fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

Komentár Jany TELEKI: Orbán chce budovať silný národný štát, kde rodina bude na prvom mieste

TASR

Hodnotiaci prejav premiéra Orbána je každoročne očakávaný s veľkým napätím. Tento rok to bolo zvlášť dramatické kvôli spojeniu širokej socialisticko-pravicovo-nacionalisticko-radikálnej opozície do jednej fronty proti vláde Viktora Orbána. Opozícia však zostala sklamaná, lebo sa jej neušlo hodnotenie ani polemika. Orbán ich prácu zhodnotil na začiatku prejavu, keď pripomenul devastujúce účinky osemročnej vlády socialistov pod vedením Gyurcsánya, ktorá priviedla Maďarsko na pokraj ekonomického a sociálneho krachu. Už vtedy vyhlásil svoj program, nie plátať katastrofické následky tejto vlády, ale program nového budovania Maďarska, ktorý je postavený na existenčnom posilnení rodiny, podpore viacdetných rodín a na vývoji novej generácie, ktorá o 20 rokov bude schopná čeliť útokom na svoju vlasť.

 

Maďarsko sa dostalo zo 100 ročnej izolácie.

Orbán počas svojho prejavu vysvetlil, prečo Maďarská vláda pod jeho vedením vidí svoje priority v rodine, ako v základnej bunke štátu.Tému volieb do Európskeho parlamentu otvoril,keď vyslovil jasný názor, že Brusel je Sorosovým vazalom, ktorý už má pripravený 10 bodový plán na postupné znižovanie významu národných štátov, opakovaný návrh na zavedenie kvôty imigrantov, vyčlenené obrovské finančné prostriedky na ich sociálnu úroveň na úkor európskych občanov a hlavne na postupné budovanie bezhraničnej globálnej Európy, v ktorej národné štáty budú strácať svoju suverenitu.

Upozornil na skutočnosť, že v týchto voľbách sa rozhodne, či Európa pôjde cestou vnútornej asimilácie kresťanskej civilizácie a kultúrnych hodnôt pod tlakom miliónov imigrantov a či tak nedôjde k všeobecnému úpadku vzdelanosti a civilizačných hodnôt. Orbán ani jeho vláda nechce Maďarsko, ktoré bude pohltené a stratí svoju národnú a kultúrnu identitu. Vyjadril svoju radosť z toho , že stredoeurópske štáty V4 majú k sebe blízko v názoroch na ochranu svojej štátnickej suverenity a odmietajú európsku politiku pohltenia anonymnej vrstvy imigrantov, ktorí napádajú a obťažujú naše dcéry, znásilňujú naše ženy a vyhrážajú sa aj nám samým. Islám sa stal spoločnou hrozbou a kresťanské tradície a historické súžitie vymanili Maďarsko zo storočnej potrianonskej izolácie, vzniklo silné názorovo-politické zoskupenie v strednej Európe a Maďarsko stojí na jeho čele. Váhu a autoritu stredoeurópskeho názoru prezentoval aj účasťou kancelárky Merkelovej na stretnutí V4. Orbán si dovolil prognózovať, čo Európu v takom spoločensko-politickom rozložení ako ju poznáme,čaká v následných 10 rokov, nakoľko počet migrantov presiahne 50% populácie a dane vybrané od pracujúcich Európanov nebudú postačovať na ich sociálne a existenčné zabezpečenie, čo napokon povedie k doteraz neznámej situácii v Európe.Tieto jeho názory následne okomentovali aj špičkové autority. Citoval slová proletárskej internacionály, kde odznelo, že „tento boj bude konečný“. Bude to boj viery, ale aj národnostný a sociálny a podľa Orbána jeho generácia túto skutočnosť ešte zažije. Komentátori boli konkrétnejší keď vypočítali, že v roku 2020 bude situácia znamenať napätý konflikt na úrovni markantov občianskej vojny a žiaľ iba tvrdosť, ktorú predvádza Macron proti žltým vestám, bude účinným nástrojom na potlačenie nepokojov pred posledným štádiom pekla.

 

Islamská Európa sa má vyhnúť Maďarsku.

