Jaroslav Paška: SNS dôrazne odmieta Šefčovičom tolerované hazardovanie s biologickou podstatou rodu
07 | 07 | 2019 I Jaroslav Paška, poslanec Národnej rady SR

Zverejnenie prípadu obstarania si detí homosexuálnym zamestnancom eurokomisára Maroša Šefčoviča poukázalo na otvorené možnosti zneužitia vedy, súčasných medicínskych poznatkov, i postupov a rôznorodých legislatívnych úprav registrovaného partnerstva v EÚ k získaniu detí homosexuálnymi pármi.


Slovensko má v Ústave jasne definovanú ochranu rodiny a preto by slovenský zástupca v Európskej komisii nemal priamo, ani nepriamo participovať na eticky pochybných pokusoch obstarávania si detí homosexuálmi. Dan Sobovitz, z Izraela, ktorý pracuje ako zamestnanec Európskej komisie u jej slovenského podpredsedu, si spolu s gay-partnerom Francúzom Grégorym Merlym nechali u náhradnej matky vynosiť dve nimi oplodnené vajíčka od anonymných darkýň. Ich deti z vajíčok od neznámych matiek, ktoré im (údajne za 100.000 eur) vynosila náhradná matka sa teraz podľa práva EÚ chystajú vychovávať v spoločnej domácnosti v Berlíne.

Podivná berlínska rodina tvorená dvomi chlapmi a dvoma novorodencami je priamym dôsledkom zvláštneho uvažovania ľudí pohybujúcimi sa vo vnútri inštitúcií EÚ. Potvrdzuje to aj nedávne vyjadrenie slovenského podpredsedu Európskej komisie pána Šefčoviča k správaniu sa jeho asistenta, že: „... vnímanie rodiny spadá pod slobodu myslenia a hodnotového ukotvenia a nejde proti žiadnej európskej hodnote či legislatíve...“. Toto zavádzajúce stanovisko sa totiž alibisticky vyhýba podstate problému a v kontexte pro-rodinných deklarácií pána eurokomisára z prezidentských volieb vyznieva veľmi čudne.

V uvedenom prípade totiž nejde len o slobodu myslenia a hodnotového ukotvenia gayov, či toleranciu k ich spôsobu života spoločnosťou. Ide aj o zjavný prejav sexuálne motivovanej intolerancie dvojice gayov k časti spoločnosti (opačnému pohlaviu), keď ukázali, že nie sú ochotní akceptovať žiadnu ženu, ani ako partnerku pri výchove svojho potomstva! Najmä však ide o prejav ich neakceptovateľnej arogancie a sebectva, keď svojim deťom už spôsobom oplodnenia upreli všeobecne uznané právo dieťaťa, vyrastať v prirodzenej rodine, tvorenej biologickým mužom - otcom a biologickou ženou - matkou. Pod ochrannými krídlami Bruselu tak zdegradovali komplexný inštitút materstva na deväť mesačný prenájom maternice, za približnú jednotkovú mesačnú cenu nájmu bytu v centre Berlína o ploche 190 m2.

Biologická podstata rodu každého jedinca je od počatia geneticky určená kombináciou pohlavných chromozómov, preto nie je prelomiteľná nijakými administratívnymi, ani medicínskymi opatreniami. Žiaden z dvojice Dan Sobovitz, Grégory Merly teda deťom biologickú ženu - matku nikdy nenahradí. Obaja gayovia tak zo svojich detí egoisticky a vedome urobili už pri narodení polosiroty.

SNS preto považuje za potrebné dôrazne odmietnuť nedomyslené, účelové zmeny spoločenských pomerov zavádzané bruselskými úradmi a trvá na ústavnej ochrane a preferencii rodiny, ako prirodzeného zväzku muža a ženy, garantujúceho prirodzený populačný rozvoj spoločnosti. Súčasne upozorňuje pána podpredsedu Európskej komisie pána Maroša Šefčoviča, aby sa nepodieľal na eticky neprijateľných manipuláciách homosexuálnej komunity s novorodencami. Inak sa už nebude môcť spoliehať na dôveru Slovenskej národnej strany, ani jej podporu pri štátnej nominácii na niektorý zo zodpovedných postov v Európskej únii, čo veríme pochopí aj predseda vlády pán Peter Pellegrini.