Miroslav Vetrík: 24. marca spomienková sviečková manifestácia pripomenie, že komunizmus je totalita
23 | 03 | 2019 I Miroslav Vetrík, Svetlo sveta

25. marca 1988 sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave uskutočnila sviečková manifestácia.  Bola to predovšetkým náboženská demonštrácia: veriaci žiadali vymenovanie katolíckych biskupov, úplnú náboženskú slobodu a dodržiavanie ľudských práv. Zúčastnilo sa jej asi 2.000 aktívnych účastníkov. Modlili sa ruženec so zapálenými sviečkami. Ďalších okolo 10.000 ľudí, ktorí stáli v uzavretých bočných uliciach, policajné jednotky na námestie nepustili.


Viete si predstaviť, žeby na terajšie demonštrácie policajné jednotky použili obušky, slzný plyn, cvičených psov, vodné delo, striekacie a policajné autá? Zaisťovali demonštrantov a predvádzali ich pred vyšetrovateľov? Koľkí by sa potom takejto demonštrácie zúčastnili?

V roku 1988 Sviečkovou manifestáciou začal proces, ktorý vyústil do nežnej revolúcie a priniesol slobodu. Lenže my sme sa uspokojili len so slobodou. Nešli sme ďalej. Neriešili sme spravodlivosť a preto dnes nesieme dôsledky našej nedôslednosti.

Predstavitelia komunistickej strany vyše štyridsať rokov v našej krajine cieľavedome ničili tradičné hodnoty európskej civilizácie, potierali národné a občianske práva. Úmyselne porušovali ľudské práva a slobody. Mali na svedomí justičné zločiny vykonané v politických procesoch. Teror vykonaný proti nositeľom iných názorov než zodpovedali marxizmu-leninizmu. Zdevastovali hospodárstvo. Ničili  tradičné princípy vlastníckeho práva. Zneužívali výchovu, vzdelávanie, vedu a kultúru na politické účely. Nikto z predstaviteľov vtedajšej moci nebol braný na zodpovednosť a škodu, ktorú spôsobili vôbec nemuseli nahradiť.

Ba práve naopak, viacerí zo starej nomenklatúry poľahky preveslovali z politickej sféry do ekonomickej a ďalej sa nám pokojne vyškierajú do tváre. Recyklovali v politike na všetkých úrovniach a dnes si už na upevnenie svojich pozícií dokonca vedia demokraticky získať potrebné hlasy. Vlastnia totiž médiá, reklamné plochy, tlačiarne, nemocnice, hotely, sieť obchodov s potravinami…. Vedia ísť nad rámec zákona. Majú najlepších právnikov, zamestnávajú stovky, ba tisícky ľudí. Slovenská socialistická republika sa za necelých 30 rokov zmenila na Slovenskú oligarchickú republiku.

Dôsledky vidíme dodnes. Nevieme diskutovať. Pohoršuje nás, keď má niekto iný názor. Ako jednoducho vedia ľudia onálepkovať druhého. Často bez toho, aby vedeli, čo tá nálepka vlastne znamená. Osobné stretnutie a pokojná argumentácia absentuje. Nadávky a znevažovanie druhého sú na bežnom poriadku. Vidíme, ako sa do škôl a kultúry postupne pretláčajú tie „najsprávnejšie“ názory.  Takéto pracovné postupy používali komunisti, aby sa dostali k moci a aby sa pri moci aj udržali.

Ako národu nám hrozí: Kto nepozná svoju históriu, bude si ju musieť prežiť ešte raz.


Srdečne Vás pozývame na historické pripomenutie rekonštrukcie Sviečkovej manifestácie


v nedeľu 24. marca 2019 o 15.00 hod. na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave


 

(Organizátori podujatia: Miroslav Vetrík, Jozef Mikloško a členovia historického Zboru národnej bezpečnosti – Dojč)