Komentár Petra Šveca: Hypercentralizácia EÚ - najväčšie bezpečnostné ohrozenie súčasnosti
22 | 05 | 2019 I Peter Švec

Mnohí priatelia mi kladú jedinú otázku, prečo takým nekompromisným spôsobom odmietam vytváranie „európskych“ (zámerne v úvodzovkách) ozbrojených síl, polície, tajných služieb, orgánov činných v trestnom konaní. Netajím sa odhalením a analytickým konštatovaním, že tieto zámery majú za cieľ nelineárnym spôsobom zabezpečiť Nemecku obnovenie štatútu superveľmoci. Nelineárne znamená, že sa tak stane pod skrytým menom. Pod hlavičkou EÚ. Bez škrupúľ tvrdím, že ak vzniknú akékoľvek ozbrojené sily a zbory s príponou „euro“, nebude to nič iné len „EuroWehrmacht“, „EuroAbwehr“, „EuroGestapo“, „EuroCIA“, „EuroFBI“.


Superveľmoc EÚ“ pod nesporným vedením Nemecka, ako víťaza povojnového mierového usporiadania strednej a západnej časti Európy, bude mať ašpirácie na štatút jadrovej veľmoci. Čiže jej najväčší hráč – Nemecko, sa obchvatom, teda nelineárne, stane jadrovou veľmocou. Rovnocennou s USA. Prevyšujúcou jadrový potenciál dnes už regionálnych veľmocí, akými sú Francúzsko, alebo Veľká Británia. Svet sa tým nestane bezpečnejším. Toto svet nepotrebuje. Už je dosť aktérov, ktorí majú potenciál na vymazanie civilizácie. EÚ by bola vojenským obrom na hlinených nohách. Svet bude oveľa nebezpečnejším a destabilizovanejším. Jeho jadrový arzenál sa znásobí. Vyplýva z toho jeden nesporný fakt. Post-Lisabonská hypercentralizovaná EÚ s „jadrom“ je najväčším bezpečnostným ohrozením súčasnosti pre všetky menšie členské štáty, aj pre svet.


Preto spolu so svojimi priateľmi v Nitrianskej deklarácii presadzujem nekompromisné postoje suverenizmu, keď tvrdíme, že Slovensko spolu s ostatnými partnermi v EÚ si musí zachovať suverenitu v najvyššej možnej miere a to nad všetkými piliermi štátnosti. Tie, ktoré sú ešte v našich rukách, neodovzdajme. Tie, ktoré menej osvietení politici už odovzdali, si vezmime naspäť. Aj z činnosti poslancov budúceho EP musia jednoznačne dominovať kroky umožňujúce členským štátom zachovanie si zvrchovaného práva prijať alebo odmietnuť čokoľvek, čo by bolo pre jednotlivé členské štáty nevýhodné. To je suverenizmus. To je podstata toho, o čo bojovali celé národy po celom svete v celej histórii ľudstva. Hlavným úsilím musí byť udržiavanie a posilňovanie štátnosti.


Ak by vznikli „európske“ ozbrojené sily a zbory nebude problém presvedčiť tisícky slovenských junákov, našich vnukov, aby sa ulakomili na nemecké žoldy. Ale truhly s ich telami pristanú na slovenských letiskách. Do USA prišli z Iraku tisícky truhiel. S telami žoldnierov z chudobných štátov alebo mestských častí USA. Zmrzačené telá násobne vyššieho počtu našich junákov budú v invalidných vozíkoch tlačiť matky, žijúce z minimálnych slovenských dôchodkov, nie z nemeckých. Aj takých majú v USA desaťtisíce z vojny v Iraku a ešte viac z vojny vo Vietname. O účasti našich vojakov vo vojne nebude rozhodovať národný parlament, ale nadnárodná elita, ktorej je jedno, či náš národ prežije a ako budú žiť obete ich agresívnych záujmov. A voliči ich nebudú môcť za zlé rozhodnutia poslať na smetisko dejín.


Ak si niekto myslí, že budúci lokaj a vešiak na generálsku uniformu slovenského pôvodu, skorumpovaný vysokými príjmami, bude mať nejaké slovo v akejkoľvek podobnej štruktúre, je na omyle. Ak mu láskavo dovolia niečo realizovať, tak len to, čo bude v záujme toho, kto má najväčší podiel hlasov, zdrojov, moci. Možno nám pri vyšetrovaní umelo vymyslených procesov proti rozvracačom „jednoty EÚ“, čiže slovenským vlastencom, do bytu vtrhne komando z „EuroGestapa“ na čele s veliteľom schopným rozprávať po slovensky. Ale jeho ciele a zámery bude určovať ten, kto mu bude dávať plat, od ktorého závisí jeho kariéra, odmeny, privilégiá, rast. A to nebudú slovenské orgány, ani ešte stále väčšinovo volený slovenský parlament. To bude mikro-menšinová nadnárodná elitárska skupina. A takzvané spoločné záujmy bude určovať oligarchia v pozadí. Aká výzbroj sa nakúpi - s enormnými ziskami. Kde budú kasárne, kde budú sklady, aké bude použitie – s cyklickými enormnými ziskami za doplnenie spotreby.


Dnes veľká väčšina štátov EÚ vynakladá na obranu len okolo 1% HDP. Vrátane Nemecka. Jadrová superveľmoc sa nebude pýtať. Vojensko-priemyselná oligarchia v pozadí rozhodne a politickí poskokovia oznámia zvýšenie výdavkov na obranu. Zaplatíme to my všetci. Vyššími daňami, nižšími dôchodkami, vyšším transferom dividend. A nižšou hodnotou meny v našich peňaženkách tým, že ECB natlačí masívne množstvo peňazí, aby super-veľmocenské ambície pokryla zdrojovo. Pokušenie na projekciu sily kovbojskými metódami bude veľké. Neodolateľné. Naši vojaci budú za tzv. európske záujmy, nasadzovaní do akcií svetového policajta všade, kde o tom rozhodne nadnárodná vojensko-priemyselná oligarchia. Potrebujúca overiť zbraňové systémy a zarábať na spotrebovanej munícii. Naopak, malé štáty si netrúfajú na agresívne vojny. Nepredstavujú ohrozenie.


Post-lisabonský superštát EÚ už teraz zlyháva vo všetkých hlavných pilieroch štátnosti, v oblasti bezpečnosti zlyháva úplne. Jej zásadnou redukciou. Podporou ilegálneho správania, akceptovaním kriminálnikov v masách ilegálnych migrantov. Ale aj v oblasti ochrany verejnosti – v bezpečnosti lietania, v potravinovej, v ekologickej, v liekovej bezpečnosti. Hypercentralizácia EÚ nie je o demokracii, je o moci. Eurobyrokracia neoplýva odbornosťou, ale prekypuje „európskou“ lojálnosťou. Charakteristickou črtou socializovaného kapitalizmu „európskeho“ typu je vytváranie dlhov, ktoré sú socializované, pričom zisk je privatizovaný. Medzi základné nástroje patrí monopolizácia. V jej dôsledku sa vytvára závislosť vo všetkých oblastiach, generovanie nedostatkov. Následné zvyšovanie cien, umelé produkovanie „kontrolovaných“ cyklických kríz a ohrození. Výsledkom je zastrašovanie obyvateľstva v záujme získania náklonnosti na akceptovanie všemohúceho prostriedku – ďalšej hypercentralizácie moci. Takáto mocenská architektúra sa už svojou podstatou správa ako bezpečnostné ohrozenie.


Strategické rozhodnutie o budúcom znormalizovaní EÚ a premene na spoločenstvo rovnocenných partnerských národných štátov je v rukách normálnej drvivej väčšiny. Agresívny, nenávistnícky, extrémistický, tzv „progresívny“ liberalizmus v maske „slušnosti“ má v eurovoľbácheminentný záujem o čo najnižšiu účasť normálnej tradicionalistickej absolútnej väčšiny nielen na Slovensku, ale aj v ostatných malých členských štátoch. Len tak získa moc. Našou reakciou by mala byť tentoraz čo najvyššia účasť spamätaných más. Nemusíte voliť mňa, nemusíte mi dať preferenčný hlas. Uvítam, ak sa rozhodnete dať hlas normálnosti. Ak nechcete byť prevalcovaní menšinovým liberálnym extrémizmom, choďte voliť.


(Peter Švec je kandidát na europoslanca za Národnú koalíciu)