fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
PORADŇA

Ako narábať s preplatkom na poistnom? Aké scenáre brexitu dajú občanom EÚ sociálne istoty?

tasr

Ako narábať s preplatkom na poistnom? Nemôžete si ho sami odpočítať

 

Ak SZČO chce, aby mu Sociálna poisťovňa vrátila preplatok na poistnom, musí o to písomne požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Lehota na vrátenie poistného je 30 dní a počíta sa odo dňa doručenia žiadosti. Rovnaká lehota platí aj v prípade, že preplatok zistí Sociálna poisťovňa. Okrem základných identifikačných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, variabilný symbol, prípadne rodné číslo) je dobré v žiadosti uviesť aj spôsob vrátenia preplatku, a to poštovým poukazom alebo priamo uviesť číslo účtu.

Zo strany poistenca nemá zmysel platiť viac ako je stanovená odvodová povinnosť, pretože pri výpočte dávok (nemocenských, dôchodkových) sa na navyše zaplatené poistné neprihliada.

Preplatok si nemôže platiteľ odvodov odpočítať od aktuálnej povinnej platby poistného sám, svojvoľne, pretože sa nepresúva do ďalšieho mesiaca na úhradu poistného. Ak takto poistenec postupuje a ak si poistenec zníži nasledujúcu platbu poistného o preplatok, stáva sa dlžníkom Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa prednostne použije preplatok na úhradu dlhu za najstaršie obdobie. Ak SZČO chce presunúť preplatok ako poistné na nasledujúci kalendárny mesiac, musí o to písomne požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

 

Oba scenáre brexitu by mali dať občanom EÚ sociálne istoty do decembra 2020

V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie sa viacerí slovenskí občania obrátili na Sociálnu poisťovňu a zaujímali sa o to, ako to bude s ich sociálnym zabezpečením. Sociálna poisťovňa môže v tejto veci informovať len na základe všeobecne dostupných informácií.

Spojené kráľovstvo 29. marca 2019 o polnoci prestane byť členským štátom EÚ a stane sa treťou krajinou. Vystúpenie sa môže v zásade udiať dvoma spôsobmi: na základe dohody alebo bez dohody. V prípade prvého scenára – Dohody o vystúpení – budú stanovené pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia. Tá sa bude sa týkať občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v cezhraničných situáciách sociálneho zabezpečenia, ktoré zahŕňajú Spojené kráľovstvo a (aspoň) jeden členský štát Európskej únie. Výhody plynúce z tejto Dohody sa teda budú týkať aj občanov SR, ktorí žili a pracovali v Spojenom kráľovstve alebo naďalej tam pôsobia až do konca prechodného obdobia – k 31. decembru 2020. Podľa tohto scenára by sa stav sociálneho zabezpečenia našich občanov v Spojenom kráľovstve až do konca roka 2020 nemal meniť.

Druhou možnosťou je vystúpenie Spojeného kráľovstva bez dohody, tzv. tvrdý brexit. Britská vláda sa aj v prípade tohto spôsobu vystúpenia zaväzuje, že počas prechodného obdobia do 31. decembra 2020 bude naďalej pokračovať ochrana sociálneho zabezpečenia na rovnakom stupni ako doteraz. Čiže občania si zachovajú právo na sociálne a zdravotné zabezpečenie, dôchodky a iné dávky sociálneho zabezpečenia.

Situáciu po prechodnom období by mala vyriešiť bilaterálna dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info