HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

Slavěna Vorobelová: Máte 50 rokov a viac? Poďte s nami bojovať za ústavný zákon o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti

Starnutie človeka je bezpochyby jedným – nie jediným dôvodom pre vysvetlenie nutnosti a
dôležitosti dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti . Je zrejmé, že starý človek s fyziologickým úbytkom funkcií, obmedzením zdatnosti, odolnosti a adaptability, u ktorého dochádza k zhoršovaniu funkčného zdravia, nárastu stresu a k chorobným zmenám, sa stáva možným potenciálnym objektom
dlhodobej starostlivosti. Jednoducho staroba nie je niečo čo vás náhodne stretne na ulici.

Ak hovoríme aký charakter by mal mať náš štát a ako ďalej kultivovať slovenskú štátnosť jednou z odpovedí je koncept štátnosti založený na štáte, ktorý je starostlivý a súcitný.

Naplniť tieto ideály modernej slovenskej štátnosti znamená aj zodpovednosť voči starším a ponúknuť praktické odpovede v zákonoch, ktoré pomáhajú ľuďom.

 

Máte 50 rokov a viac? Poďte s nami bojovať za dobrý ústavný zákon o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.

 

V októbri 2017 oznámil vtedajší minister zdravotníctva Tomáš Drucker prípravu zákona o dlhodobej zdravotno-socálnej starostlivosti. Bol súčasťou plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2018 a mal upraviť podmienky na poskytovanie dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti aj spôsob jej financovania. Vlani v lete rezort zverejnil predbežnú informáciu o príprave zákona a sľuboval predložiť nový právny predpis do pripomienkového konania v auguste 2018. „Podpore osôb odkázaných na dlhodobú starostlivosť sa aktuálne venujú rezorty zdravotníctva, ale aj práce, sociálnych vecí a rodiny. Vytvorenie jednotného zákona má podporiť fungovanie systému komplexnej sociálno-zdravotnej dlhodobej starostlivosti,“ uviedlo v tom čase ministerstvo zdravotníctva (MZ).

Odborníci upozornili, že avizovaná legislatíva mešká. Dnes je definitívne jasné, že zákon, ktorý mal byť spoločným dielom ministerstva zdravotníctva a ministerstva sociálnych vecí, pretože spája odborne oba rezorty  nebude. Zodpovednosť za to nesie výhradne ministerstvo práce a sociálnych vecí pod vedením Jána Richtera. A práve vďaka nemu v  súčasnosti nie je financovanie a jasné rozlíšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti legislatívne ukotvené, klienti sú často nesystémovo premiestnení zo zdravotníckych a sociálnych služieb domov, z domu do zariadení rôznych služieb, dochádza ku kolíziám medzi službami a ich financovaním.

Potrebujeme ústavný zákon o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti?

Právo na dôstojnú starobu by nemala byť len prázdna fráza, ale zakotveným ústavným právom, ktorý ponúka predvídateľnosť celého komplexu verejných služieb, nástrojov politík a ich financovanie pre občanov, ktorí dosiahli 50. rok svojho života.

Ponúkať prepojenosť zdravotne- sociálnych služieb, ktoré sú vzájomne funkčne prepojené na
úrovni štátom garantovanej minimálnej siete – pridelených obvodov sociálno-zdravotnej starostlivosti, znamená, že štát preberie plne zodpovednosť za dôstojnú starobu seniorov.

Ústavným zákonom o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti (Long-term care, LTC) my v NÁRODNEJ KOALÍCII  rozumieme garantované právo na ako starostlivosť v domácom prostredí, tak starostlivosti v inštitúciách. Ide o komplex služieb, ktoré potrebujú ľudia s dlhodobo obmedzenou sebestačnosťou, predovšetkým v oblastiach bazálnych (hygieny, obliekanie, prípravy a príjmu potravy, užívanie liekov, v oblasti mobility) a inštrumentálnych (umožňujúcich žiť človeku nezávisle na svojej komunite, napríklad nakupovanie, obstaranie financií, bežné domáce práce.

Cieľom takéhoto ústavného zákona nie je len naplnenie konceptu „Štátu, ktorý je starostlivý a súcitný“, ale aj predovšetkým  zjednotenie elementárnej zdravotno-sociálnej podpory a starostlivosti na úrovni prieniku zdravotných a sociálnych služieb a ich financovanie.

 

Poďme hovoriť spolu o tom čo je podstatné!

NÁRODNÁ KOALÍCIA víta návrhy ministerstva zdravotníctva na posilnenie poskytovateľov ošetrovateľskej a paliatívnej starostlivosti, rovnako je dobré, že ministerskí úradníci už dnes hovoria o vytvorení optimálnej siete podľa odhadovaného počtu osôb v potrebe ošetrovateľskej starostlivosti. Snaha ministerky Kalavskej sa nedá poprieť. Poďme však v návrhoch ďalej!

Otvorme tému priznania štatútu špecializovanej komunitnej zdravotno-sociálnej sestry. Otvorme rovnako zjednotenie financovania týchto služieb, teda zjednotenie a predvídateľného nároku na finančnú úhradu  nielen pre klienta ale aj zariadenie. Začnime hovoriť o normatíve na klienta vyžadujúceho si sociálno-zdravotnú starostlivosť.

NÁRODNÁ KOALÍCIA prichádza ako prvá so zámerom ústavného zákona o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, k diskusii o ňom pozývame všetkých seniorov, ich rodinných príslušníkov ako aj profesné a stavovské organizácie, ktorých sa to týka, pretože pre nás „Rodina je na prvom mieste“ znamená aj medzigeneračnú solidaritu a dôstojnú starobu našich starých rodičov. 

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info