fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

Peter KRÁLIK: Slovenskí opatrovatelia v zahraničí zverejnili analýzu, majú dosť ako sa s nimi zaobchádza

Slovenskí opatrovatelia zverejnili analýzu 24 – hodinového opatrovania v zahraničí. V nej tvrdia okrem iného, že ich pôsobenie je primárne v krajinách ako Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko. Pracujú buď ako živnostníci alebo zamestnanci. Poukazujú na to, že sú veľa krát zneužívaní agentúrami a žiadajú nápravu. Prišli zároveň so svojimi požiadavkami, ktoré nadväzujú na diskusie o dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti. 

„Dovolíme si tvrdiť, že pre Slovenskú republiku predstavujeme prínos vo forme znižovania nezamestnanosti a zároveň prispievame k zvyšovaniu domáceho hospodárskeho rastu. Zaplatili sme však vysokú cenu. Opúšťame rodiny a blízkych. Nebudeme tu klásť otázku, kto je za tento stav zodpovedný, práve naopak, hľadáme riešenie situácie nielen pre nás, ale aj pre Slovensko. Problematika starnúceho obyvateľstva sa nás v budúcnosti bude dotýkať v oveľa väčšej miere ako dnes. Z týchto dôvodov sa cítime byť oprávnení poukázať na nešváry v našej brandži, cítime sa byť oprávnení klásť požiadavky, ktoré budú viesť k náprave.“, konštatujú vo svojom vyhlásení opatrovatelia. 

Podľa Ivety Kleinovej, ktorá opatrovateľov zastupuje, je  tisíce roztrúsených po celej Európe, spája  ich potreba brániť sa proti dominantnému mocenskému postaveniu sprostredkovateľských agentúr. Zároveň Kleinová tvrdí, že opatrovatelia potrebujú centrálne miesto, kde sa môžeme obrátiť o pomoc, prípadne radu.

„Slovenské orgány tak získajú prehľad o nekalých praktikách, daňových únikoch, práci na čierno a podmienkach zmlúv, ktoré odporujú zákonom a dobrým mravom vyspelej spoločnosti, akou Slovensko nepochybne je.“, dodáva Kleinová vysvetľujúc analýzu. 


„Podľa nášho názoru nie je mysliteľné, aby sprostredkovanie organizoval hocikto. Ide o opateru chorých, starých, často dementných ľudí, a preto požadujeme od sprostredkovateľa odbornosť a primerané znalosti.  Opatrovanie sa týka budúcnosti. My všetci zostarneme a nie je nám jedno, kto a ako sa o nás postará. Opatrovatelia sú roztrúsení v jednotlivých krajinách, stretávajú a poznávajú rôzne formy opatrovania.“, tvrdí Kleinová. 

Opatrovatelia tiež poukazujú na to, že Slovenská republika sa bude musieť skôr či neskôr zaoberať alternatívnymi spôsobmi starostlivosti o chorých a starých ľudí.

„My opatrovatelia sme pripravení poskytnúť informácie a znalosti, ktoré poznáme priamo z praxe. Sme pripravení spolupracovať na riešení starostlivosti a opatrovania do budúcnosti. Veríme, že naša ponuka bude prijatá.“, zdôrazňujú. 

Požiadavky opatrovateľov v súvislosti so slovenskou legislatívou

a) žiadame stanovenie a sprísnenie zákonných podmienok pre sprostredkovateľov podnikateľských subjektov do zahraničia.

b) žiadame aby sa legislatívne zabránilo dvojitým poplatkom pre sprostredkovateľské agentúry.

c) žiadame, aby sa legislatívne zabránilo klauzulám v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré podmieňujú sprostredkovanie klienta využívaním agentúrnej dopravy či už pre živnostníka, alebo zamestnanca.

d) žiadame, aby slovenská vláda prijala opatrenia, týkajúceho sa zákazu inkasovania honoráru živnostníkov prostredníctvom agentúr.

e) žiadame vypracovanie vzorovej sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá zabráni aby v zmluvách boli obsiahnuté vyššie spomenuté klauzuly.

f) žiadame kontrolu štátnych orgánov pre sprostredkovateľskú činnosť sprostredkovateľských agentúr.

g) žiadame, aby na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny bol dostupný právnik, ktorý pomôže opatrovateľom posúdiť či dotyčná sprostredkovateľská zmluva je v súlade so zákonom, prípadne či neodporuje dobrým mravom

h) žiadame, v čo najkratšom čase zaviesť “horúcu linku“ pre opatrovateľov pracujúcich v zahraničí cez slovenské sprostredkovateľské agentúry

i) žiadame zriadenie viazanej živnosti “sprostredkovanie opatrovania“.

Zhrnutie základných problémov zahraničných opatrovateľov 


Slovenské sprostredkovateľské agentúry vysielajú opatrovateľov do Nemecka na slovenskú pracovnú zmluvu. Pracovná doba v zmluve uvádza pri 24 hodinovej opatere napr. 3 hodiny denne a teda za minimálnu mzdu. To znamená najnižšie odvody . Pri dlhodobej práceneschopnosti, alebo strate zamestnania tak opatrovatelia prichádzajú o finančné prostriedky , nehovoriac o dôchodku. Aj v tomto prípade dochádza k netransparentnosti finančných tokov, lebo sprostredkovateľská agentúra účtuje honorár pre opatrovateľa od klienta. Opatrovateľovi vyplatí sumu nižšiu ako zaplatil klient za službu. Ďalšia slovenská sprostredkovateľská agentúra vysiela opatrovateľov do Talianska, kde zamestnanca zmluvne zaviaže agentúrnou dopravou v sume 700 eur /ročne a každý zamestnanec musí podpísať bianko šek.

Analýza z dielne slovenských opatrovateliek prichádza  v čase, keď sa na Slovensku otvára diskusia o dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Tá by mohla byť zároveň kľúčom k návratu našich ľudí zo zahraničia. S iniciatívou ústavného zákona o takejto dlhodobej starostlivosti včera prišla NÁRODNÁ KOALÍCIA. 

Slavěna Vorobelová: Máte 50 rokov a viac? Poďte s nami bojovať za ústavný zákon o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info