fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER NÁZORY

Poľsko vyznamenalo britského filozofa Rogera Scrutona

Prezydent.pl

Za podiel na boji proti komunizmu v 80. rokoch 20. storočia sa anglický filozof sir Roger Scruton stal nositeľom vyznamenania Veľký kríž Radu Poľskej republiky za zásluhy. Ide o najvyššie vyznamenanie, aké sa v Poľsku udeľuje Nepoliakovi, informovala agentúra AP.

Vyznamenanie Scrutonovi v utorok vo Varšave odovzdal poľský prezident Andrzej Duda, ktorý sa vo svojom prejave zmienil aj o vplyve, aký mala na jeho politické názory filozofova kniha „The Meaning of Conservatism“ (Zmysel konzervativizmu).

Duda tiež uviedol, že Scrutonova podpora antikomunistického boja „prispela k posilneniu odvahy v spoločnosti“.

Slávnostný akt sa uskutočnil v deň, keď si Poľsko pripomínalo prvé čiastočne slobodné voľby, ktorá sa v krajine konali 4. júna 1989 a skončili sa porážkou komunistov. Šlo o kľúčový moment v procese rozkladu komunizmu vo východnom bloku, napísala AP.

Roger Scruton má k Slovensku i Česku zvláštny vzťah, keďže počas komunizmu pomáhal v Prahe, Brne a Bratislave organizovať podzemnú univerzitu pre disidentov.

 

Kto je Roger Scruton?

Anglický filozof, farmár, gentleman. Z chudobnej robotníckej rodiny. Absolvent Cambridge. Vo Francúzsku v r. 1968 pozoroval revolučné vrenie francúzskej mládeže, v dôsledku čoho sa posunul z ľavice ku konzervativizmu Edmunda Burka. V roku 1980 vydal knihu Zmysel konzervativizmu.

V rokoch 1979-84 jazdil do Československa prednášať disidentom na „podzemnú univerzitu“ a pomáhal Nadácii Jána Husa, ktoré prednášky západných profesorov organizovala.

Od roku 1984 mal vstup do ČSSR zakázaný; vrátil sa až po páde režimu. Potom na svojej prvej prednáške navrhol zákaz KSČ. Po mnohých rokoch bol požiadaný, akú skúsenosť si z toho obdobia odniesol. Povedal, že než spoznal realitu komunizmu, podceňoval existenciu Diabla.

Roger Scruton je konzervatívcom typicky anglickým; jeho konzervativizmus je postojom nedôvery voči abstraktným ideám. Je to konzervativizmus skeptický a empirický, nie metafyzický. Zdôrazňuje tradíciu a zvyklosti Anglicka proti tomu, čo vymýšľajú intelektuáli a politici na európskom kontinente.

Milovník high-culture

Jeho konzervativizmus je estetický; miluje high-culture a odmieta rovnostárstvo a vulgaritu. Od radikálnej ľavice ho filozoficky delí len tenká membrána temperamentu; ľavicový revolucionár je Nihilista, nenávidí západnú spoločnosť a kultúru, preto ich chce zničiť. Jeho temperamentom je nutkanie rozbíjať.

Scrutonovský konzervatívec tiež postráda pevné ukotvenie v metafyzickej pravde, ale súc temperamentu opačného, ​​z estetických dôvodov chce svoju spoločnosť, jej kultúru a mravy chrániť.

Scruton sa v roku 1978 uchádzal v miestnej konzervatívnej organizácii o kandidatúru do Parlamentu. Predsedníčka výberovej komisie sa ho spýtala, čo pre stranu urobil. Povedal, že založil Konzervatívnu filozofickú skupinu – čím sa jej stal okamžite podozrivým, pretože spojenie „konzervatívne“ a „filozofický“ je v Anglicku absurdné. Potom ešte dodal, že napísal knihu.
„O čom?“ – spýtala sa.
„O estetike.“

To bol koniec jeho politickej kariéry. Nech vraj kandiduje do Európskeho parlamentu …

 

Scrutonov posun v ekonomike

Jeho konzervativizmus bol najprv kritický voči socializmu aj klasickému liberalizmu (bol paternalistický Tory); v priebehu 80. rokov sa však pod vplyvom Margaret Thatcherovej a nenávisti ľavice voči nej posunul liberálnym smerom, pokiaľ ide o rozsah štátu a jeho úlohu v ekonomike.

V ostatných spoločenských, kultúrnych a morálnych otázkach zastáva tradičné toryovské postoje.

Je proti EÚ. Je za národný štát. Je proti prílišnej imigrácii cudzincov. Je proti liberálnemu postoju k sexu. Je proti právam zvierat. Je za hony na líšky!

Svoj život rozdeľuje do troch fáz: v tej prvej bol v depresii, v tej druhej nespokojný a v tej tretej sú hony na líšky, jeho veľká láska i vášeň.

 

Máloktorý Angličan je tak nenávidený britskou ľavicou

Tento renesančný muž – filozof, profesor estetiky, publicista, spisovateľ, hudobný skladateľ, šéfredaktor intelektuálnej revue, farmár, chovateľ koní a hrdina protikomunistického odboja – bol na britských univerzitách vnímaný ako cudzí element a z akademickej pôdy v Británii doslova vyštvaný.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info