fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER NÁZORY

Jana Teleki: Prokuratúra priznala, že 11 rokov viedla trestné konanie nezákonne. Omyl, či štátny teror?

JUDr. Kováčikovú som pred rokom 2000 nepoznala, prvý telefonický kontakt s touto osobou som mala v roku 2000 keď v rozhodnutí o mojej sťažnosti proti vznesenému obvineniu, prokurátorka JUDr. Slabá uviedla, že som spáchala trestný čin útoku na štátny orgán s následkom smrti § 154 odst.3 a dievčatá rozhodnutie doručili mojej mame. Prosila som ju, aby to rozhodnutie opravila, pretože odporuje realite. Prokurátorka Kováčiková a JUDr. Slabá pisársku chybu neodstránili do vydania oslobodzujúceho rozsudku, hoci vedeli, že som bola obvinená z útoku na verejného činiteľa tlačou, za publikovanie anonymnej veršovanej satiry.

Špecialitou JUDr. Kováčikovej bolo vybavovanie sťažností, ktoré riešila bez odstupovania na generálnu prokuratúru. V konečnom dôsledku bolo jedno kde bola sťažnosť podaná a odstúpená. Priatelia z prokuratúry sťažnosti zasielali na vybavenie v rozpore s trestným zákonom a trestným poriadkom oblúkom k JUDr. Kováčikovej.

Obhajoba svojich zvráteností a svinstiev kolegov prokurátorov, najmä pred médiami a arogancia JUDr. Kováčikej nemala hranice.

 

Keď sa v roku 2011 nedopatrením prevalilo, že je vedené trestné konanie vo veci právoplatne skončenej Kováčiká v chaose vydala pokyn na stiahnutie obžaloby, hoci náš právny poriadok umožňuje stiahnuť iba obvinenie a prokuratúra môže upustiť od prejednávania obžaloby pred súdom iba do prvého pojednávania. Keďže mňa v tom období súdili ôsmy rok a vedela som, že jej postup opäť nie je zákonný, na blogu denníka Pravda zverejnila som text:

Prokuratúra priznala, že jedenásť rokov viedla trestné konanie nezákonne. Justičný omyl alebo štátny teror?

Pár dní po publikovaní som dostala výhražný mail. Pisateľ mailu, údajne Tomáš Meravý, sa vyhrážal, že dá zhabať servery Pravdy a mňa zavrieť na psychiatriu.

JUDr. Kováčiková s kolegom okresným prokurátorom Okresnej prokuratúry Trenčín ukončili v rozpore s platnou legislatívou konanie, sudca v rozpore so zákonom po stiahnutí žaloby a neskôr obvinenia vydal spôsobom odporujúcim zákonu oslobodzujúci rozsudok. Môj právny zástupca podal žalobu o náhradu škody nezákonné konanie a ja som bola presvedčená, že konečne budem mať pokoj.

Špičkoví právnici sa zhodovali v jednom … to nie je na talár ale na väzbu

Súdne konanie vo veci právoplatne skončenej, pre paragraf osem rokov zrušený  je  šialenstvo, ktoré  dokážu vymyslieť a realizovať iba právnici  s dlhoročnou praxou v justícii. Trestný spis vedený  v trestnej veci ČVS 345/PB -98, v ktorom je nespochybniteľne zdokumentovaná trestná činnosť všetkých, ktorí v priebehu jedenásť rokov nezákonne konali stal sa hrozbou ich profesionálnej kariéry. 

 Viesť jedenásť rokov trestné konanie vo veci právoplatne skončenej, nie je možné bez organizovanej trestnej činnosti polície a prokuratúry a súdov. Trestnú činnosť počestného panstva od roku 2004 úspešne ignorovali Úrad boja proti korupcii – vedený bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom a Odbor kontroly vedený JUDr. Šumichrastom, ktorý trestné oznámenia vybavoval v zmysle zákona o prokuratúre a nie v zmysle trestného zákona. Po vydaní oslobodzujúceho rozsudku bolo potrebné zamiesť pod koberec trestnú všetkých ktorí sa na mojom konaní podieľali .

JUDr. Kováčiková vedela a spol. vedeli že po niekoľkých pokusoch o moju fyzickú likvidáciu, jediným riešením zostáva likvidácia cestou psychiatrie.

V roku 2013, po viac ako päťročnom šikanovaní políciou za moje výroky v súvislosti s dvomi trestnými konaniami v právoplatne skončenej veci, mi bolo vznesené po obvinenie pre trestný čin ohovárania. Podľa odôvodnenia vzneseného obvinenia som si druhé trestné konanie v trestnej veci ČVS:OUV 345/PB, ktoré od roku 2004 do roku 2011 prejednával OS Trenčín som si vymyslela.

1 + 1 = 2

Dve trestné konania vo veci jedného trestného skutku, ktoré som absolvovala nebolo možné spochybniť.

Prvé trestné konanie v trestnej veci: ČVS: OUV 345/PB – 98 – začaté 17.11.1998 právoplatne skončené 17.10.1999, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným 18.11.1999. Trestnú vec riešil vyšetrovateľ Ing. Gaduš- OR PZ Považská bystrica, dozor nad konaním vykonával prokurátor JUDr. Križka.

