HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

ROZHOVOR: Kočner sa chcel konfrontovať s utajeným svedkom, tvrdí advokát Michal Mandzák- 1.časť

Michal Mandzák v minulosti zastupoval množstvo významných sporov. Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o., poskytuje kompletný právny servis klientom zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. V spolupráci s odborníkmi v súvisiacich odboroch najmä notármi, daňovými poradcami, znalcami, ekonomickými a personálnymi poradcami a podľa potreby tiež s tlmočníkmi a prekladateľmi zabezpečuje profesionálne právne služby.V posledných mesiacoch sa Michal Mandzák najčastejšie skloňuje v súvislosti so zastupovaním podnikateľa Mariána Kočnera. Stanovisko k neštandardným postupom prokuratúry a súdov, zákonnosti kolúznej väzby Mariána Kočnera v súčasnom štádiu konania a sporným motákom nám v rozhovore poskytol s JUDr. Michal Mandzák.

Marián Kočner, ktorý je obvinený v takzvanej kauze „zmenky“, sa pre uvedenú trestnú vec v súčasnosti nachádza vo väzbe. Po vzatí do väzby podala obhajoba sťažnosť voči väzbe, ktorú súdy zamietli. O sťažnosti na Ústavný súd SR do dnešného dňa nebolo rozhodnuté. Dňa 20.12 2018 sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, akceptoval návrh prokurátora a rozšíril dôvod väzby obvineného Mariána Kočnera aj o kolúzny dôvod väzby a zároveň predĺžil lehotu trvania väzby obvineného do 28. apríla 2019.“ Prokurátor Šanta dlhodobo zdôrazňuje, že ak by bol Marián Kočner na slobode môže mariť vyšetrovanie a ovplyvňovať svedkov.  Môže reálne v tomto štádiu konania Kočner ešte ovplyvňovať a mariť konanie?

V štádiu, v ktorom sa dnes konanie nachádza, čo znamená, keď orgány činné v trestnom konaní chceli vyšetrovanie v polovici decembra 2018 uzavrieť, je akékoľvek ovplyvňovanie absolútne vylúčené. Okrem toho, tomuto prípadu je venovaná až zarážajúca medializácia a zhodneme sa zrejme i v tom, že, je úplne vylúčené v tomto štádiu konania, aby sa s pánom Mariánom Kočnerom ktokoľvek z tohto prípadu, nielenže stretol, ale sa s ním čo i len pozdravil pri náhodnom stretnutí.

Je podľa Vás vyjadrenie, že môže ovplyvňovať osoby na významných postoch v štátnej správe relevantné?

Viete si v kontexte predošlej odpovede predstaviť akýkoľvek kontakt pána Mariána Kočnera s kýmkoľvek, čo i len vrátnikom akejkoľvek štátnej inštitúcie?

Môžu v zmysle platnej legislatívy dôvody uvádzané prokuratúrou spĺňať v zmysle zákona dôvody na kolúznu väzbu?

Jednoznačne nie a to i s ohľadom na štádium trestného konania. Pri posudzovaní dôvodnosti tzv. kolúznej väzby je totiž potrebné zobrať na zreteľ i štádium dokazovania, pretože tzv. kolúzna väzba je dôvodná predovšetkým v počiatočných štádiách dokazovania a orgány činné v trestnom konaní chceli vyšetrovanie ukončiť v decembri minulého roka.

Kočnera vypočujú v prípade prípravy fyzickej likvidácie prvého námestníka GP SR Petra Šufliarskeho

Pôvodne dôvodom na sprísnenie väzby, prezentovaným prokuratúrou boli však motáky, ktoré podľa prvotných informácií dodal polícii utajený svedok Peter Tóth, ktorý v minulosti pracoval pre Kočnera, podľa vyjadrení z neskoršieho obdobia motáky zadržala NAKA.

Tzv. motáky považujeme za nezákonne získané, a preto sa k nim nebudeme bližšie vyjadrovať. Rovnako nepovažujeme za správne, aby sa akýmkoľvek spôsobom narušoval štatút utajeného svedka, a to bez ohľadu na to, či bol priznaný pánovi Petrovi Tóthovi alebo niekomu inému. Ak orgány činné v trestnom konaní takto rozhodli, tak zrejme mali k tomuto nejaké dôvody, a toto by mali najmä určité média dôsledne rešpektovať. Môj klient však rezolútne popiera, aby Peter Tóth pre neho pracoval.

