Štyri garáže v komplexe Bonaparte – Radvanská, Bratislava, hodnota spolu: 100 000 eur

Sklad v komplexe Bonaparte – Radvanská, Bratislava hodnota: 8 300 eur