Jana TELEKI: Dlhých 17 rokov nezákonného konania, marenia spravodlivosti na súde a prokuratúre v Nitre
14 | 06 | 2019 I Jana TELEKI

Hoci od dopravnej nehody v roku 2002, pri ktorej zahynuli rodičia dvoch maloletých detí a zranila sa dcéra známeho advokáta, uplynulo viac ako sedemnásť rokov, vinník dopravnej nehody doposiaľ nebol odsúdený. Nezákonnosti, ktorými orgány činné v trestnom konaní marili spravodlivosť v prvých rokoch konania a pokusy preniesť vinu z príbuzného JUDr. Čentéša na dcéru advokáta JUDr. Gogu, riešila generálna prokuratúra, ktorá záväznom rozhodnutí skonštatovala predpojatosť Okresnej a Krajskej prokuratúry v Nitre a určila príslušnosť na KP Žilina a vyšetrovanie ORPZ Levice. V roku 2006 trestné konanie vedené voči Ing. Gogovej ukončil oslobodzujúcim rozsudkom Najvyšší súd.


 

Zrušenie obvinenia a nové obvinenie

Na základe rozsudku Najvyššieho súdu, ktorý je záväzný pre každého policajta, prokurátora, ale aj sudcu prvostupňového a odvolacieho súdu, bol obvinený vodič, ktorý spôsobil nehodu.

Po ukončení prípravného konania bola na Okresný súd v Nitre podaná obžaloba, ktorá zázrakom spadla v septembri 2007 do agendy sudcu Sopúcha.

JUDr. Sopúch si bol vedomý toho, že aj keď nevyšiel pôvodný scenár a Ing. Gogová bola oslobodená spod obžaloby, konanie musí ukončiť oslobodením účastníka, ktorý dopravnú nehodu spôsobil.

Z pozície dlhoročného sudcu vedel aj to, že skôr či neskôr bude jeho rozhodnutie zrušené.

Zároveň si uvedomoval aj skutočnosť, že pokiaľ pripustí dokazovanie, bude musieť páchateľa odsúdiť.

 

Najvyšší súd SR rozhodol

Najvážnejšou prekážkou k oslobodeniu páchateľa bol kostlivec v spise, spočívajúci v rozsudku najvyššieho súdu, ktorý ustálil nielen vinníka dopravnej nehody, ale popísal aj nezákonné konanie prokurátorky Chlpíkovej.

Na strane 22 rozsudku Najvyšší súd vyslovene uviedol, že zlá technika jazdy bola jedinou príčinou vzniku dopravnej nehody a Ing. Gogová vznik dopravnej nehody nezavinila. Rozsudok končí konštatovaním, že JUDr. Chlpíková, ktorá medzitým kariérne postúpila na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, vydávala nezákonné pokyny. Vážnou prekážkou pre oslobodenie páchateľa bol aj pôvodný znalecký posudok z dopravnej nehody z roku 2002.

 

Sudca okresného súdu závery najvyššieho súdu ignoruje

Sudca Sopúch odmietol vykonať dokazovanie. Vydal devätnásť uznesení, ktorými odmietol opakované vykonanie dôkazov, výsluchy svedkov, predloženie alebo prečítanie dôkazov svedkov, vyšetrovateľov, policajtov či prokurátorky. Dôkazy, z ktorých väčšiu časť zahrnul do svojho rozsudku aj senát Najvyššieho súdu SR, bol pritom povinný vykonať. Naopak nemal a nesmel vykonať žiadny dôkaz, ktorý súd zaobstaral nezákonne.

Sopúch paradoxne pripustil len jeden dôkaz, ktorým sa pokúsil spochybniť najvyšším súdom ustálené fakty.

 

Ošetrenie trestnej činnosti príbuzného Štetinu vyžadovalo oveľa viac ako nepripustenie dôkazov.

Keďže odmietnutie vykonať dôkazy nepostačovalo na vydanie oslobodzujúceho rozsudku a akceptovanie pôvodného znaleckého posudku neprichádzalo do úvahy, po viac ako desiatich rokoch bol v rozpore so zákonom vyrobený nový znalecký posudok, ktorý odporoval zdravému rozumu. Žonglovanie znalcov s trajektóriami havarujúcich vozidiel pre zmenu odporovali akýmkoľvek zákonom fyziky, pretože aj laik vie, že náhodný a nelogický pohyb dvoch objektov sa neriadi náhodou, ale spočítavaním vektorov smeru, rýchlosti, sily a hybnosti.

