. septembra, potom prepadnú

Projekt začala realizovať Implementačná agentúra MPSVaR SR v roku 2018 v spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity, Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania CEDA.

Zariadeniam sociálnych služieb poskytnú odborné konzultácie, supervízie a certifikované vzdelávanie, informačné semináre a tematické workshopy, napríklad na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho, čiže bezbariérového, navrhovania v architektúre, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu k prijímateľom sociálnych služieb s dôrazom na individuálny prístup či aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ľudí umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb do pracovného procesu.

Projekt ráta aj s aktívnym zapojením komunít pomocou rôznych aktivít. Postupne v štyroch cykloch sa doň zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku. Do aktuálneho prvého cyklu je zapojených 25 zariadení.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info