fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
TASR
SLOVENSKO

Zámer liberalizovať vlakovú dopravu na trati Žilina – Rajec je unáhlený a zle pripravený, tvrdí IDH

Zámer Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) liberalizovať dotovanú železničnú osobnú dopravu na regionálnej trati Žilina – Rajec považuje Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) za unáhlený a nedostatočne pripravený. Krátky čas na prípravu záujemcov a vyžadovaný rýchly nástup vybraného dopravcu na trať podľa neho nahráva štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK).

Inštitút považuje plány na liberalizáciu za predčasné, navrhuje ju pozastaviť a pokračovať v nej až po vytvorení plánu dopravnej obsluhy najneskôr o päť rokov. Nové zmluvy na dopravnú obslužnosť by tak mali byť uzatvárané po roku 2019 na prechodné obdobie najviac päť rokov.

„Navrhujeme, aby príprava cieľov, podmienok, spôsobu a postupu liberalizácie železničnej osobnej dopravy bola zahrnutá do hlavných úloh pripravovanej Národnej dopravnej agentúry, ktorá by mala byť zodpovedná za koncepčné riešenie verejnej dopravy SR,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ IDH Rastislav Cenký.

Liberalizáciu osobnej dopravy na železniciach je podľa neho potrebné riešiť koncepčne a koordinovane v rámci celej verejnej dopravy. „Nekoncepčný a nekoordinovaný prístup totiž môže viesť k zhoršeniu kvality verejnej osobnej dopravy alebo neodôvodnenému navýšeniu dotácií zo strany štátu,“ upozornil šéf inštitútu.

Ako ďalej poznamenal, primárnym cieľom by nemala byť výmena súčasného štátneho dopravcu iným alternatívnym dopravcom, ale prilákanie nových cestujúcich, zvýšenie kvality prepravy a zefektívnenie štátnych dotácií na dopravu osôb.

„Liberalizácia musí byť nastavená tak, že železničná doprava bude naďalej vytvárať systémový, komplexne previazaný a inými dopravnými módmi doplňovaný systém s cieľom napĺňania podmienok verejného záujmu, dopravnej politiky štátu a pokrytia požiadavky obyvateľov v jednotlivých regiónoch,“ podotkol Cenký.

Motiváciou musí byť podľa neho najmä kvalita, dostatočná ponuka a nadväznosti spojov. Dopravcovia vo verejnom záujme by si podľa logiky postupu liberalizácie nemali vzájomne konkurovať, ale mali by spoločne vytvoriť pre štát priestor na finančne a výkonnostne efektívnu spoluprácu.

Združenie AllRail má obavy o férovosť súťaže na prevádzku vlakov na trati Žilina – Rajec

Všetky vyhlasované súťaže podľa riaditeľa IDH by mali byť dostatočne veľké. Pri malých zákazkách totiž nie je možné dosiahnuť úspory z rozsahu. „Toto potvrdzujú skúsenosti z okolitých krajín, kde sa obvykle súťaží spoločne v jednom balíku viacero geograficky blízkych tratí s podobnými prevádzkovými požiadavkami a samostatne sa súťažia len významnejšie trate s väčším počtom nasadzovaných súprav,“ priblížil Cenký.

Zo súčasného zoznamu troch tratí, kde budú súťaže na výber dopravcu, je podľa neho v súlade s praxou v zahraničí iba trať Bratislava – Komárno. Rezort dopravy plánuje vyhlásiť súťaž na prevádzku vlakov aj na trati Košice – Moldava nad Bodvou.

Na hlavných tratiach s frekventovanou jazdou vlakov inštitút odporúča po vzore Veľkej Británie pristúpiť ku koordinovanej súťaži medzi rôznymi súbežnými dopravcami. „Dopravcovia tak budú navzájom súťažiť nielen o priazeň štátu v súťaži, ale aj konečného cestujúceho lepšími službami alebo nižšími cenami.

Ministerstvo dopravy tieto pozitívne skúsenosti opomína, koordinovanú súťaž zatiaľ nepripúšťa a namiesto toho dlhodobo toleruje nekoordinovanú súťaž súbežných komerčných a dotovaných služieb, napríklad, vlaky na trase Košice – Praha alebo Bratislava – Praha, ktorá preukázateľne zvyšuje stratu dotovaných vlakov,“ dodal Cenký.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že v procese liberalizácie postupuje v súlade s nariadeniami EÚ. „Minimálne rok pred vyhlásením samotnej súťaže, v marci 2018, sme zverejnili predbežné oznámenia o zámere vyhlásiť takúto súťaž (pre trať Žilina – Rajec) v Úradnom vestníku EÚ s rozsahom služieb a plánovaným dátumom začatia uplatňovania zmluvy o službách vo verejnom záujme a dobe jej trvania,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka odboru komunikácie a hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.

Aj z tohto dôvodu je ministerstvo presvedčené, že ide o dostatočne dlhý čas, aby sa prípadní záujemcovia o súťaž pripravili v predstihu. Pri trati Žilina – Rajec podľa rezortu dopravy ide z dopravného a technologického hľadiska o jednoduchý železničný úsek. „Veríme, že prvú súťaž na Slovensku zvládneme plne v súlade s európskou i slovenskou legislatívou a nový dopravca prinesie na túto trať vyššiu kvalitu, a tým aj spokojnejších cestujúcich, čo je naším cieľom,“ dodala hovorkyňa.

Škody na detskej železnici sú asi 200.000 eur

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info