fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER NÁZORY

Jana TELEKI: Až príliš pochybný a angažovaný trestnoprávny tandem Čentéš – Chlpíková (II.časť)

TASR

Tragická dopravná nehoda

V roku 2002 došlo k tragickej nehode, pri ktorej zahynuli rodičia dvoch maloletých detí vo veku deväť a desať rokov a ťažko sa zranila dcéra známeho nitrianskeho advokáta.

Ing. Gogová riadila vozidlo Passat, ktoré po náraze Fordu do zadnej časti vozidla vybočilo z cesty a čelne sa zrazilo s protiidúcim vozidlom DAEWO. Pri nehode bolo poškodené aj protiidúce nákladné vozidlo.

Svedkovia dopravnej nehody

Podľa vyjadrenia svedkov, stojacich na blízkej autobusovej zastávke, po náraze bieleho Fordu v neprimerane vysokej rýchlosti do vozidla Passat náraz spôsobil balans a následný posun vozidla Passat do protismeru. Vozidlo Ford s výrazne poškodenou ľavou prednou časťou vozidla sa po náraze dostalo na lúku. Popisu dopravnej nehody svedkami jednoznačne zodpovedal stav pravej zadnej časti Passatu ako aj zavinenie dopravnej nehody vodičom Fordu.

Miesto činu

Na miesto činu, kde vo vozidle DAEWO zostali zakliesnené dve mŕtve osoby, spolu s vyšetrovateľom sa dostavila prokurátorka JUDr. Ľubica Chlpíková. Zároveň sa miesto nehody dostavil otec vodičky Passat, majiteľ vozidla, advokát JUDr. Goga, v minulosti pôsobiaci ako prokurátor, pre ktorého prítomnosť JUDr. Chlpíkovej na mieste nehody, bola javom, s ktorým sa napriek dlhoročnému pôsobeniu na prokuratúre nestretol. Až následne po zabezpečení ošetrenia dcéry a odchode sanitky, pri pokuse zistiť príčinu dopravnej nehody, z rozhovoru s vodičom nákladného vozidla, ktorý potvrdil, že tiež do vozidla Passat narazil a obyvateľmi Lukačoviec vyplynulo, že prokurátorka Chlpíková sa dostavila na miesto nehody na základe intervencií JUDr. Jozefa Čentéša – prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, práve kvôli záujmom vodiča Fordu, ktorý bol z tejto obce. Uvedenému tvrdeniu by nik nepripisoval váhu, pokiaľ by vyšetrovanie vedené v Nitre bolo realizované zákonným spôsobom.

Jana TELEKI: Až príliš pochybný a angažovaný trestnoprávny tandem Čentéš – Chlpíková (I.časť)

Nezákonné vyšetrovanie

Dôvodom prítomnosti prokurátorky bolo za akúkoľvek cenu ošetriť trestnú činnosť vodiča Fordu, inak príbuzného JUDr. Čentéša, ktorý spôsobil dopravnú nehodu. Niekoľko dní po dopravnej nehode si prokurátorka JUDr. Chlpíková, z úložiska havarovaných vozidiel v Zlatých Moravciach v čase svojho voľna za asistencie znalca a  vyšetrovateľa koleso z havarovaného vozidla Passat, ktoré riadila dcéra nitrianskeho advokáta odniesla k sebe do kancelárie.

Paradoxne Ford, ktorý narazil do Passata dcéry advokáta a spôsobil balans vozidla, ktorý viedol k zrážke nebol podrobený žiadnemu znaleckému skúmaniu. Jednoducho z miesta dopravnej nehody bol odvezený bez akejkoľvek kontroly.

Napriek neprimeranej angažovanosti Chlpíkovej šťastie neprialo

Rozbor na kolese preukázal, že k došlo defektu nárazom a na prerazenej pneumatike už žiadna ďalšia dráha nebola vozidlom vykonaná a prirodzený stav pneumatiky bol v priamej súvislosti s haváriou. Posúdením stavu pneumatiky vylúčila teóriu o tom, že k havárii došlo v dôsledku prerazenia pneumatiky, k následnému šmyku a destabilizácii vozidla. Vozidlo po dopravnej nehode odtiahli, za účelom vyhotovenia znaleckého posudku a zhotovenia fotodokumentácie na policajné parkovisko.

Hoci na mieste bola policajným technikom zhotovená rozsiahla fotodokumentácia na zabezpečenie stôp štyroch vozidiel, ktoré boli súčasťou dopravnej nehody, v dokumentácii technika sú priložené iba fotografie z vozidla Passat, ktorý šoférovala dcéra advokáta, z vozidla DAEWO, u ktorého došlo k tragickému nárazu a čiastočne nákladného vozidla a dve fotografie Fordu nafotené z viac ako desiatich metrov, neevokovali ani pocit, že by bol súčasťou dopravnej nehody. Po dvoch rokoch urgencií bola do spisu založená fotografia bieleho Fordu naloženého na odťahové vozidlo.

Z poškodenia nákladného vozidla bola až v roku 2014 založená v spise správa poisťovne o škodovej udalosti, pričom obhliadka bola vykonaná až následne. Práve túto dokumentáciu bez bližšieho zdôvodnenia sa pokúsili nový znalci z ÚSI Žilina pod 12 rokoch použiť ako nový dôkaz hoci naopak preukazuje, že stopy na nákladnom vozidle nekorešpondujú touto novou verziou. Zároveň však až v roku 2014 pribudli nové fotografie vyhotovené v období odloženia vozidla v policajnom sklade s poškodeniami Passatu, ktoré sa neobjavovali na fotografiách zhotovených bezprostredne po nehode a príčina ich vzniku nebola známa.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Urgencie a sťažnosti vystriedali po rokoch vážne rozhodnutia.