Orbán upozornil aj na to, že iba súčasné opatrenia zabezpečené armádou a políciou bránia tomu, aby boli narušené Šengenské hranice, ktoré by tak ľahkomyseľne otvorili Sorosove organizácie. Podpora imigrantov usadených v Nemecku stojí nemeckých poplatníkov v súčasnosti 68 mld. eur. Ďalšie benefity poskytuje Brusel anonymizovanými kreditnými kartami, na ktoré neprispievajú len filantropi,ale aj Európske zdroje, teda peniaze európskych občanov. Len v Turecku čaká na vstup do Európy 4 milióny utečencov. To je 20-násobok toho, čo prešlo pred rokmi Maďarskom. Otvorenie hraníc by znamenalo spustošenie ekonomiky, životného prostredia a občianskej bezpečnosti nielen v Maďarsku, ale aj v Európe, lebo by nasledovala okamžite ďalšie migračná vlna. Nechať takúto skupinu bez existenčného zabezpečenia znamená okamžitý pád demokracií a garancií právnych štátov. Preto ani spojenie maďarskej opozície,(ktorá je komunistická, liberálna,nacistická a pochoduje pod Sorosovskými vlajkami dobyť Európsky parlament), nemôže byť donucovacím prostriedkom suverénneho Maďarska.

 

Opozícia sú gentlemani až po pätu, … ale odtiaľ smerom hore?

Replika Viktora Orbána zožala úspech hneď po tom, ako sa vyjadril k hereckým pokusom zástupcov opozície pri pokuse obsadiť štátnu televíziu a rozhlas, kde ich usvedčili videonahrávky, ktoré pozná každý Maďar. Rozbiehať sa proti zatvoreným dverám a dramaticky sa odraziť, či s rukami za hlavou sa hodiť o zem a trepať sa pred kamerou s úsmevom na tvári,alebo škriabať sa ako spiderman po zábradlí, dokonca strkať kameru do tváre poslancov v parlamente a vyvolávať fyzické inzultácie sú prejavmi socialistov, ktorí ožobračili milióny ľudí a fašistov, ktorí popravili stotisíce maďarských židov.Opozícia, ktorá sa spája a snaží sa podporiť imigračnú politiku, je nepriateľom Maďarov a ich životnej úrovne. Obe idú spolu pod červenou zástavou v hnedých košeliach a s výkrikmi plného násilia. Viac pozornosti ako kabaretné relácie a zábavné formáty si nezaslúžia. Orbán na strhujúci potlesk prítomných len poznamenal, že je to vďačná téma na zábavu.

 

Kvalita života, rodinné istoty a správna politika vlády urobí Maďarsko pevnejším a istejším.

Dnes narodený Maďar sa dožije 22. storočia podľa posledných demografických výsledkov. Rastie počet manželstiev, klesá novorodenecká úmrtnosť, zamestnanosť narástla z 55 na 70% a nezamestnanosť sa znížila na 1/3-nu. Štátny dlh sa skorigoval z 81% na 11%, pričom minimálna mzda narástla na dvojnásobok.Každý musí mať právo na prácu, bývanie, poctivý život, perspektívu pre seba a pre svoje deti, aby nikto nebol v existenčnom ohrození, ako tomu boli stotisíce ľudí po katastrofálnych vládach socialistov. Orbán pripomenul prítomným, že bolo vytvorených 800 tisíc pracovných miest,hospodársky rast bol na úrovni 5 % a budúcnosť Maďarov je zaručená v zamestnanosti, v náraste mzdy, v oživení a významnej dotácii spoločenskej a kultúrnej sféry a v mimoriadnej starostlivosti o niektoré odvetvia. Ako príklad uviedol zdravotníctvo, kde mzdy zdravotných sestier narástli o 80 %. Maďarsko stojí na 20. mieste vo vývoze automobilov, na 19.mieste vo vývoze liekov.Vláda má ale aj plány a projekty pre prípad, že sa svetová ekonomika spomalí. Maďarsko predpokladá 2% ročný nárast aj v takomto prípade. Tam kde ostatní budú spomaľovať, Maďarsko ich bude predbiehať v zákrutách.Vyjadril sa aj na adresu úspešných podnikateľov, od ktorých očakáva také investície, z ktorých bude profitovať Maďarsko, čím vyrovná vyvezený zisk nadnárodných spoločností z Maďarska.

