HLAVNÝ DENNÍK
EKONOMIKA

„Materská“ nie je rodičovský príspevok, kedy má nárok otec, mama? Aká je výška? Všetko na jednom mieste

Január priniesol so sebou viacero noviniek. Pre rodičov je to aj jedna podstatná. Dávku materské už môžu poberať mamy aj otcovia súčasne.  Mnohých rodičov dnes zaujíma forma tzv. dvojitej materskej, kedy po matke môže na ňu nastúpiť aj otec a aspoň trošku si tak prilepšiť rodinný rozpočet. Nevyužiť túto možnosť je v dnešnej dobe naozaj veľká škoda, pretože 75% z hrubej mzdy najskôr mamy a potom otca, čím sa vlastne materská i príjem na nej predĺži až na dobu vyššie jedného roka, je už naozaj celkom slušná pomoc a podpora od štátu.

Keďže je teda táto téma medzi rodičmi stále aktuálna a stále nemajú jasno v oblasti niektorých otázok, prinášame vám opäť manuál, ktorý vám možno uľahčí rozhodovanie a neskoršie vybavovanie dokumentov.

Doposiaľ to pre otcov bolo možné iba vo výnimočných prípadoch, napr. keď sa matka nemohla o dieťa postarať. V súčasnosti to už ale neplatí. Prinášame vám návod a všetko podstatné od Dagmar Baluchovej z portálu „MAMA a JA“.

Materská dovolenka je v Slovenskej republike najdlhšia spomedzi okolitých krajín. Ženy u nás sú na nej 34 týždňov, zatiaľ čo v Českej republike môžu byť iba 28 týždňov, v Maďarsku 24 týždňov a v Poľsku je to dokonca iba 20 týždňov. Na Slovensku sme na tom dobre, aj čo sa týka výšky tejto dávky. Je to 75 % hrubého zárobku, čo je 100 % čistého príjmu, ktorý mala žena predtým, ako otehotnela.

 

„Materská“ nie je rodičovský príspevok

Je dôležité rozlišovať pojmy. Žena (matka dieťaťa) môže byť na materskej dovolenke a poberať dávku s názvom materské (vypláca sa z nemocenského poistenia zo Sociálnej poisťovne). Následne po nej môže byť do 3 rokov veku dieťaťa na rodičovskej dovolenke a poberať rodičovský príspevok. Muž (otec dieťaťa) môže byť iba na rodičovskej dovolenke, v rámci ktorej môže poberať dávku materské.

MIMORIADNA SPRÁVA: Fico sťahuje kandidatúru na ústavného sudcu

Nárok na materské

Ako sme už spomenuli, dávku materské môže poberať matka dieťaťa, prípadne iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o oň stará, najčastejšie jeho otec. Má to však svoje presné pravidlá a každý prípad posudzuje Sociálna poisťovňa individuálne. Nárok sa uplatňuje žiadosťou o materské, ktorú tehotnej žene vystaví jej gynekológ na začiatku 8. až 6. týždňa pred pôrodom.

Otcovi toto tlačivo poskytne Sociálna poisťovňa. Matka dieťaťa môže poberať materské spravidla 34 týždňov, otec 28 týždňov.

O ďalších podmienkach informuje Ing. Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne: 

„Viaceré z týchto podmienok sú pre oboch rovnaké.

MATKA

  • musí byť v čase vzniku nároku na dávku nemocensky poistená (alebo sa na ňu musí vzťahovať v tom čase ochranná lehota)
  • nemocenské poistenie jej musí trvať najmenej 270 dní pred pôrodom
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba (napr. živnostníčky) nesmie mať na poistnom dlhy
  • matka si uplatňuje nárok na materské 6. až 8. týždňov pred pôrodom.

OTEC

Musí spísať s matkou dohodu o starostlivosti o dieťaťa. Na otca sa vzťahujú také isté podmienky ako na matku (teda byť poistený min. 270 dní v posledných 2 rokoch, nemať dlhy v poistení, starostlivosť sa týka dieťaťa do 3 rokov). Rozdiel je len v trvaní ochrannej lehoty. Kým matke môže trvať 8 mesiacov (to vtedy, ak jej zaniklo nemocenské poistenie už počas tehotenstva), u otca trvá len 7 dní.“

ZMENY v poberaní dávky materské, platné od januára 2019:

Doposiaľ Zákon o sociálnom poistení neumožňoval, aby zároveň poberali túto dávku matka aj otec, i keď šlo o dve rôzne deti (napr. otec poberal materské na staršie dieťa a matka na novonarodené dieťa). Ale od januára 2019 nastáva zmena, objasňuje Ing. P. Višváder:

a) MATKA AJ OTEC môžu poberať materské V ROVNAKOM OBDOBÍ, avšak každý z rodičov bude poskytovať starostlivosť inému dieťaťu. Matka však nesmie poberať rodičovský príspevok v čase nároku otca dieťaťa na materské.

b) Materské od r. 2019 NEBUDE PRI TZV. REŤAZOVOM PÔRODE NIŽŠIE ako po prvom pôrode matky. To znamená, že ak matka porodí po prvom dieťati počas rodičovskej dovolenky ďalšie dieťa/deti, výška pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, z ktorého sa jej bude materské pri následnom pôrode počítať, už nemôže byť nižšia ako pri predchádzajúcich materských dovolenkách.

