Amsterdam chce zakázať vystavovanie prostitútok v oknách bordelov
04 | 07 | 2019 I Imrich Kovačič

Prvá žena na čele Amsterdamu chce právne ochrániť svetovo preslávené prostitútky mesta pred davmi nepoddajných turistov, obmedzením alebo zakázaním vystavovania prostitútiek v oknách miestnych bordelov.


Primátorka Amsterdamu Femke Halsemová, liberálna a dobre známa zástankyňa práv prostitútiek, načrtla plán, ktorým chce “zmeniť vnímanie Red district”, (čo je oficiálny názov červenej uličky v Amsterdame). Tvrdí, že je odhodlaná bojovať proti kriminalite v meste a to zmenou umiestnenia niektorých erotických zariadení, ktoré sa stali jednou z ikon Amsterdamu. Halsemová tým chce znížiť počet turistov, ktorí jazdia do Amsterdamu za touto atrakciou. Navrhuje aj znížiť počty prostitútok, verejne vystavovaných v oknách miestnych bordelov, alebo ich úplne odstrániť.


„Mnohí návštevníci sa chodia pozerať na sexuálne pracovníčky len zo zvedavosti. V mnohých prípadoch je to sprevádzané rušivým správaním a neúctivým prístupom k prostitútkam v oknách,“ uviedla vo svojom vyhlásení Halsemová a dodala, že nelegálna prostitúcia zaznamenala v Amsterdame výrazný rozmach.


Halsemová tiež zdôraznila potrebu zamedziť obchodovaniu s ľuďmi. Chce sa stretnúť so pracovníkmi bordelov a ďalšími zainteresovanými stranami, aby o tomto návrhu diskutovala v priebehu tohto mesiaca.


Je známe, že nočný život v Amsterdame sa stal nebezpečným, pričom minulý rok varoval mestský ombudsman Arre Zuurmond, že niektoré turistické miesta sa po zotmení premenia na „mestskú džungľu“, kde polícia zaznamenala enormný nárast trestných činov a ohromene prosperujúci obchod s drogami, ako aj rozsiahlymi krádežami.


Zuurmond obviňoval holandskú vládnu politiku z mnohých amsterdamských problémov, ktoré sa podľa neho snažia stimulovať cestovný ruch v meste iba kvôli ekonomickému prospechu.


Halsemovej iniciatíva nie je prvá, ktorá sa pokúša riešiť dlhotrvajúce problémy mesta najmä v Red district, ktorý zaberá len malú časť Amsterdamu. Minulý rok predstavitelia mesta zaviedli niekoľko reforiem na vyriešenie problému preplnených ulíc. Policajti začali rozdávať pokuty za priestupky, ako napríklad nedovolené odhodenie odpadkov mimo určenej nádoby na smeti alebo verejné močenie. Úsilie vidlo k zníženiu počtu bordelov v meste, aj keď viac ako 300 ich ešte stále zostalo.


Podľa oficiálnych údajov pracuje približne 7 000 ľudí v Amsterdame v oblasti sexuálneho obchodu, pričom približne tri štvrtiny z nich cestujú do mesta z krajín s nízkymi príjmami. Sexuálna práca bola v Holandsku legalizovaná v roku 2000.