AKTUÁLNE DOPRAVNÉ INFO K 7:00 HOD.: Kde sú radary a uzávierky na diaľniciach a cestách?
01 | 07 | 2019 I stellacentrum.sk

Aktuálny celoštátny prehľad zjazdnosti:


Sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné.  Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.  Väčšina horských priechodov je zjazdná.


Kompa vo Vojke premáva.

Pezinská Baba zjazdná v oboch smeroch

Strečno: zjazdné v oboch smeroch v zúženom profile - aktuálne zdržania a nehody nájdete nižšie.

Hraničné priechody zdržania:

Záhorská Ves – Angern kompa premáva.
Moravský Svätý Ján – Hohenau most  otvorený.
Vyšné Nemecké: nákladná doprava vstup: 240 minút, výstup: 10 minút. Osobná doprava vstup: 90 minút, výstup: 10 minút
Ubľa: osobná doprava vstup: 60 minút, výstup: 10 minút
Poľsko - na poľskej strane sa môžete sa zdržať pri priebežných kontrolách
Maďarsko-Chorvátsko: hraničný priechod Letenye - Goričan na starej ceste je uzavretý

AKTUÁLNE DOPRAVNÉ INFORMÁCIE:

NEHODY ODSTRAŇUJÚ:

 • v Bratislave na Galvaniho, pred výjazdom na D1, blokovaný je jeden jazdný pruh

 • medzi Trakovicami a Červeníkom, prejazdný je jeden jazdný pruh, dopravu riadia policajti


KOLÓNY A ZDRŽANIE:   

 • RAKÚSKO  A4 pred Fischamendom so spomalením rátajte už od výjazdu z A6, v smere od Slovenska, pre cestu na letisko môžete využiť aj starú cestu

 • na D2 za Stupavou, v smere do Bratislavy, zdržíte sa do 10 minút,

 • v Bratislave na ulici Svornosti a na Popradskej sa v smere do mesta zdržíte do 20 minút

 • v Bratislave na Hradskej, v smere od Vrakune do centra sa zdržíte 15 minút

 • v Bratislave na Račianskej sa v smere do mesta zdržíte 10 minút

 • na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere od Senca sa zdržíte 10 minút

 • z Čiernej Vody a z Vajnôr, v smere do Bratislavy, sa zdržíte 10 minút

 • v Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy, zdržíte sa 20 minút

 • v Moste pri Bratislave, v smere do Bratislavy, zdržíte sa 10 minút

 • v Ivanke pri Dunaji, v smere od Bernolákova do Bratislavy sa zdržíte 15 minút,

 • za Studeným a Miloslavovom, v smere do Bratislavy sa zdržíte 10 minút

 • na R1 pri výjazde Nitra-Západ, v smere do Trnavy sa zdržíte do 15 minút, pracujú tam cestári

 • medzi Zvolenskou Slatinou a Zvolenom, v oboch smeroch sa zdržíte do 20 minút

 • za Slovenskou Ľupčou, v smere do Banskej Bystrice sa zdržíte do 15 minút

 • pred vjazdom do Čadce, v smere od Svrčinovca sa zdržíte 30 minút

 • pred vjazdom do Kysuckého Nového Mesta, v smere od Čadce sa zdržíte 15 minút

 • pred Ružomberkom, v smere z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút

 • pred vjazdom do Žiliny, v smere od Lietavskej Lúčky sa zdržíte 10 minút

 • pre Banskou Bystricou, za Slovenskou Ľupčou, zdržanie do 25 minút

 • na vjazde do Prešova, v smere od Veľkého Šariša sa zdržíte do 15 minút


CESTNÉ KONTROLY:

 • v Bytči, na Hliníckej, v smere z mesta.


RADARY:

 • na diaľnici D1, pri Senci, v smere do Trnavy,

 • na výjazde zo Svrčinovca, v smere do Čierneho,

 • v Oravskom Podzámku-Širokej, v smere do Dolného Kubína,

 • v Prešove, na Pražskej, v smere na Obrancov mieru a

 • za Sečovcami, v smere do Dargova.


MOBILNÉ RADARY:

 • strieborne Audi meria rýchlosť medzi Žilinou a Martinom a

 • biela Fabia jazdí medzi Viničkami a Slovenským Novým Mestom.


DOPRAVNÉ OBMEDZENIA 01.07.2019

Bratislava- Kollárovo námestie

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodov je čiastočne uzatvorené Kollárovo námestie (pravý jazdný pruh v smere od Námestia 1. mája na Obchodnú ulicu v dĺžke cca 150 m) v Bratislave - Starom Meste.

Malacky

Pre opravu plynovodu je čiastočne uzatvorená Stupavská ulica až ulica Gen. M. R. Štefánika v Malackách, v úseku hranice mesta – Námestie SNP obojsmerne.. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

D1 Hlohovec – Piešťany

Pre opravu vozovky je uzatvorený pravý jazdný pás diaľnice D1, v úseku Hlohovec – Piešťany, v km 80,800 - 83,500, v smere do Žiliny. Oprava je rozdelená na viac etáp, počas ktorých bude obmedzený vždy jeden jazdný pruh. Práce sa nebudú vykonávať počas piatkov po 14.00 hod., resp. 4. júla 2019 (štvrtok) po 14.00 hod. Doprava bude podľa postupu prác vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu.

R6 Beluša- Dolné Kočkovce

Pre výmenu a doplnenie záchytného bezpečnostného zariadenia, opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia, opravu mostných ríms a výmenu mostných záverov je uzatvorená rýchlostná cesta R6, v úseku od križovatky Beluša po križovatku Dolné Kočkovce. Doprava je vedená po vyznačených obchádzkových trasách.

Hurbanovo, časť Vék

Z dôvodu opravy mostného objektu je uzatvorená cesta III. triedy č. 1463 v k.ú. mesta Hurbanovo časť Vék. Obchádzka je vedená po ceste I/64 smerom do Hurbanova po križovatku  s cestou III/1494, ďalej pomiestnej komunikácii tvoriacej spojnicu ciest  III/1494 a III/1463 a späť.

Rosina

Pre realizáciu kanalizačnej a vodovodnej prípojky k nehnuteľnosti je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2084, v k. ú. obce Rosina. Cestnej premávka je prostredníctvom prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení  presmerovaná do voľného jazdného pruhu o min. šírke 3,00 m.

Breznička – Poltár-Zelené

Z dôvodu opravy železničného priecestia bude od 01.07.2019 07:30 hod. do 02.07.2019 20:00 hod. uzatvorená cesta II. triedy č. 595 medzi obcou Breznička s mestom Poltár časť Zelené. Obchádzka je vedená cez obce Breznička, Mládzovo, Turičky, Ozdín, Rovňany a Zelené.

Brzotín

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 3000 v intraviláne obce Brzotín (okres Rožňava). Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením.

Kyjov – Pusté Pole    

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 68 v úseku Kyjov – Pusté Pole-sever. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.