Američania opúšťajú nenápadne U.S. Steel. Predali prevádzku na výrobu radiátorov
01 | 07 | 2019 I Roman Suchý

Informácie priniesol Košický Korzár, potvrdil ich aj hovorca spoločnosti Ján Bača:
„Môžem potvrdiť, že sme sa dohodli s obchodným partnerom na prevzatí výroby radiátorov od 1. 8. 2019. Tento partner má záujem pokračovať vo výrobe radiátorov a ďalej ju rozvíjať.“


V prevádzke aktuálne pracuje zhruba 130 až 140 zamestnancov. Zaujímalo nás, aký bude ich ďalší osud.


„Všetci zamestnanci dostali ponuku od nového majiteľa pokračovať ďalej vo výrobe radiátorov,“ odpovedal Ján Bača.


Radiátorovňu, konkrétne jej technológiu, nie objekt, kupuje spoločnosť Korad Radiators, s. r. o.

Jej jediným spoločníkom je česká firma Boki Group, a. s., so sídlom v Prahe, podnikateľa Bedřicha Brabca.

Budúcim konateľom a riaditeľom košickej firmy, ktorá prevezme od U. S. Steelu výrobu radiátorov, bude súčasný vedúci akvizičného tímu Pavel Matoušek. Schválilo to už aj valné zhromaždenie akciovky.

Kým U. S. Steel v súčasnosti čelí mnohým tlakom, podobne ako ďalšie oceliarske firmy v Európe, ako je klesajúca spotreba ocele, narastajúci dovoz a potreba znižovať emisie CO2, nový majiteľ radiátorovne operuje v inom podnikateľskom prostredí, ktoré neovplyvňuje automobilový priemysel, čo by mohlo mať vplyv aj na stabilitu zamestnanosti vo firme, uzatvára Košický Korzár.