Pokuty za nepoužívanie eKasy sa nebudú podnikateľom udeľovať až do konca tohto roka
19 | 06 | 2019 I Peter Králik/TASR


Parlament schválil, že pokuty za nepoužívanie eKasy sa nebudú podnikateľom udeľovať až do konca tohto roka. Vypustila sa aj podmienka objednania pokladnice. V stredu ráno to navrhla SNS, návrh schválilo všetkých 138 prítomných poslancov.
Národná rada rokovala o návrhu zákona v skrátenom režime. Neuloženie pokuty navrhovalo ministerstvo financií uplatniť, ak podnikateľ preukáže písomným potvrdením alebo emailom, že si do dňa účinnosti zákona záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii, a zároveň, že požiadal o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice.

Po schválení pozmeňujúceho návrhu Radovana Baláža z SNS sa termín odkladu pokút posunul z 30. septembra tohto roka do konca tohto kalendárneho roka. Zároveň sa vypustí podmienka objednania pokladnice na neuloženie sankcie.

Ministerstvo financií predložilo návrh zákona do parlamentu, aby ochránilo podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením. Ministerstvo uviedlo, že aj napriek maximálnym snahám zainteresovaných strán sa nepodarilo dosiahnuť, aby bol trh dostatočne zásobený potrebnými softvérovými a hardvérovými riešeniami.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) upozornil na to, že keď sa subjekt registruje a objedná si eKasu u certifikovaného subjektu, môže sa dostať do situácie, že dodávateľ nemá dostatočnú kapacitu, aby dokázal požiadavky pokryť. Rezort preto navrhol odklad pokút.