 

Rodina na prvom mieste

Programom od nástupu Orbánovej vlády je rodina a priority rodiny. Maďarsko ako jediné zaviedlo program národnej konzultácie, do ktorej sa zapojilo 1,350.000 rodín. Cieľom konzultácie bolo v širšom kontexte zistiť potreby maďarských rodín. Dielčie kroky, ktoré vláda Viktora Orbána zaviedla, či to boli bezplatné detské jasle, materské školy, školské družiny,daňové bonusy, príspevky na režijné náklady, učebnice a školské stravovanie zdarma, finančná podpora študentov pri štúdiu ale aj pri stabilizácii v domácom prostredí, či aj spoľahlivý nárok na výplatu miezd a stabilné a dôstojné dôchodky, stali sa hneď populárnymi. Tieto ciele vláda splnila, čo dokazuje aj to, že počet občanov v ťažkej existenčnej neistote bolo 27%, po desiatich rokoch je necelých 10%. Ale ani tento výsledok nie je prijateľný a uspokojujúci a Orbán už pred 30 rokmi tvrdil, že chudoba sa v Maďarsku môže vyplieniť. Krok za krokom sa chudoba zlikviduje. Každý bude mať prácu, domov, deti a študenti budú mať podporu a seniori budú mať poctivý a dôstojný priestor pre svoj život. „Maďarsko bude miestom, kde bude dobré byť Maďarom“

 

Orbánov program pre maďarské rodiny

Po tom, ako vláda zdvojnásobila podporu rodín, čo je v Európskych pomerných číslach najvyššie, predstavuje na základe Národnej konzultácie dlhodobý program pre podporu rodín v siedmych bodoch:

  1. Každá žena do 40 rokov, ktorá založí rodinu pri prvom dieťati získava výhodnú pôžičku 10 miliónov Forintov (32 tis. €), pričom splácanie po prvom dieťati sa prerušuje na 3 roky, po 2. dieťati na ďalšie 3 roky a odpúšťa sa jedna tretina pôžičky. Pri treťom dieťati sa zostatok pôžičky odpúšťa.
  2. Pôžičku CSOK (podporu pre založenie Domova, pri ktorom je možné získať 10+10 mil. forintov,bude možné použiť na kúpu bytu v meste;pre rodiny žijúce v obciach pripravili špeciálny program určený pre rodiny z vidieku; rodina s dvomi deťmi dostane 22 a rodina s tromi deťmi dostane 35 mil. forintov podpory od štátu).
  3. Štát zaplatí z hypotekárneho úveru pridruhom dieťati 1 mil. forintov, pritreťom dieťati 5 mil. forintov a pri každom ďalšom dieťati po jednom mil.forintov za každé dieťa.
  4. Všetky ženy, ktoré porodili 4 a viac detí, sú doživotne oslobodené od platenia daní z osobných príjmov.
  5. Vláda podporí sociálne a rekreačné vyžitie a sociálnu životnú úroveň rodín s viac než 3 deťmi príspevkom na kúpu nového 7-miestneho automobilu s čiastkou 2,5 mil. forintov.
  6. Do dvoch rokov sa doplní a vybuduje počet detských jasieľ o 21 tisíc nových zariadení, kde každý rodič bude môcť bezplatne umiestniť svoje dieťa.
  7. Zavádza sa inštitút prarodičovskej starostlivosti o dieťa, keď na základe rozhodnutia rodičov budú môcť starí rodičia zostávať na rodičovskej dovolenke s maloletým dieťaťom.

Dlhotrvajúci potlesk prerušil Orbán informáciou, že po 11. ročníku štúdia sa môže každý študent dvakrát po 2 týždne zúčastniť zahraničnej študijnej stáže, ktorej náklady bude hradiť štát. Taktiež oznámil, že 700 mld.forintov sa vynaloží na modernizáciu zdravotníckych zariadení a zdravotným sestrám sa v priebehu 3 rokov zvýši mzda o 70 %.

Na konci svojej správy sa Orbán rozlúčil tým, že vojaci a policajti chránia štát, zástupcovia vlády v Bruseli pri konfrontácii s protimigrantskými kruhmi robia Maďarsku česť, viac než polovička Maďarov má prácu, mládež je múdrejšia a šikovnejšia, susedné národy si Maďarov vážia a skončilo 100 rokov maďarskej samoty. Možno chýba trochu humoru v politike, ale o to sa postará opozícia.

Skutočná cesta Maďarska, strasti a víťazstvá ešte len prídu, ale Orbán povedal aj to, že Maďarsko sa môže spoliehať na priaznivé naklonenie osudu. Maďarsko do toho ! Maďari do toho! – takto tradične skončil svoj prejav Viktor Orbán pred dvoma dňami, po čom v opozícii nastalo hrobové ticho. Viktor Orbán priniesol reálne výsledky a program, ktorý sa nedá zosmiešniť a ktorý bude reálnymi výsledkami len veľmi ťažko prekonať.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info