POZOR: V tejto nátierke našli toxické plesne. Na Slovensko jej doviezli až štvrť tony!
22 | 05 | 2019 I Zuzana Vargová

Kontrolóri Štátnej veterinárnej a potravinovej správy upozorňujú na nevyhovujúci výrobok. Ide o arašidovú nátierku s mliečnou čokoládou od ukrajinského výrobcu. Zistili v nej prekročený limit aflatoxínov, čiže plesní.


 

Nevyhovujúci výrobok zachytili počas dovoznej kontroly. Vzorka pochádzala z colného skladu Trhovište v okrese Michalovce. Povolené množstvo nežiaducich látok v nej bolo prekročené takmer dvojnásobne. „V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť aflatoxínu B1 v množstve 3,8 µg/kg (limit je max. 2 µg/kg) a suma aflatoxínov (B1, B2, G1, G2) v množstve 4,7 µg/kg (limit je max. 4 µg/kg)," skonštatovali kontrolóri.

Potravinári zaistili až 600 kusov 400-gramových balení v celkovej hmotnosti 240 kg. Nátierka nebola uvoľnená do obehu.Aflatoxíny sú druh mykotoxínov nachádzajúcich sa prirodzene v niektorých potravinách ako arašidy, orechy, pistácie, sušené ovocie, obilie či koreniny. Obsahovať ich môžu aj výrobky z týchto potravín. Na človeka majú toxické účinky pri konzumácii vo veľkom množstve, no aj prijímanie malých dávok aflatoxínov počas dlhého obdobia môže ohroziť zdravie.