Európska únia poskytne na výstavbu úseku D1 Budimír - Bidovce vyše 173 miliónov eur
18 | 07 | 2019 I SITA

Prostriedky Kohézneho fondu na prefinancovanie diaľničnej stavby cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 prispejú k rýchlejšej a bezpečnejšej cestnej doprave v okolí Košíc.


Európska únia poskytne vyše 173 miliónov eur na rozostavaný úsek diaľnice D1 Budimír - Bidovce a súvisiaci úsek rýchlostnej cesty R2 - R4 medzi Košickými Oľšanmi a Hrašovíkom. Prostriedky Kohézneho fondu na prefinancovanie diaľničnej stavby cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 prispejú k rýchlejšej a bezpečnejšej cestnej doprave v okolí Košíc.

Ako informovala Európska komisia, projekt zaistí aj lepšiu prepojenosť medzi Slovenskom a jeho susedmi v rámci tejto časti tzv. transeurópskej dopravnej siete.

"Z tohto projektu budú mať v prvom rade prospech najmä obyvatelia Košického kraja, ktorí sa budú tešiť bezpečnejším a rýchlejším cestám. V konečnom dôsledku to však bude predstavovať prínos pre všetkých Európanov a celé európske hospodárstvo, keďže región bude lepšie prepojený, čo pozitívne ovplyvní rast, obchod i cestovný ruch," povedal podpredseda EK zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič.

NDS v auguste vypíše súťaž na zhotoviteľa úseku D1 s tunelom Višňové
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., v auguste vypíše súťaž na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala s tunelom Višňové. Náklady na výstavbu celého úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala odhaduje NDS do... Čítať ďalej
10 | 07 | 2019 | TASR


Úsek D1 Budimír - Bidovce v dĺžke 14,4 kilometra plus 1,1 km je vo výstavbe od konca roka 2016, dokončený by mal byť po troch rokoch v pôvodne plánovanom termíne v decembri tohto roka. Investorom je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS).

Zhotoviteľom stavby za zmluvnú cenu zhruba 197,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty je spoločnosť Skanska SK, a. s. Stavebný dozor zabezpečuje združenie spoločností SGS Czech Republic, s. r. o., ESP Consult, s. r. o., a Infraprojekt, s. r. o.

Práce zahŕňajú štyri mimoúrovňové križovatky, jeden kruhový objazd, 23 mostov a rôzne protihlukové zábrany. Začiatok úseku je v mimoúrovňovej križovatke Budimír, pokračuje údolím rieky Torysa s mostom v dĺžke 560 metrov. Trasa diaľnice podľa NDS ďalej vedie k mimoúrovňovej križovatke Košické Oľšany - križovatke D1 a R2.

Tu sa stavba rozdeľuje na pokračovanie samotnej D1 a na krátky úsek R2/R4 po mimoúrovňovú križovatku Hrašovík v dĺžke 1,1 km. Diaľnica D1 pokračuje cez miernu pahorkatinu, kde sa v stúpaní rozširuje o tretí prídavný pruh pre pomalé vozidlá, úsek končí v mimoúrovňovej križovatke Bidovce.

Érsek konečne prehovoril. Máme nové informácie o úseku D1 Višňové
Inventarizácia na úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala má byť ukončená tento týždeň. Zainteresované strany by mali v blízkom čase podpísať zmluvu o dokončení inventarizácie. Uviedol to v piatok minister dopravy Árpád... Čítať ďalej
31 | 05 | 2019 | TASR