Druhé trestné konanie v trestnej veci: ČVS: OUV 345/PB – 98 – začaté 14.2.2000 – právoplatne skončené 7.11. 2011 bolo ukončené skončené oslobodzujúcim rozsudkom odôvodneným prekážkou rozhodnutej veci spočívajúcej v rozhodnutí vyšetrovateľa v roku 1999, porušením zásady nie dvakrát v tej istej veci, porušením viacerých článkov ústavy na ktoré som upozorňovala v priebehu celého konania.

Od vznesenia obvinenia bolo jasné, že trestná vec neskončí na obžalobe, ale šikanovanie sa rozhodli doriešiť cestou psychiatrie.

Duševná porucha

Ako sa dopracovali k mojej psychickej poruche som zistila z výpisu účtu poistenca. Lekárom špecialistom, najmä znalcom psychiatrom evidentne fantázia nechýbala. Keďže si uvedomovali, že ma nikdy nevideli, a nemôžu uviesť psychiatrickú chorobu, uviedli v žiadostiach o platbu diagnózy, ktoré spadajú do kategórie A – infekčných chorôb.

Podľa výpisu z účtu poistenca som v roku 2005 bola pacientkou psychiatričky MUDr. Ľudmily Burákovej, ktorá ma liečila frontinom, ktorý som údajne vyberala v lekárni Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Z popisu lieku na internete som zistila, že uvedený liek sa používa na liečbu stavov úzkosti kombinovaných s depresiou a pri liečbe panickej poruchy, zároveň sa používa na upokojenie pacientov s vážnymi ochoreniami srdca a iných invalidizujúcich chorôb.  

Diagnóza : A 82.0 – Lesná besnota –

Podľa výpisu poisťovne z roku 2011 som absolvovala komplexné psychiatrické vyšetrenie pacienta, bola mi urobená kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrenie, založená zdravotná dokumentácia, diagnostický záver, liečebný plán a bola som zaradená do dispenzárnej starostlivosti. Úhrada poisťovne za produkt 6 – sociálna  intervencia v sume 5,4 eura, ako súčasť psychiatrického vyšetrenia skôr pobaví, pretože neviem si predstaviť ako  zámerne  zasiahol do spôsobu  môjho konania prednosta psychiatrie, ktorého som  v živote  nestretla.

Zaujímavé však boli diagnózy uvedené vo výpisoch lekármi, ktorí si samozrejme uvedomovali, že ma nikdy nevideli, a nemôžu uviesť psychiatrickú diagnózu uvádzali besnotu a uštipnutie komárom.

Diagóza besnota – A 82.0, uvedená vo výpise z účtu poistenca je akútne vírusové ochorenie Charakteristické pre túto nákazu sú zmeny správania, zvýšená dráždivosť, agresivita, poruchy vedomia a čiastočné alebo úplné ochrnutia, resp. smrť. Po vypuknutí besnoty u človeka je úmrtnosť temer 100%. Inkubačná doba sa pohybuje medzi 2 – 8 týždňami a niekedy až 12 – 15 mesiacov.

Všetci vedeli, že som nikdy nebola pacientkou ani jedného z uvedených lekárov, pretože pokiaľ by som bola, musel by v ich ambulancii byť môj zdravotný záznam. Museli najmä zistiť, že pod písmenom A – sú evidované infekčné choroby. Psychiatrické choroby sú podľa medzinárodného značenia evidované pod písmenom C.

Násilné zadržanie, odchod zo Slovenska a angažovanosť strany SaS

Na základe dvoch sfalšovaných záznamov som bola zadržaná políciou a násilne podrobená skúmaniu znalcom z odboru psychiatrie. Po nezákonnom znaleckom skúmaní 16.9.2013 som si uvedomila, že jediný spôsob ako si uchrániť zdravý rozum je odchod do zahraničia, zabezpečenie znaleckých posudkov z odboru psychiatria a priebežné medializovanie kauzy.

Každému súdnemu človeku muselo byť jasné, že nikto si nevymyslí trestné konanie. Vec bola dlhé roky riešená na súdoch a novinári sa sporadicky týchto pojednávaní zúčastňovali a informovali o nich.

Po mojom odchode zo Slovenska 22.10.2013 strana Sloboda a Solidarita zvolala tlačovú konferenciu, výbor bezpečnosti a brannosti a žiadala na hodine otázok požiadala generálneho prokurátora o prešetrenie trestného spisu. Na správne posúdenie veci v tom období postačovalo v spise správne spočítať 1+1=2.

Čižnár prisľúbil okamžité prešetrenie kauzy

Na posúdenie pravdivosti mojich tvrdení postačilo prečítať moju písomne podanú výpoveď prostredníctvom manžela s prílohami, nakoľko obidve trestné konania vedené voči mne boli v tom čase právoplatne skončené a ja som disponovala dvomi právoplatnými rozhodnutiami v jednej trestnej veci. Navyše v tom období bolo v spise riadne zdokumentované akým brutálnym spôsobom bol spis falšovaný a zneužití znalci z odboru psychiatria.

Nasledovalo peklo, nad ktorým vykonával dozor Mgr. Šufliarsky.

 

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info