Ministerstvo chce zjednotiť lehoty na rozhodnutia súdov. Zatiaľ si ich určujú samy
14 | 08 | 2019 I SITA

Pilotné súdy testujú v súčasnosti časové rámce, v ktorých majú rozhodnúť v konkrétnych právnych agendách. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR Zuzana Drobová, časové lehoty si nastavovali jednotlivé súdy vo vlastnej réžii.


Rezort chce totiž počkať na prvotné údaje, kým bude lehoty zjednocovať. Kompetentní tiež upozorňujú, že niektoré z pilotných súdov sú personálne poddimenzované a preto nie je možné v súčasnosti striktne určiť časový rámec.

Projekt funguje na Okresnom súde v Banskej Bystrici, Bratislave I, Košiciach I a Krajskom súde v Košiciach. Projekt vznikol po spolupráci rezortu spravodlivosti s expertmi z rady pre efektívnu justíciu.

„Časové rámce si nastavovali jednotlivé pilotné súdy individuálne, podľa zaužívanej metodiky CEPEJ. Súdy si zvolili časové údaje osobitne pre občianskoprávne, obchodnoprávne, trestné a rodinnoprávne agendy. Keďže je cieľom projektu zistenie primeraného času na rozhodnutie veci v reálnych podmienkach na jednotlivých stupňoch súdov s prihliadnutím na náročnosť vecí, považujeme zvolený postup za vhodný. Je všeobecne známe, že Okresný súd Bratislava I je dlhodobo personálne poddimenzovaný a navyše má množstvo nových prípadov, nemôžeme mu stanoviť rovnaký časový rámec ako napríklad Okresnému súdu Galanta," uviedla Drobová.

Bansko Bystrická nemocnica získala dva nové prístroje pre ľudí s pľúcnymi chorobami
Dva nové prístroje v hodnote 10.000 eur, ktoré skvalitnia liečbu pacientov s cystickou fibrózou a zlepšia diagnostiku spánkových porúch, dostalo v uplynulých dňoch do daru Oddelenie pneumológie a ftizeológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D.... Čítať ďalej
13 | 08 | 2019 | TASR


V praxi plánuje rezort spravodlivosti počkať na prvotné údaje a potom stanoviť záväzné časové rámce. „Po ukončení pilotného projektu súdmi, vyhodnotení a analýze výsledkov bude možné ustáliť vhodný časový rámec pre jednotlivé súdy.

Na základe vyhodnotenia budú súdy vyzvané prijať primerané časové horizonty, ktoré budú slúžiť ako vhodný nástroj pre súd na vyhodnocovanie jeho rozhodovacej činnosti," dodala. Ministerstvo spravodlivosti v súčasnosti nekonkretizovalo časy, ktoré si súdy stanovili.

Výsledkom odporúčaní CEPEJ má byť v budúcnosti aj takzvaná súdna mapa, ktorá rozdelí prácu súdov. Súdy by tak mohli mať konkrétne špecifikácie, teda jeden súd by sa zaoberal iba jednou právnou agendou.