Niekoľko dni pred rozhodovaním súdu o sprísnení väzby unikla nahrávka rozhovoru prokurátora JUDr. Šantu s novinármi, kde sa nie príliš slušne vyjadruje nielen k osobe obvineného, ale aj sudcu pre prípravné konanie a baví na účet obvineného. Hoci takéto správanie prokurátora je neakceptovateľné oveľa závažnejšie informácie vyplývajú z pasáže, v ktorej prokurátor JUDr. Šanta popisuje akým spôsobom chce docieliť sprísnenie väzby Mariána Kočnera … pridáme jednu, druhú vec.  Je možné predpokladať, že prokurátor JUDr. Ján Šanta ma také nízke právne vedomie, že neovláda základné zásady trestného poriadku a nevie, čo pred súdom procesne obstojí ako dôkaz a čo nie?

Určite pán prokurátor Šanta nemá nízke právne vedomie. Je však potom namieste otázka, aké sú jeho pohnútky, ale to je skôr otázka na neho.

Stretli ste sa počas svojej praxe s prípadom, že prokurátor prezentuje pred médiami nezákonný postup, ktorý sa chystá uplatniť voči obvinenému?

Nie, nestretol a považujem to minimálne za neštandardné.

Jana TELEKI: Sudca odôvodnil Kočnerovi väzbu motákmi, ktorými bol pravdepodobne sám vydieraný

Marián Kočner bol niekoľko mesiacov označovaný médiami za možného objednávateľa vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky, neskôr po zadržaní vrahov bol prezentovaný ako objednávateľ, a aj keď do dnešného dňa Marián Kočner nebol vypočutý políciou vo veci vraždy, dôvody kolúznej väzby boli zdôvodnené výpoveďou utajeného svedka. Je vôbec možné obvinenému odôvodniť kolúznu väzbu výpoveďou svedka z iného konania, v ktorom doposiaľ nebol nielenže obvinený, ale ani vypočutý?

Nie je to možné. Je to absolútne neprípustné.

Po pojednávaní o predĺžení väzby a rozšírení o väzbu kolúznu ste v rozhovore pre médiá uviedli: „Sudca sa stotožnil s námietkou obhajoby, že predložený výsluch utajeného svedka v trestnej veci, nie je použiteľným dôkazom v tejto väzobnej veci a pokiaľ pán prokurátor bude chcieť vypočúvať tohto svedka a argumentovať touto svedeckou výpoveďou, tak musí byť vypočutý v tomto trestnom konaní, je to nepoužiteľný dôkaz.“ Nie je v konaní sudcu určitá rozpoltenosť, ak sa stotožnil s námietkou obhajoby a napriek tomu svedka vypočul a listinami predloženými utajeným svedkom založil dôvody kolúznej väzby?

Je. Vzájomne si to odporuje.

Požiadali ste súd aby utajený svedok bol v zmysle trestného poriadku procesne vypočutý vyšetrovateľom v prítomnosti obhajcov obvineného, prokuratúra tvrdí, že vypočutý bol. Ako môže prokuratúra tvrdiť, že bol vypočutý ak jeho výpoveď bola v rozpore so zákonom prenesená z iného konania, kde Marián Kočner nie je účastníkom konania, dokonca nebol v tej veci ani ako svedok, ani ako podozrivý vypočutý? 

Čo Vám mám na to odpovedať … Jedno vylučuje druhé. Vy ste to nazvali rozpoltenosť, my si myslíme, že to dôvody kolúznej väzby nemôže založiť. V zásade sa najprv sudca pre prípravné konanie s našim názorom stotožnil, aby ho následne poprel. Nechápeme tento postup, a to navyše za situácie, ak obhajoba ihneď navrhla utajeného svedka vypočuť a Marián Kočner sa chcel s týmto utajeným svedkom konfrontovať.

Mariánovi Kočnerovi bola kolúzna väzba predĺžená na základe listín predložených utajeným svedkom, môžete konkretizovať, či sa jedná o listiny súvisiace s trestnou vecou alebo listinami boli honosne nazvané motáky?

Áno, jedná sa o tieto listiny. K obsahu týchto listín sa však nemienime bližšie vyjadriť, keďže podľa nášho názoru neboli získané zákonným spôsobom.

Podľa zdrojov z prokuratúry, ale sprísnenie a predĺženie väzby Mariána Kočnera súvisí s podozrením, že si Kočner objednal vraždu Jána Kuciaka. Podobne aj zdroje polície tvrdia, že jedine objednávka vraždy Kuciaka môže byť v súčasnosti dôvodom prečo Kočner zostáva vo väzbe. Ak uplynuli dôvody väzby, za skutok pre ktorý bol vzatý do väzby, prečo podľa Vášho názoru do dnešného dňa nebol z väzby prepustený?

Na túto otázku Vám neviem rovnako objektívne odpovedať, pretože väzbu považujeme za nezákonnú od samého počiatku.

