Wintershall navrhuje EÚ rozdeliť trh s plynom tak, aby sa medzi Ruskom a USA znížila konkurencia
18 | 03 | 2019 I Peter Králik

Nemecká spoločnosť Wintershall, ktorá sa špecializuje na dodávky zemného plynu z Ruska, Nórska a Holandska a podieľa sa na budovaní plynovodu Nord Stream 2, predpokladá zvýšenie konkurencie s exportérmi LNG, teda skvapalneného zemného plynu. Wintershall preto pripravila koncepciu pre "mierové spolužitie" zemného plynu z plynovodov a LNG v Európskej únii a v Nemecku.


Pozičný doklad, ktorý firma Wintershall zverejnila na svojom webe, je nutné chápať ako lobbystický materiál. Zaujímavé ale je aké argumenty a aké ciele si tento doklad stanovuje v rámci celej kampane. Nord Stream 2 sa v celom doklade skloňuje raz, aj keď je úplne jasné, že práve stavba tohto plynovodu a rastúce spory s USA o jeho osude boli dôvodom pre napísanie textu.

V úvode pozičného dokladu sa píše, že Wintershall víta doplňujúce zdroje zemného plynu v Európe, v ktorej sa ťažba plynu znižuje. Len vysoká likvidita a tiež konkurencie povedú k výhodným cenám.

Na druhú stranu sa ale v dokumente píše, že nové importné terminály pre LNG v Európe a investície do nich budí pochybnosti, vzhľadom k tomu, že sú tieto terminály málo využívané. Nemecko by napríklad nemuselo stavať dovozné terminály vlastné, ale využívať tie v Holandsku alebo v Belgicku. Wintershall ďalej mieni, že motorom pre trh s LNG bude Ázia, zatiaľ čo v Európe s jej nižšími cenami bude namiesto LNG v perspektíve do roku 2040 minimálne. V daný moment robí LNG 16% dovozu plynu do Európy.

Dokument tiež zdôraznil, že diskriminácia na plynovom trhu, tj. regulácia v prospech LNG alebo naopak, nie je prijateľná. Kritika sa týkala tiež dotácií pre stavbu LNG terminálov v Nemecku. Konečne, dokument označuje americké vyhrážanie sankciami proti Severnému prúdu 2 ako "úplne neprijateľné". O USA sa píše ako o krajine "zainteresovanej na odbyte LNG v Európe".

Wintershall potom ešte považuje za dobré, aby sa LNG stal energetickým zdrojom pre námorné lode a nákladné autá. Obmedzí to využitie mazutu a dieselového horenia, čo povedie k zlepšeniu stavu životného prostredia. Prístavy v Európe by preto mali mať podľa dokumentu svoje LNG zdroje. Požaduje sa tiež, aby sa realizovala európska direktíva, ktorá počíta s vybudovaním LNG infraštruktúry na dopravné účely v EÚ ako alternatívnu energiu. S tým tiež súvisí to, že dokument podporuje nemeckú vládu a jej dotácie pre nákupy nákladných vozidiel na plyn.

Fakticky dokument firmy Wintershall navrhuje EÚ a vláde SRN rozdelenie trhu s plynom v EÚ, tak aby sa medzi nimi maximálne znížila konkurencia, vrátane tej medzi dodávateľmi, tj, Ruskom a USA. Podľa navrhnutej koncepcie sa zemný plyn z plynovodov bude ďalej využívať hlavne pre vykurovanie a pre výrobu elektroenergie, ďalej tiež v priemyselnej výrobe.

O tom, že LNG má veľkú budúcnosť v oblasti dopravy na zemi aj na mori, nie je ale presvedčená len nemecká firma. To isté skoršie tvrdila štúdia britsko-holandskej firmy Shell. Pokus o to rozdeliť dva typy palív a zároveň zabezpečiť ich mierové spolužitie sú však novinkou.