Martin Ondráš: Matečná priviedla Slovensko do najväčšieho ohrozenia potravinovej bezpečnosti za posledných 10 rokov
22 | 02 | 2019 I Martin Ondráš

O kauze Poľského mäsa píšem už od 30.1.2019. Prešiel skoro mesiac a ministerstvo pani Matečnej sa dnes rozhýbalo. ŠVPS dnes vydala šalamúnske rozhodnutie nakoľko citujem „naďalej pretrváva riziko spojené s dodržiavaním veterinárnych podmienok v rámci overovania registrácie zvierat a veterinárnej kontrole pri zabíjaní na bitúnkoch v Poľskej republike“


Táto zložité veta však v skutočnosti hovorí jediné. Riziko pretrváva. Takže naša ministerka Matečná, ktorá má v posledných dňoch skutočne veľa starostí s kriminálnymi živlami, ako sama označila nespokojných farmárov, sa konečne rozhýbala. Ak si však myslíte, že to urobila cielene alebo systematicky, veľmi sa mýlite. Doteraz tvrdila, že riziko nie je preukázané. Ak niečo nie je preukázané, nemôže predsa pretrvávať. Pani ministerka však spravila len to, čo ide veľmi dobre vedeniu SNS. Odkopírovala rozhodnutie českého ministra pôdohospodárstva, ktorý náhodne našiel v jednej zásielke z PL baktérie salmonely. Že je to úplne iný problém, ako sme videli na pôvodnej kauze porážania starých a chorých zvierat, to jej asi nevadí. Že toto mäso prišlo ku nám z krajiny, ktorá má skratku CZ, tiež asi nikomu nič nehovorí.


Takže máme 2 možnosti. Prvá je tá, že sa pani ministerka pomýlila v krajine, na ktorú má platiť „Mimoriadne núdzové opatrenie“, nakoľko mäso s prítomnosťou baktérie salmonely síce malo krajinu pôvodu PL, ale prešlo cez Čechy a z pohľadu dodávania je krajina pôvodu zásielky jednoznačne CZ. Alebo druhá varianta. Konečne priznala, že to, čo sme videli na videu s poľského bitúnku skutočne predstavuje RIZIKO. Problém je však v tom, že ak to predstavuje riziko, čo robila od 30.1.2019 do 22.2.2019. Okrem toho, že stihla obviniť úplne každého, od distribútorov, cez starostov, zriaďovateľov škôl, vedúcich jedální, kuchárok a ako posledných rodičov stravníkov, neurobila nič. Toto je bohužiaľ absolútny dôkaz toho, ako sa môže úplne zničiť dôvera spotrebiteľa v bezpečné potraviny. Na otázku kto dnes garantuje, že sú potraviny bezpečné, musíme odpovedať, že nikto.


V skutočnosti ale situácia je o to vážnejšia, ak si uvedomíme, aké zásahy robí svojimi zákonmi. Posledný geniálny exemplár z dielne ministerky Matečnej dnes vetoval prezident Kiska. V tomto dokumente okrem iného zakazuje odberateľom vykonávať kontroly u dodávateľov, zakazuje vykonávať testovanie a odber vzoriek, teda bez predošlého súhlasu dodávateľa. Takže podčiarknuté a zhrnuté, musíme veriť tomu, čo povie Poľský veterinár (presne takému, čo za 5 dní 5 x zmenil vyhlásenie) a tomu, čo povie naša pani ministerka (ktorá síce tvrdí, že riziko nie je, ale predbežne obviní celý svet, okrem seba a po skoro mesiaci vydá mimoriadne núdzové opatrenie).


Takto ale potravinové právo skutočne nefunguje. Tento problém je obrovský, ale nie z pohľadu možného zdravotného rizika. Predpokladajme, že sa v mäse nenechádzajú reziuá antibiotík a ani žiadne senzorické či mikrobiologické zmeny. V tom prípade dostatočná tepelná úprava zabezpečila, že sa všetko potencionálne zdravotné nebezpečenstvo eliminovalo. Problém je ale v tom, že sme si na tomto cvičení jasne preukázali 2 zásadné fakty.


Systém bezpečnosti potravín v otvorenom trhu EÚ nie je dostatočne odolný. Tie pochybenia páchali odborní garanti, rozumej poľský veterinárni lekári a s tým jednoducho systém nepočíta. Potravinové zásady bezpečnosti počítajú z rôznymi variantami pochybenia, ale nikdy sa nezaoberali možným pochybením oborného garanta. Ten je totiž v celom procese nastavený ako kritický kontrolný bod. Ak veterinár farmy určí, že dobytok je možné poraziť....Ak veterinár bitúnku rozhodne, že je možné dobytok spracovať....Ak veterinár prevedie výstupnú kontrolu a opečiatkuje mäso. Práve ten veterinár by totiž mal predstavovať bod istoty, kedy sa odhalí môžné riziko. V tomto prípade vidíme, že celý kontrolný mechanizmus zlyhal.


Systém riešenia krízovej situácie na národnej úrovni je neúčinný. Toto je totiž posledná možnosť, ako ochrániť trh. Ak existuje riziko, je maximálna priorita riziko odstrániť a ochrániť trh a tým aj zdravie spotrebiteľa. Na tomto príklade vidíme, že nám trvalo 22 dní na to, aby sme prijali aké také opatrenia. Aj napriek tomu, že na to ministerku vyzývala celá odborná obec. Máme pred sebou výsledky krízovej kontroly dvoch štátnych orgánov a ani tie sa nedokázali stretnúť, naopak rozporujú sa navzájom.


Vážnejšiu situáciu sme tu už nemali viac ako 10 rokov.