Jana TELEKI: Naša túžba dostať Kočnera za vraždu Kuciaka začína hraničiť s nezákonnosťou

Prokurátor JUDr. Šanta je nepochybne skúsený prokurátor s dlhoročnou praxou, čiže vie, že čachre s presúvaním výpovedí nemôže aplikovať donekonečna a nemôže ani zabezpečovať tzv. dôkazy, o ktorých vie, že nie sú vykonané procesne, pretože skôr, či neskôr budú vyhodnotené ako nepoužiteľné, súd na ne nebude môcť prihliadať a v konečnom dôsledku takéto konanie je vážnym porušením práv obvineného. Čo je podľa Vášho názoru dôvodom na nezákonné konanie?

Dôvodom takéhoto postupu je podľa mňa to, že výsluch svedka je dôkazom len k dôvodnosti väzby, nie k otázke viny. Tomu nasvedčuje i to, že prokuratúra tohto svedka nemieni ani vypočuť. Bude to preto zrejme svedok, ktorý svedčiť nebude.

Alarmujúca je však časť zvukového záznamu kde sa JUDr. Šanta vyjadruje k samotnému rozhodnutiu, ktoré podľa vianočnej logistiky bude mať sudca pripravené dopredu … Je štandardné, aby sudca mal rozhodnutie pripravené pred pojednávaním ?

Jedná sa o otázku, ktorá súvisí s nahrávkami, ktoré sú zatiaľ procesne nepoužiteľné. A preto sa v tejto fáze nemienim vyjadrovať. Obhajoba však v tejto súvislosti navrhuje vykonanie úkonov smerujúcich k  procesnej použiteľnosti predmetnej nahrávky.

Dňa 8. 1.2019 senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na neverejnom zasadnutí, bez mediálnej estrády, potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica. Akými argumentmi vyvrátil trestný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dôvody vašej sťažnosti, ktorou ste napadli rozhodnutie špecializovaného súdu?

V podstate sa stotožnil s rozhodnutím sudcu pre prípravné konanie. Toto rozhodnutie napadneme na Ústavnom súde SR v zákonnej lehote, pretože ho považujeme za ústavne neakceptovateľné.

Akými argumentmi vyvrátil trestný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dôvody vašej sťažnosti, ktorou ste napadli rozhodnutie špecializovaného súdu?

V podstate sa stotožnil s rozhodnutím sudcu pre prípravné konanie. Toto rozhodnutie napadneme na Ústavnom súde SR v zákonnej lehote, pretože ho považujeme za ústavne neakceptovateľné.

Z kuloárov polície začiatkom januára 2019 začali unikať informácie, o tom, že sa s najväčšou pravdepodobnosťou nepodarí obviniť a usvedčiť Kočnera z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Po informácii z polícii postupne médiá začali verejnosť informovať o obsahu nahrávok a ventilovať časti výpovede Aleny Zsuzsovej a podsúvať verejnosti, že v období keď bol JUDr. Dobroslav Trnka – generálnym prokurátorom SR riadil generálnu prokuratúru Marián Kočner. Na tlačovej konferencii dňa 16.1.2019 Mgr. Šufliarsky oznámil, že dôvodom predĺženia väzby Kočnera je objednávka jeho vraždy, plánovaná v letných mesiacoch roku 2018, kde podobne ako v prípade vraždy Kuciaka nebol Kočner doposiaľ vypočutý. Prvý námestník generálnej prokuratúry Mgr. Šufliarsky štatisticky zhodnotil všetky konania, ktoré sú v súčasnosti vedené voči Mariánovi Kočnerovi. Informoval, že nahliadol do trestného spisu vedeného v súvislosti s prípravou jeho vraždy, ktorej podozrivým je okrem ďalších osôb Marián Kočner a žiadal aby bol vo veci vypočutý.

Môžu byť informácie v súvislosti s inou trestnou činnosťou použité vo trestnej veci, pre ktorú sa v súčasnosti nachádza vo väzbe, ak do dnešného dňa nebol ani vypočutý ako svedok a najmä nebol obvinený?

Jednoznačne nemôžu.

Mgr. Šufliarsky – prvý námestník generálnej prokuratúry oznámil: „Kočner ako obvinený uplatnil právo na podanie mimoriadneho opravného prostriedku, tá vec bola preskúmaná na trestnom odbore GP SR. Dňa 22.10.2018 som odsúhlasil odloženie mimoriadneho opravného prostriedku, to znamená, že som dosiahol, že jeho trestné stíhanie je právoplatne vedené proti konkrétnej osobe.Môžete objasniť, čo v praxi znamená termín odloženie mimoriadneho opravného prostriedku?

