AKTUÁLNE DOPRAVNÉ INFO k 7:00: Kde sú radary a uzávierky na diaľniciach a cestách?
25 | 06 | 2019 I stellacentrum.sk
Aktuálny celoštátny prehľad zjazdnosti:

Sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý.

Väčšina horských priechodov je zjazdná.

Kompa vo Vojke premáva.

Pezinská Baba zjazdná v oboch smeroch

Strečno: zjazdné v oboch smeroch v zúženom profile - aktuálne zdržania a nehody nájdete nižšie.

Hraničné priechody zdržania:

Záhorská Ves – Angern kompa premáva.
Moravský Svätý Ján – Hohenau most  otvorený.
Vyšné Nemecké: nákladná doprava vstup: 150 minút, výstup: 60 minút. Osobná doprava vstup: 30 minút, výstup: 30 minút
Ubľa: osobná doprava vstup: 0 minút, výstup: 0 minút
Poľsko - na poľskej strane sa môžete sa zdržať pri priebežných kontrolách

AKTUÁLNE DOPRAVNÉ INFORMÁCIE:

KOLÓNY A ZDRŽANIE:   

 • na D2 za Stupavou, v smere do Bratislavy, zdržíte sa do 10 minút,

 • v Bratislave na ulici Svornosti a na Popradskej sa v smere do mesta zdržíte do 20 minút

 • v Bratislave na Hradskej, v smere od Vrakune do centra sa zdržíte 15 minút

 • v Bratislave na Račianskej sa v smere do mesta zdržíte 10 minút

 • na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere od Senca sa zdržíte 10 minút

 • z Čiernej Vody a z Vajnôr, v smere do Bratislavy, sa zdržíte 10 minút

 • v Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy, zdržíte sa 20 minút

 • v Moste pri Bratislave, v smere do Bratislavy, zdržíte sa 15 minút

 • v Ivanke pri Dunaji, v smere od Bernolákova do Bratislavy sa zdržíte 15 minút,

 • za Studeným a Miloslavovom, v smere do Bratislavy sa zdržíte 10 minút

 • pred vjazdom do Čadce, v smere od Svrčinovca sa zdržíte 30 minút

 • pred vjazdom do Kysuckého Nového Mesta, v smere od Čadce sa zdržíte 15 minút

 • pred Ružomberkom, v smere z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút

 • pred vjazdom do Žiliny, v smere od Lietavskej Lúčky sa zdržíte 10 minút

 • na vjazde do Prešova, v smere od Veľkého Šariša sa zdržíte do 15 minút


KONTROLY:

 • na D1 pri Voderadoch, v smere do Bratislavy


RADARY:

 • v Bratislave na Vajnorskej, pri vozovni DPMB, v smere k Zlatým Pieskom

 • na diaľnici D2, za Malackami, v smere do Kútov,

 • v Topoľčanoch, na Továrnickej, obojsmerne,

 • na vjazde do Prievidze, v smere z Novák,

 • v Demandiciach, v smere do Tekovských Lužian,

 • pred Zázrivou, v smere z Terchovej,

 • na rýchlostnej ceste R1, za Sielnicou, v smere do Zvolena,

 • na výjazde z Banskej Bystrice, v smere na Donovaly,

 • pred Liptovskou Osadou, v smere z Ružomberka,

 • na severnej diaľnici D1, pri Liptovskom Hrádku, v smere do Liptovského Mikuláša a

 • za Dvorníkmi – Včelármi, v smere do Rožňavy.


MOBILNÉ RADARY:

 • čierny Superb meria rýchlosť medzi Prievidzou a Novákmi a

 • biela Fabia jazdí medzi Kalinovom a Lučencom.


DOPRAVNÉ OBMEDZENIA 25.06.2019

Bratislava-Karloveská

Z dôvodu prác na stavbe Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála je čiastočne uzatvorená Karloveská ulica v Bratislave (ľavý jazdný pruh v úseku cca 200 m za križovatkou s Molecovou v smere z centra po cca 100 m za obrátiskom električiek Karlova Ves; pravý jazdný pruh v smere do centra v úseku za odbočkou Svíbová po obrátisko električiek Karlova Ves a zúženie jazdných pruhov v smere do centra v úseku od križovatky s Kuklovskou po cca 200 m pred križovatkou s Molecovou) a Kuklovská ulica (v križovatke s Karloveskou – odbočovací pruh smer Dúbravka a odbočovací pruh z Karloveskej v smere z centra).

D2 Závod – Kúty

Pre údržbu vozovky je uzatvorený ľavý jazdný pruh na diaľnici D2, v úseku Závod – Kúty, v smere do Českej republiky.  Premávka je vedená v pravom jazdnom pruhu.

Trnávka – Macov a Macov – Blatná na Ostrove

Z dôvodu uskutočnenia stavebných prác na diaľnici D4 a rýchlostnej cesty R4 je uzatvorená cesta III. triedy č. 1379 a 1383 medzi obcami Trnávka – Macov a Macov – Blatná na Ostrove. Obchádzková trasa je vedená po miestnej komunikácii (Trnávka – Blatná na Ostrove), III/1382 (Blatná na Ostrove – smer Lehnice), III/1379 (smer Macov).

Klobušice

Z dôvodu realizácie stavby Obytná zóna Ilava Klobušice, Rezidencia Záhumnie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v k.ú obce Klobušice. Doprava je vedená v ostávajúcej časti vozovky o min. šírke 5,5 m a 6,0 m značkami, dopravnými zariadeniami, svetelným signalizačným zariadením. obojsmerne resp. o min. šírke 3,0 m a 3,5 m striedavo, a riadená prenosnými zvislými dopravnými.

Nemšová

Z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia bude od 21.06.2019 7:30 hod. do 28.06.2019 8:00 hod. uzatvorená ulica SNP v Nemšovej. Obchádzková trasa je vedená v intraviláne mesta Nemšová po ceste III/1869, II/507 a po miestnej komunikácii ul. Slovenskej armády.

R1 Báb a Nitra – Západ

Z dôvodu komplexnej opravy mosta ev. č. R1-033 je čiastočne uzatvorený ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R1, v úseku medzi križovatkami Báb a Nitra – Západ, v smere do Trnavy. Doprava z ľavého jazdného pásu je presmerovaná pred mostom v km 38,150 cez stredný deliaci pás do pravého jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne v troch jazdných pruhoch (jeden v smere na Trnavu a dva v smere na Nitru). Za mostom sa vráti späť cez stredný deliaci pás v km 37,180 do ľavého jazdného pásu.

Lietavská Lúčka

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v Lietavskej Lúčke. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre.

Šalková – Biotika

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66, v úseku Šalková – Biotika. Premávka je vedená obojsmerne v jednom jazdnom pruhu.

Vernár

Pre rekonštrukciu havarijného stavu mosta I/66-041 je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 66 v extraviláne obce Vernár. Premávka je vedená v jednom pruhu.

Veľké Raškovce

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 552 pred obcou Veľké Raškovce v km 66,142. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.