POZOR RADÍME: Európsky preukaz zdravotného poistenia nemusí na dovolenke stačiť
18 | 07 | 2019 I Marek Eliáš, vZdravotnictve.sk - SITA
Ani na dovolenke sa nedá vyhnúť úrazom či nečakaným ochoreniam. Pri cestách do Európy by ste si preto mali pribaliť európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Najčastejšie ho nájdete na druhej strane vášho preukazu poistenca.

Pri príchode do iného európskeho štátu ste tak chránení rovnako ako domáci obyvatelia. Znamená to, že poisťovňa vám preplatí taký rozsah starostlivosti, aký by poisťovňa v danom štáte preplatila tamojšiemu poistencovi.

Ak si teda domáci niečo priplácajú – poplatky, lieky, časť zdravotnej starostlivosti – budete si aj vy.

 
V ktorých krajinách platí EPZP


  • krajiny EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, ČR, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holndsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia

  • európske krajiny mimo EÚ: Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Island

  • iba neodkladná starostlivosť: Srbsko, Macedónsko, Čierna Hora


 
POZOR NA CHRONICKÉ OCHORENIA

V Srbsku, Macedónsku a Čiernej Hore sa síce dočkáte preplatenia liečby náhlych ochorení či úrazov, no už nie tzv. potrebnej starostlivosti.

Potrebná zdravotná starostlivosť totiž zahŕňa aj starostlivosť napr. pri chronických ochoreniach, ktorých príznaky sa môžu prejaviť náhle počas pobytu v zahraničí.

Za potrebnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj dialýza alebo chemoterapia, avšak ich podanie si poistenec v mieste pobytu v zahraničí musí dohodnúť dopredu,“ upozorňuje Všeobecná zdravotná poisťovňa.

LEPŠIE JE PRIBALIŤ SI AJ KOMERČNÉ POISTENIE

Európsky preukaz vás teda ochráni pred najväčšími nákladmi, no nie pred spoluúčasťou.

V niektorých krajinách sú doplatky vyššie ako na Slovensku, platí sa napríklad za lieky alebo pri hospitalizácii v nemocnici,“ varuje zdravotná poisťovňa Dôvera.

Najväčším rizikom, ktoré obvykle kryje cestovné poistenie a európsky preukaz nie, je prípadný prevoz na Slovensko. Alebo repatriácia v prípade úmrtia.

 
PONUKA AJ SO ZĽAVAMI

Jednotlivé poistky majú rôzne podmienky, preto si treba vybrať takú, ktorá kryje liečebné náklady nad rámec EPZP, prípadne umožní vyhľadať aj súkromného lekári či nemocnicu. Nie všade sú totiž súkromníci napojení na verejné zdravotné poistenie, resp. jeho ekvivalent.

Všetky tri zdravotné poisťovne pre svojich poistencov ponúkajú aj zvýhodnené cestovné poistenie u svojich zmluvných partnerov.

V prípade Unionu je to rovnomenná komerčná sesterská firma. VšZP ponúka poistenie v ČSOB Poisťovni a zmluvným partnerom Dôvery je Generali.