SNP75: Štáb partizánskeho oddielu Signál pôvodne sídlil v Plešivej
05 | 07 | 2019 I TASR
Začiatkom septembra 1944 bola pri obci Komjatná na Liptove vysadená skupina sovietskych vojakov. Jej úlohou bolo vytvoriť prepadový oddiel, ktorý by narúšal činnosť nemeckých jednotiek presúvajúcich sa po košicko-bohumínskej železničnej trati. Oddiel tvorilo niekoľko skupín. Jednej z nich velil nadporučík Juraj Pilár.

V dokumentoch Vojenského historického ústavu v Bratislave sa uvádza, že Pilárova skupina najskôr zháňala pušky po dedinách, ale najviac sa im podarilo ukoristiť od nemeckých oddielov. Okrem automatov získali aj granáty a pancierové päste. Po vojne vysvetľoval, ako 29. decembra 1944 na Liptove zlikvidovali nemecký transport. „Na železničnej trati medzi Vlaškami a Parižovcami sme podmínovali vojenský nemecký transport s 15 vozňami. Výsledkom bolo vykoľajenie vlaku, zničenie lokomotívy a zastavenie premávky na tejto trati asi na dva dni,“ konštatuje sa v archívnej dokumentácii.

Pilár si spomína aj na ďalšiu bojovú akciu, ktorá sa uskutočnila v polovici januára 1945, kedy udreli na sťahujúce sa maďarské jednotky v oblasti Liptovského Mikuláša. „Ukoristili sme šesť koní, sedlá, tri vozy, 300 kilogramov medu, 150 kilogramov maku, 70 kilogramov konzervovanej cibule a zajali sme troch maďarských vojakov. Koncom januára sme zachytili ďalšie sťahovanie od Mikuláša, ukoristili sme 15 kráv a zajali šesť maďarských vojakov, medzi nimi dvoch poddôstojníkov,“ uvádza vo výpovedi Pilár.

Partizánsky oddiel Signál vznikol v oblasti severného Slovenska. V oblasti Komjatnej bola 1. septembra 1944 vysadená osemčlenná sovietska skupina parašutistov. K nej sa postupne pridali viacerí obyvatelia oravských dedín i malý partizánsky oddiel zo Srňacieho. Veliteľom bol A. Šarapov-Šarov.

Štáb celého oddielu Signál sídlil najskôr v osade Plešivá v Zázrivej, neskôr i na Kubínskej holi, v Malatínskej doline. V decembri 1944 mal už tento oddiel okolo 300 členov. Podľa vnútornej štruktúry sa delil na tri skupiny. Prvú tvorili sovietski výsadkári, zakladala oddiel Signál. Druhá skupina sa nazývala Oravský oddiel a jeho veliteľom bol Emil Kováčik, tretia skupina sa nazývala Liptovský oddiel a velil jej nadporučík Juraj Pilár.

Podľa dobových záznamov oravskú aj liptovskú skupinu tvorili hlavne slovenskí občania. V januári 1945 sa k partizánskemu oddielu Signál pripojila aj časť technickej jednotky Domobrany, ktorá sídlila v Dolnom Kubíne. Činnosť oddielu spočívala v diverznej činnosti na Košicko-bohumínskej železnici, vysielaní informačných rádiogramov, zabezpečení prechodu dobrovoľníkov zo Slovenska do čs. armádneho zboru. Dňa 5. apríla 1945 po prelome frontu pri Liptovskom Mikuláši sa oddiel Signál spojil s jednotkami 1. čs. armádneho zboru.