Vydanie nového znaleckého posudku však vyžadovalo nielen falšovanie dôkazov zabezpečených na mieste nehody, ale aj úpravu vozidla, ktoré sa v tom čase nachádzalo v policajnom sklade a úpravu fotografií z miesta nehody. Sopúch si nemohol dovoliť ani vypočutie znalcov. Upozornenie na nezrovnalosti doriešil opäť nezákonne - vyžiadaním dodatku, ktorý sa mal potvrdiť správnosť nového posudku. Keďže sa neštandardným konaním a nezákonným postupom rozhodol pripraviť pôdu na zrušenie obžaloby a zdôvodnenie nezistenia príčiny a pôvodcu nehody, k zmene posudku v protizákonne vyžiadanom dodatku, nepripustil žiadnu konfrontáciu.


Obžalovaný je známy svojim spôsobom jazdy aj polícii, ktorá eviduje jeho priestupky. Samozrejme, to nemusí znamenať nič pre samotnú nehodu, kde zahynuli dvaja ľudia, ale stopy nárazu naznačujú, že rozdiel rýchlostí a kinetika nárazu v dôsledku obrovskej hybnosti boli devastujúce. Aby nebolo možné preukázať vinu páchateľa, sudca nemôže pripustiť ani vykonanie dôkazov nariadených rozhodnutím Najvyššieho súdu SR. Sudca odmieta hodnotiť dôkazy, ktoré sú postupne odstraňované zo spisu. Keď konanie sudcu prekonalo hranicu odolnosti aj bývalého prokurátora JUDr. Gogu, na nezákonnosti bola upozornená predsedníčka OS Nitra podnetom na vylúčenie sudcu. Avšak sudcovi nebola trestná vec odňatá.

 

Predsedníčka Okresného súdu v Nitre odmieta vyzametať vlastný dvor

Kým predsedníčka súdu v Nitre, známa so svojou autoritou a razanciou, doposiaľ ponecháva konanie na sudcu, ktorý je zjavne zaujatý a dokonca podozrivý z marenia spravodlivosti a ignorovania rozhodnutí Najvyššieho súdu, nie je možné očakávať spravodlivý rozsudok. Okrem námietky zaujatosti, ktorá bráni tomu, aby vôbec pojednával, je na sudcu podané trestné oznámenie za jeho prístup k veci, teda za ignorovanie záväznosti rozsudku Najvyššieho súdu. Orgány sa pravdepodobne budú minimálne formálne a administratívne zaoberať tým, či došlo k mareniu spravodlivosti, k manipulácii s dôkazmi, k nezákonnému procesnému postupu sudcu a najmä prečo nemá byť usvedčený a odsúdený pravý vinník.

Spravodlivosti sedemnásť rokov uniká páchateľ, ktorý svojou nezodpovednou jazdou zmaril dva životy a spôsobil ťažké poranenia, o materiálnych škodách nehovoriac. Od samého začiatku bol obštrukciami zo strany prokuratúry zvýhodňovaný páchateľ, ktorý jazdil nezodpovedne a vyvolal reťazovú reakciu. Dozorová prokurátorka aktívne zasahovala a manipulovala s dôkazmi.Spôsob rozhodovania sudcu JUDr. Sopúcha, ktorý odmietol vykonať dokazovanie v trestnej veci, je bezprecedentný.

 

Kto z predstaviteľov súdu a prokuratúry nájde odvahu pozrieť do očí tým poškodeným sirotám, ktoré museli vyrásť bez rodičov?

Hoci pri akejkoľvek, čo i len minimálnej sebareflexii, by mal JUDr. Sopúch, sudca Okresného súdu, od veci okamžite odstúpiť a ponechať rozhodovanie na nezaujatého objektívnejšieho sudcu, no on sa rozhodol aj napriek závažným procesným prekážkam konať a s najväčšou pravdepodobnosťou, v zmysle pôvodného scenára, má za cieľ oslobodiť obžalovaného.

 

Koľko rokov bude ešte trvať, kým bude vo veci súd konať slušne, procesne čisto a najmä spravodlivo? Alebo za smrť dvoch ľudí a vážne traumy obete nehody nebude nikto zodpovedný a potrestaný?

Sedemnásť rokov trestného konania, ako aj nezákonnosti, ktorými bolo konanie sprevádzané, nie je možné hodnotiť ako procesnú chybu. Tieto roky boli súvislým systematickým trestnoprávnym konaním orgánov činných v trestnom konaní a orgánov na výkon spravodlivosti. Na túto organizovanú skupinu bol po sedemnástich rokoch podaný podnet na trestné stíhanie.