Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS): Diskriminácia nevidiaceho chlapca nemôže zostať bez povšimnutia
18 | 06 | 2019 I Zuzana Vargová/TASR
Podpredsedníčka NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a novozvolená europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa obrátila so sťažnosťou na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre porušenie právnych predpisov a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého sa dopustil prevádzkovateľ motorestu Dubník pri diaľnici v Lovčiciach voči občanovi so zdravotným postihnutím. Ten odmietol obslúžiť rodinu s nevidiacim chlapcom, ktorý ako pomôcku používal psa so špeciálnym výcvikom.

Majiteľ prevádzky sa podľa Nicholsonovej zachoval nielen necitlivo a neľudsky, ale aj nezákonne. Svojím správaním a odmietnutím obslúžiť svojich klientov z dôvodu prítomnosti psa so špeciálnym výcvikom sa dopustil porušenia ustanovenia § 26 zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý explicitne ustanovuje pre prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia možnosť, aby prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia v priestoroch určených na konzumáciu stravy umožnil vstup pre osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom.

"Napriek tomu, že prevádzkovateľ motorestu Dubník Lovčica bol podľa mojich informácií na túto skutočnosť upozornený inými klientmi, správal sa arogantne a odmietol rodinu s nevidiacim chlapcom v sprievode psa so špeciálnym výcvikom ako spotrebiteľov obslúžiť," tvrdí L. Nicholsonová.  Prevádzkovateľ sa podľa nej dopustil aj porušenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý zakazuje zmluvným štátom, t. j. aj fyzickým a právnickým osobám na Slovensku, akúkoľvek diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia.

"Mojím cieľom je, aby sa podobné prípady, k akému došlo v motoreste Dubník Lovčica v súvislosti s nevidiacim chlapcom a jeho rodinou, už na Slovensku nestávali. Preto je dôležité, aby kompetentné orgány ako Inšpektorát SOI vyvodil voči subjektu dôsledky," povedala Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Podpredsedníčka parlamentu sa so sťažnosťou obráti aj na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú, ktorej hlavnou úlohou je ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím. Lucia Ďuriš Nicholsonová verí, že komisárka bude v tejto veci konať tak, aby sa eliminovala akákoľvek diskriminácia osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku.