Andrej Gmitter: Naše školstvo? Všetci to vieme, no nič sa s tým nerobí
18 | 05 | 2019 I Andrej Gmitter (PR článok)

Všetci to vieme, no nič sa s tým nerobí. Žiaci nie len na Slovensku strácajú záujem o odborné vzdelávanie a prípravu. Školám a zamestnávateľom chýba aspekt spolupráce, na ktorý kladie EÚ v iných sférach až príliš veľký dôraz.


V EÚ by mali všetci úradníci vedieť, že na Slovensku došlo k zániku mnohých zamestnávateľov, ktorí mali vždy otvorené dvere absolventom škôl. Zmenilo sa zameranie výroby a služieb, vzniklo mnoho malých zamestnávateľov a živnostníkov. Netreba zabudnúť na zahraničných investorov, ktorí k nám priniesli nové požiadavky a nároky zo strany zamestnávateľov.

Európska únia by mala aktívnejšie podporovať vzdelávanie v členských štátoch, teda nech sa všetci žiaci vzdelávajú na "európskej úrovni".

Zároveň by mala pre nich vytvárať príležitosti tak, aby získali aspoň dostatočnú kvalifikáciu, ktorú v dnešnej dobe požadujú zamestnávatelia nielen tu na Slovensku, ale aj v zahraničí. Uplatnenie na európskom trhu práce, kde môžu ďalej rozvíjať a zdokonaľovať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, by malo byť samozrejmosťou. Naše deti majú právo študovať na európskej úrovni, nie sme predsa občania druhej kategórie.

Ak nefunguje spolupráca medzi zamestnávateľskou sférou a sférou odborného vzdelávania, potom nás čaká veľká pohroma. a to najmä s ohľadom na potreby zamestnávateľov v kraji s výhľadom a plánovaním do budúca.

Kvalita odborného vzdelávania a prípravy je kritizovaná hlavne zo strany zamestnávateľov. Podľa nich odborné vzdelávanie a príprava nedostatočne reaguje na aktuálne potreby trhu práce a nedokáže pripraviť kvalifikovanú pracovnú silu v takej miere, aby bola schopná bezprostredne po ukončení štúdia vstúpiť do pracovného procesu.

Počet nezamestnaných absolventov stredných odborných škôl výrazne závisí od ekonomického cyklu. Na základe rôznych analýz bude potrebné vyhodnotiť riziko nezamestnanosti a to podľa jednotlivých typov škôl.

Žiakom sa musí umožniť poznať reálne prostredie výkonu svojho možného povolania. Zároveň je potreba rozvíjať u žiakov pracovné návyky, ktoré sú nevyhnutné na úspešné zaradenie sa na trh práce po ukončení štúdia. V Európskom parlamente budem tvrdo presadzovať to, aby aj Únia nám mohla v oblasti školstva pomôcť.

Naše školstvo nemôže fungovať tak, že eurofondy na výskum a vedu sa len o chlp nedostali do rúk biznismenom a "našim ľuďom".

Využime európske peniaze na vytvorenie špeciálnej školskej verejnej správy. Zbavme konečne bremena samosprávy, ktoré školstvo predstavuje. A vráťme kompetencie štátu.

Viem, že je to veľká téma, ale aj eurovoľby sú príležitosťou kedy je nutné povedať pravdu nahlas!

 

Volám sa Andrej Gmitter a som pripravený bojovať za silný hlas Slovenska v Bruseli.