PODNIKATELIA POZOR: Nový zákon o ochrane whistleblowerov musíte aplikovať do konca septembra
23 | 06 | 2019 I TASR

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (whistleblowing) priniesol podnikateľom niekoľko nových povinností. Okrem iného rozšíril okruh chránených osôb, zrušil možnosť odvolania sa voči rozhodnutiu a posilnil nezávislosť zodpovednej osoby. Hoci podnikatelia musia svoje interné postupy zosúladiť so zákonom do konca septembra, už teraz sa objavujú jeho nedostatky, uviedol pre TASR partner právnickej kancelárie Havel & partners Štěpán Štarha.


"Už teraz ale vnímame určité nedostatky súčasného zákona, ktoré vyrieši až prax úradu, prípadne sám zákonodarca, napríklad v oblasti odborných predpokladov zodpovedných osôb, ktoré v zákone zatiaľ nie sú definované," uviedol Štarha.

Najviditeľnejšou zmenou zákona je vytvorenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Pre podnikateľov je podstatné, že v prechodnom období základné úlohy na úseku ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti plnia inšpektoráty práce. "Prechodné obdobie do začatia riadneho fungovania úradu bude trvať s najväčšou pravdepodobnosťou minimálne do začiatku roka 2020," uviedol Štarha.

V odhaľovaní domáceho násilia sme pomerne úspešní, tvrdí Saková. Prezradila aj plány polície na leto
V odhaľovaní domáceho násilia sme pomerne úspešní, efektívnosť predstavuje 69 percent. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike ministerka vnútra Denisa Saková. Čítať ďalej
23 | 06 | 2019 | TASR


Hoci zmeny oproti pôvodne platnej legislatíve neboli veľké a pôvodná koncepcia ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti zostala nezmenená, nový zákon ju vo viacerých oblastiach doplnil a rozšíril. Napríklad zmena definície blízkej osoby oznamovateľa spôsobila, že podnikatelia nemôžu vykonávať niektoré úkony voči širšiemu okruhu osôb. Po novom sú chránené aj blízke osoby pracujúce v spoločnostiach prepojených s podnikateľom, u ktorého oznamovateľ pracuje. Ide napríklad o dcérske a materské spoločnosti či organizačné zložky podniku.

Zákon posilnil nezávislosť zodpovednej osoby od podnikateľa a zároveň po novom požaduje odborné predpoklady na plnenie jej úloh. Podnikatelia budú musieť tieto nové požiadavky zohľadniť, inak sa vystavujú riziku pokuty. Zodpovedná osoba, ktorú musia mať všetky podniky s viac ako 50 zamestnancami, napríklad môže žiadať o pozastavenie účinnosti úkonov podnikateľa voči nej alebo jej zamestnancom.

HRABKO: Matovičovi už dlhšiu dobu "tečie do topánok", Šefčovič má šancu na európsky post
Dohoda o zložení novej Európskej komisie sa medzi členskými štátmi, ako aj najsilnejšími frakciami v Európskom parlamente, bude hľadať ťažko. Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič má napriek tomu šancu zabojovať o druhý najcennejší post, funkciu... Čítať ďalej
23 | 06 | 2019 | TASR


Podľa Štarhu je zásadnou zmenou aj to, že podnikatelia už nemajú k dispozícii riadny opravný prostriedok voči rozhodnutiu úradu alebo do jeho vzniku voči inšpektorátu práce. Ten rozhoduje napríklad o žiadosti podnikateľa o udelenie súhlasu s úkonom voči oznamovateľovi. "Zamietnutie konkrétneho úkonu voči oznamovateľovi tak bude možné napadnúť prostredníctvom správnej žaloby," upozornil Štarha.

I keď sa zmeny v zákone javia na prvý pohľad ako minimálne, ich aplikácia môže byť v praxi náročná. "Zákon vytvoril priestor na rôzne výklady a možnosti riešenia povinností podnikateľov. Podnikateľom preto odporúčame podrobne sa oboznámiť s ich povinnosťami a podľa toho prispôsobiť svoje vnútorné predpisy a procesy," dodal právnik.

Prielom v darcovstve krvi. Vedci objavili ako previesť všetky typy krvných skupín na 0 pomocou črevných baktérií
Prelomový výskum, ktorý by mohol zachrániť tisíce životov. Vedci našli spôsob, ako premeniť všetky typy krvi na univerzálny typ 0 Rh -, ktorý je univerzálnym darcom krvi pre všetkých príjemcov. Zmenu krvnej skupiny aj s Rh faktorom doshli vedci... Čítať ďalej
23 | 06 | 2019 | Imrich Kovačič