Juraj Šujan: Bratislava by chcela dobudovať električkový polokruh východným smerom
13 | 07 | 2019 I Peter Králik/TASR
Mesto Bratislava by chcelo dobudovať električkový polokruh východným smerom, ďalšiu tangentu do mestských častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Jeho súčasťou by mala byť trasa Šafárikovo námestie - Košická ulica - Miletičova ulica. Prepájala by linky z mestskej časti Petržalka a nábrežia s Ružinovskou radiálou.

Povedal to poradca primátora pre rozvoj mesta, územné plánovanie a komunikáciu s developermi Juraj Šujan počas verejnej prezentácie projektu novej štvrte Zwirn v mestskej časti Ružinov.

Trasa električky by vyústila na Trnavskom mýte, kde by sa v tomto dopravnom uzle prepojila aj s Vajnorskou radiálou. "Mesto v súčasnosti skúma varianty trasovania. Hlavná otázka sa týka južnej časti trasy, či ísť po Pribinovej alebo Landererovej ulici," povedal poradca. Pre mestskú samosprávu je elekričková doprava najvýkonnejšou dopravou, mesto preferuje verejnú dopravu, krátku pešiu dopravu či cyklotrasy pred individuálnou automobilovou dopravou.

Štvrť bude tesne susediť s novým centrom, zónou Chalupkova, vymedzenou ulicami Mlynské nivy, Košická, Landererova, Dostojevského rad a Karadžičova, ktorú čaká v blízkej budúcnosti intenzívny rozvoj a zástavba. Zóna je v blízkosti výstavby pri moste Apollo, ktorý spája Petržalku s mestom. To bude mať za následok dopravnú záťaž v tomto území aj jeho okolí, poukázal na budúci vývoj ružinovský starosta Martin Chren s tým, že situáciu treba riešiť v predstihu.

V súvislosti s Košickou ulicou v novej štvrti zdôraznil Šujan názor primátora Matúša Valla, že táto komunikácia by v úseku od Prievozskej severne mala byť vnútrosídliskovou cestou, obytným bulvárom. "Budeme hľadať dopravno-inžinierske opatrenia, ako autá z mosta Apollo odkloniť a nepúšťať ich ďalej rovno po Košickej, uvidíme akým spôsobom sa to podarí," uviedol poradca.

Most Apollo nebol projektovaný pre električku, jeho pozdĺžny profil ani dopravné technické riešenie ju tam neumožňuje prevádzkovať, povedal Šujan. "Napriek tomu budeme uvažovať, ako perspektívne obslúžiť mestskú časť Petržalka aspoň z dvoch mostov električkami," uviedol.

Zároveň však poukázal na fakt, že električka má svoj kapacitný strop. Z bezpečnostného hľadiska nie je možné púšťať viac ako jednu súpravu medzi dvoma zastávkami. Uvažuje sa aj o dlhších električkových súpravách, v centre Bratislavy sa to však stretáva s dĺžkou zastávok. "Električka a spoločenský charakter ulice sa nevylučujú," povedal poradca a poukázal na Krížnu ulicu, ktorá je podľa neho najkrajším bulvárom v meste pre svoju zástavbu.

Verejná prezentácia projektu za účasti developera projektu, zástupcu hlavného mesta a mestskej časti Ružinov sa uskutočnila v utorok 9. júla.