fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Parlament hľadá stážistov z radov vysokoškolákov

TASR

Vysokoškoláci môžu aj tento rok ísť na niekoľkomesačnú stáž do Národnej rady. Záujemcovia sa môžu hlásiť do prvého mája. Vybraných uchádzačov pozvú na vstupné interview, ktoré bude v júni.

Informuje o tom Kancelária NR SR na webstránke parlamentu, kde môžu vysokoškoláci nájsť aj adresu na zasielanie prihlášok. Dvadsiaty druhý ročník stáže sa uskutoční od 23. septembra 2019 do 31. mája 2020.

Na stáž sa môžu hlásiť študenti do 26 rokov, ktorí sú v čase podávania prihlášky aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia prvého stupňa. Musia mať dobré študijné výsledky, veľmi dobré, aktívne znalosti angličtiny či francúzštiny a tiež neformálny záujem o politické dianie na Slovensku aj v zahraničí.

Vyššie mzdy a viac študentov by mohli stabilizovať zdravotníkov v rezorte

K prihláške treba pripojiť životopis (najlepšie vo formáte Europass) s fotografiou, motivačný list, odporúčanie od niektorého z pedagógov univerzity, na ktorej uchádzač študuje, a tiež súhlas so spracovaním osobných údajov. Všetky podklady treba zaslať do parlamentu poštou aj emailom.

Stážisti pracujú v jednotlivých odboroch kancelárie – Odbor zahraničných vzťahov a protokolu, Odbor pre európske záležitosti, Odbor legislatívy a aproximácie práva, Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou a Parlamentný inštitút, knižnica či archív, a na sekretariátoch výborov NR SR. Mali by odpracovať približne 15 hodín týždenne.

Povinnosti a úlohy stážistov závisia od charakterov agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí. „Spravidla vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné pre prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov NR SR, pripravujú podklady pre legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov vyžiadané zahraničnými partnermi, vypomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou NR SR a pod.,“ opisuje kancelária.

Skôr ako stážisti nastúpia do parlamentu, absolvujú v septembri dvojdňové úvodné školenie. Dostanú základné informácie o NR SR, jej funkciách, orgánoch, procesoch, ako aj o Kancelárii NR SR, jej organizačnej štruktúre a službách, ktoré poskytuje.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info