Zjednodušene povedané, že mimoriadny opravný prostriedok nebol vybavený spôsobom, ktorého sa dožadoval jeho predkladateľ.

Môže byť osoba, voči ktorej je právoplatne vedené trestné konanie, bez vznesenia obvinenia vzatá do väzby?

Jednoznačne nemôže.

Ak v zmysle zákona nie je možné vziať do väzby osobu, ktorej vo veci spáchania skutku nebolo vznesené obvinenie, ako je možné, že trestným konaním vo veci, ktorá nesúvisí s trestnou činnosťou, pre ktorú bol do väzby vzatý bolo zdôvodnené sprísnenie väzby?

Väzba môjho klienta nie je oficiálne zdôvodnená trestným stíhaním v súvislosti s vraždou.

Mgr. Šufliarsky, v priebehu tlačovky 16.1.2019 zdôraznil, že Marián Kočner je trestne stíhaný ako podozrivý. Pod­ľa § 33 Tr. por. – to­ho, kto je po­doz­ri­vý zo spá­chania tres­tné­ho či­nu, mož­no po­va­žo­vať za ob­vi­ne­né­ho a pou­žiť pro­ti ne­mu pros­tried­ky ur­če­né tres­tným po­riad­kom pro­ti ob­vi­ne­né­mu až vte­dy, ak bo­lo pro­ti ne­mu vzne­se­né ob­vi­ne­nie. JUDr. Šufliarsky na tlačovej konferencii hladko popísal konanie v rozpore so zákonom. Na množstvo rozporuplných vyjadrení promptne zareagoval 19.1.2019 v relácii Téma, odvysielanej televíziou Ta3, JUDr. Dušan Kováčik – prokurátor ÚŠP, ktorý spochybnil motáky, s odôvodnením, že neboli riadne preskúmané, či sa vôbec jedná o motáky, ktorých autorom bol Kočner. Zároveň zdôraznil, že o predĺžení Kočnerovej väzby rozhodoval sudca, ktorého meno figuruje na motákoch. Nezakladá rozhodovanie o väzbe sudcom, ktorého Kočner považoval za dôverného priateľa dôvod na vylúčenie z konania?

Opätovne zdôrazňujem, že“ motáky“ sú procesne nepoužiteľné, a preto sa k ich obsahu nemôžem bližšie vyjadrovať. Máte však pravdu v tom, že ak ich prokuratúra považuje za procesnej použiteľné a argumentuje nimi vo väzobnom konaní tak vzhľadom na ich medializovaný obsah by logicky mala sudcu pre prípravné konanie sama namietať. Podľa mňa je to účelový postup prokuratúry.

 

Doslov…

 

V minulosti v súvislosti s kauzami prepieranými v médiách prevládal názor, že v týchto kauzách sa v oveľa väčšej miere dodržiava zákon, v tomto prípade skôr nezákonnosti sa prezentujú ako hrdinstvo a odvaha.

Nezákonné postupy polície, ale aj prokuratúry, množstvo verzií o spáchaní skutku, i napriek prezentovaniu záujmu usvedčiť objednávateľa vyvoláva iba ak pochybnosti, médiá sústredia pozornosť takmer výlučne na škandalizáciu prominentných klientov obvinenej Zsuzsovej.

Z vraždy novinára sa stala kauza a z vyšetrovania mediálna hra, akoby médiám a politikom nedochádzalo, že trestné konanie nie je mediálna hra, ale vážny inštitút, ktorého cieľom je potrestanie páchateľa trestnej činnosti na základe zabezpečených dôkazov. V právnom štáte vyšetrovateľ vznáša obvinenie po vykonaní riadneho vyšetrenia veci a zadovážení dôkazov o trestnej činnosti. Mariánovi Kočnerovi do dnešného dňa nikto nevzniesol obvinenie, dokonca sa ho nepokúsil vo veci vraždy ani vypočuť ako podozrivého.

Dnes si pripomíname rok od brutálnej vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Vraždy dvoch mladých ľudí nielenže otriasli Slovenskom a rozhýbali spoločnosť, vyvrhli bahno dlhodobo ukrývané pod povrchom. Obnažili plytkosť politikov, médií a iniciatív dláždiacich si cestu do politiky, ukázali zvrátenosť a priživovanie sa na tragédii. Desivým momentom bolo sledovať pokusy politikov zneužiť vraždu na povalenie vlády a predčasné voľby, sledovať konanie prezidenta, ktorý vyjadrenia k situácii prispôsoboval vlastným ambíciám vstúpiť do politiky, ale aj orgánov činných v trestnom konaní, ktorí v priamom prenose porušovali základné normy právneho štátu.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info