fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
PORADŇA

Viete ako sa starostlivosť o dieťa započítava do dôchodku?

Doba starostlivosti o dieťa (materská a rodičovská dovolenka), počas ktorého sa poistenec osobne stará o dieťa do troch rokov veku, sa mu spravidla automaticky započítava pre účely jeho budúceho nároku na niektorú z dôchodkových dávok. Pri odchode do dôchodku teda takýto poistenec za obdobie, počas ktorého nepracoval, ale staral sa o dieťa, nič „nestratí“, pretože príspevky na starobné poistenie za neho odvádza štát.

Počas poberania dávky materské zo Sociálnej poisťovne a rodičovského príspevku z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, je poistenec automaticky v Sociálnej poisťovni evidovaný ako poistenec štátu a nemusí sa v nej osobitne prihlasovať. Prihlásiť sa musí iba vtedy, ak vôbec nepoberá materské ani rodičovský príspevok alebo ak mu nárok na materské vznikol z ochrannej lehoty alebo z dobrovoľného nemocenského poistenia.

Peter KRÁLIK: Slovenskí opatrovatelia v zahraničí zverejnili analýzu, majú dosť ako s nimi zaobchádza

Zákon o sociálnom poistení myslí aj na situácie, ak má dieťa zdravotné problémy a potrebuje starostlivosť dlhšie obdobie. Ak sa poistenec stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov jeho veku, zostáva tiež poistencom štátu. A rovnako je to aj v prípade, ak dieťa potrebuje starostlivosť ešte dlhšie – najviac však štát takémuto poistencovi odvádza poistné na dôchodkové poistenie do 18. roku veku dieťaťa.

Konkrétne informácie o podmienkach, ktoré je potrebné splniť pre získanie statusu poistenca štátu, poskytujú pobočky Sociálnej poisťovne, Informačno-poradenské centrum na t. č. 0906 171 989 a 02 3247 1989 a sú prístupné aj na webovej stránke v časti:

Matka – Opatrovateľ – Asistent.

Sociálna poisťovňa ku koncu januára 2019 evidovala viac ako 25 tisíc osôb, za ktoré platil štát poistné počas poskytovania dávky materské, ďalej bolo poistencami štátu 143 tisíc osôb starajúcich sa dieťa do 6 rokov veku a ďalších 1 534 osôb starajúce sa o dieťa od 6 do 18 rokov veku dieťaťa.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info