Neplatíte dane? Môže sa stať, že prídete o vodičák!
11 | 06 | 2019 I Aneta Leitmanová

Nový zákon, ktorý umožní kompetentným úradom zabavenie vodičského preukazu, je už skoro sformovaný. Stane sa tak jedine v tom prípade, ak patríte medzi nezodpovedných platičov daní. Toto opatrenie má za zámer väčšiu motiváciu plniť si svoju povinnosti voči štátnej kase, informujú Hospodárske noviny


Finančná správa aktuálne trestá tak, že sa podlžnosť strháva zo mzdy. V špecifickejších prípadoch majú právo siahnuť na majetok, či dokonca aj na celú nehnuteľnosť.

„Ministerstvo navrhuje zaviesť novú formu exekúcie z dôvodu zefektívnenia výberu daní a ako motiváciu pre riadne plnenie daňových povinností,“ citujú HN-ky tlačový odbor ministerstva financií.

RADÍME: Aj invalidný dôchodok sa môže počas jeho poberania zvyšovať
Pri invalidnom dôchodku zákon o sociálnom poistení nestanovuje žiadnu minimálnu výšku či hranicu, ktorú by mal poberateľ invalidného dôchodku dostávať zo Sociálnej poisťovne. Výška invalidného dôchodku závisí od toho, ako dlho poistenec predtým... Čítať ďalej
11 | 06 | 2019 | TASR


Zabavenie vodičáku pri tom nie je na Slovensku novinkou. Už dnes oň môžu prísť neplatiči výživného.