Generálna prokuratúra rozhodla o predpojatosti Okresnej a Krajskej prokuratúry v Nitre a určila príslušnosť na Krajskú prokuratúru Žilina a vyšetrovanie ORPZ Levice.

Najvyšší súd v roku 2006 rozsudkom 4 Tz 9/2006 skonštatoval, že dcére advokáta bolo znesené obvinenie na začiatku jej výsluchu, bez toho, aby bol na výsluch pripustený jej obhajca, v tom čase prítomný v budove a dožadoval sa účasti na výsluchu.

Nezákonné postupy prokurátorky JUDr. Chlpíkovej

Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu bolo obvinenie vznesené „úpravou“ prokurátorky bez akýchkoľvek preukázaných dôvodov. Prokurátorka JUDr. Chlpíková porušila zákon aj pri rozhodovaní o sťažnosti, keď konala v rozpore so zákonom. Procesnými postupmi porušila ústavné a procesné práva obvinenej Ing. Gogovej. Súd trikrát skonštatoval, že zo spisu chýbajú doklady na základe, ktorých prokuratúra rozhodovala. Prokurátorka Chlpíková, ktorá evidentne odstránila sporné dôkazy zo spisu, nedokázala na pojednávaní ani zaujať postoj, nieto ešte vysvetliť.

Senát Najvyššieho súdu konštatoval, že voči Ing. Gogovej nebolo postupované v súlade so zákonom, obvinenie voči nej nebolo odôvodnené v súlade so zákonom a sťažnosti neboli vybavené v súlade so zákonom. Ing. Gogovej neboli doručované uznesenia vyšetrovateľa, voči ktorým mala právo podať opravné prostriedky. Podľa uznesenia vyšetrovateľ vykonal nezákonné zabezpečenie výpisu telefonických hovorov bez vedomia a súhlasu sudcu, čím obstaraný dôkaz je nezákonný celý. Dôkazy, ktorých cieľom bolo preukázať obvinenej, že nehodu zapríčinila telefonovaním počas hovoru, k čomu ale nemohlo z hľadiska časových súvislostí dôjsť aj kvôli existujúcemu časovému záznamu z tachografu nákladnej vozidla Tatra.

Senát JUDr. Harabina posúdil aj konanie znalca

Súdny znalec Ing. Janoško, privolaný bezprostredne po nehode na miesto činu neohliadol a nezabezpečil vozidlo Ford a vyvodil nelogické a neobjektívne závery k tomuto vozidlu. Súd jeho konanie uzavrel výrokom, že tieto skutočnosti nevylučujú dôvodnosť podozrenia z manipulácie s výsledkami znaleckého dokazovania. Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorému predsedal JUDr. Štefan Harabin vyhodnotil aj výpoveď svedka, ktorý bezpochyby videl náraz bieleho Fordu zozadu do Passatu, zmenu smeru jazdy tohto vozidla, náraz do vozidla Daewo a Tatra, ako aj výjazd Fordu do poľa.

Závery z rozsudku

Kriminalisticko-expertízny ústav PZ zistil na pravej zadnej časti, ale najmä v kufri vozidla PASSAT, kusy laku a skla z vozidla Ford, z čoho je nesporné, že ku kontaktu týchto vozidiel došlo“ a príčinou nehody bolo, že Ford pohybujúci sa rýchlosťou vyššou ako 20km/h do Passat narazil do jeho zadnej časti. Ing. Gogová nezavinila vznik dopravnej nehody. Jedinou príčinou vzniku dopravnej nehody bola zlá technika jazdy vodiča Fordu.

Rozsudok NS SR končí konštatovaním, že JUDr. Chlpíková, ktorá medzičasom nastúpila na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, vydávala nezákonné pokyny.

Zrušenie obvinenia poškodenej a vznesenie obvinenia vodičovi Fordu

Rozsudok najvyššieho súdu, s detailným popisom nezákonností vyšetrovateľov a prokurátorov, po vykonaní dôkazov počnúc svedectvom Radoslava R., ktorý nehodu videl končiaci znaleckými posudkami a expertízy KEU PPZ SR je záväzný pre každého policajta, prokurátora, ale aj sudcu prvostupňového a odvolacieho súdu.

Po rokoch bolo vznesené obvinenie vodičovi Fordu, ktorý dopravnú nehodu spôsobil a po ukončení prípravného konania na Okresnom súde v Nitre bola dňa 20.9.2007 dozorovým prokurátorom podaná obžaloba.

Chlpíkovej aktivity na niekoľko rokov pribrzdilo trestné stíhanie

V septembri v roku 2006 bolo na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky začaté úradom boja proti korupcii trestné stíhanie za trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, nakoľko bezdôvodne, bez preukázania viny vydala pokyn na vznesenie obvinenia, neplnila si riadne povinnosti vyplývajúce jej z právomocí, nezamedzila porušovaniu zákona a tolerovala nezákonný postup vykonávaných úkonov.

Po zvolení JUDr. Čentéša za generálneho prokurátora opäť v plnej sile začala uplatňovať svoj vplyv.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info