HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER EKONOMIKA ZAHRANIČIE

Komisia predstavila návrh rozpočtu EÚ na rok 2020

EU budget
Fotobanka

Rozpočet na rok 2020 je siedmym a zároveň posledným v rámci súčasného dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020. Je navrhnutý tak, aby sa optimalizovalo financovanie existujúcich programov aj nových iniciatív v súlade s prioritami Junckerovej Komisie.

Günther H. Oettinger, európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje v tejto súvislosti uviedol: „Návrh rozpočtu EÚ na rok 2020 je posledným rozpočtom, ktorý predkladá Junckerova Komisia. Usilujeme sa prostredníctvom neho aj naďalej podporovať priority Únie, teda zamestnanosť, hospodársky rast, mladých ľudí, boj proti zmene klímy, bezpečnosť a solidaritu, a pripraviť sa na začiatok nasledujúceho rozpočtového cyklu. Bol by som rád, keby Rada a nový Parlament včas dospeli k dohode, ktorá by zaručila stabilitu pre budúcnosť Európskej únie.

Peniaze z tohto rozpočtu budú smerovať do hlavných prioritných oblastí: konkurencieschopné hospodárstvo, mladí ľudia, posilnenie bezpečnosti a solidarity v EÚ i za jej hranicami a zintenzívnenie boja proti zmene klímy.

Viac ako 83 miliárd eur pôjde na stimulovanie hospodárskeho rastu, rozvoj európskych regiónov a podporu mladých ľudí. Na výskum a inováciu v rámci programu Horizont 2020 pôjde 13,2 miliardy eur, čo je najväčšia a posledná tranža programu EÚ pre výskum a inováciu.

Komisia si predovšetkým predsavzala zabezpečiť, aby každé euro z rozpočtu EÚ prinášalo pridanú hodnotu pre občanov Únie. To je zároveň hlavným cieľom návrhu Komisie na nastávajúci dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027.

Spolu s návrhom rozpočtu Komisia uverejnila prehľad dosiahnutých výsledkov každého programu financovaného z rozpočtu EÚ. Vyplýva z neho, že rozpočet EÚ vedie k hmatateľným výsledkom pre ľudí v EÚ aj mimo nej.

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2020 obsahuje pre každý program, ktorý sa má financovať, dve sumy – záväzky a platby. „Záväzky“ sú prostriedky, ktoré možno dohodnúť v zmluvách v danom roku, zatiaľ čo „platby“ sú finančné prostriedky, ktoré sa skutočne vyplatia. Navrhovaný rozpočet EÚ na rok 2020 predstavuje 168,3 miliardy eur v záväzkoch (+1,3 % oproti roku 2019) a 153,7 miliardy eur v platbách (+3,5 % oproti roku 2019).

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info