Súčasne sa matke polepší pri výpočte dávky aj v prípade, ak bola celé rozhodujúce obdobie pri reťazovom pôrode dočasne práceneschopná, poberala materské a následne čerpala rodičovskú dovolenku. Aj v takomto prípade sa výška materského pri ďalšom pôrode určí z predpokladaného príjmu, ktorý nesmie byť nižší ako pri predchádzajúcich materských. Teda výpočet dávky materské bude pre matku výhodnejší.

c)      Od 1. januára 2019 sa mení MAXIMÁLNA VÝŠKA DÁVKY MATERSKÉ. Jej výška je pre mužov i ženy v súčasnosti vo výške 100 % ich predošlého čistého príjmu. Maximálna výška tejto dávky v roku 2019 dosiahne 1 458,50 eura pri 31-dňovom mesiaci a 1 411,40 eura pri 30-dňovom mesiaci.

 

Chcem materské a zároveň aj pracovať

Čo myslíte, je to možné? Je. Zákon je v tomto smere k rodinám viac než ústretový. Má to však svoje ALE…

Ak chce otec dieťaťa poberať materské na dieťa, platí, že nesmie mať počas poberania materského žiaden príjem z toho pracovného pomeru,  z ktorého sa mu vypláca dávka materské. Avšak, môže mať iný príjem, dokonca aj u toho istého zamestnávateľa, teda môže si privyrobiť, ale musí ísť o inú prácu, v inom rozsahu ap, pričom musí zabezpečiť dieťaťu tú časť starostlivosti, ktorú do prevzatia zabezpečovala dieťaťu matka, t. j. nestačí iba spísanie formálnej dohody s matkou o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, ale musí ho reálne do starostlivosti aj prevziať.

Zákon definuje účel nemocenského poistenia ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti, čo znamená, že DÁVKA MATERSKÉ KOMPENZUJE OTCOVI STRATU NA ZÁROBKU spôsobenú tým, že si skrátil pracovný úväzok alebo zmenil charakter práce tak, aby sa fyzicky o dieťa mohol starať.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

  • odvody – počas poberania materského žena alebo muž neplatia sociálne poistenie. Zdravotné poistenie platí to za nich štát.
  • aj nezosobášené páry môžu poberať materské
  • ak je dieťa adoptované, tí, ktorým bolo zverené súdom, majú nárok na materské za rovnakých podmienok, ako je to u ostatných rodičov.
  • žena i muž si každý čerpajú materské zo svojho vlastného poistenia. Ak žena nevyčerpá celých 34 týždňov, muž nemôže chýbajúce týždne čerpať navyše. Platí tiež, že muž môže začať s čerpaním najskôr 6 týždňov po narodení dieťaťa.
  • po vyčerpaní materského má žena nárok na štátnu dávku – rodičovský príspevok, pre ktorý platia ďalšie pravidlá.

Ako sme na tom oproti minulosti?

Výška materského sa u nás oproti roku 2013 podstatne zvýšila

Priemerná výška dávky materské v triedení podľa pohlavia v €    

rok                         muži                     ženy                      spolu

2013                      435,84                  440,72                  440,69

2014                      445,45                  421,02                  422,66

2015                      482,00                  426,85                  429,82

2016                      572,30                  471,57                  477,79

2017                      731,53                  548,99                  567,06

k 30.9.2018         835,89                   607,03                   644,53

ZDROJ: Sociálna poisťovňa

Majú ženy a muži záujem o túto dávku?

Áno, najmä u mužov ide o rapídny nárast. Zatiaľ čo v r. 2013 poberalo u nás túto dávku iba 305 mužov, v septembri 2018 ich bolo už vyše 10-tisíc.

Počet poberateľov dávky materské v triedení podľa pohlavia 

rok                         muži                     ženy                      spolu

2013                      305                        55 910                   56 215

2014                      717                        53 866                   54 583

2015                      1 731                     55 640                   57 371

2016                      3 076                     58 845                   61 921

2017                      6 553                     62 009                   68 562

k 30. 9. 2018       10 215                     53 913                   64 128

ZDROJ: Sociálna poisťovňa

Kedy zaniká nárok na materské?

Môžem o túto dávku prísť? Žiaľ, áno. Všeobecne platí, že matke dieťaťa nárok na materské ZANIKÁ po uplynutí 34 týždňov od vzniku nároku; po uplynutí 37 týždňov, ak žije dokázateľne ako slobodná matka a podpísala tzv. čestné vyhlásenie o osamelosti; po uplynutí 43 týždňov, ak zároveň porodila dve a viac detí. Dávka sa tiež skracuje, ak sa dieťa narodilo mŕtve alebo zomrelo v období trvania nároku na materské.

Inému poistencovi (najčastejšie otcovi dieťaťa) nárok ZANIKÁ uplynutím 28 týždňov od vzniku nároku na materské; 31 týždňov od vzniku nároku, ak je osamelý rodič; 37 týždňov od vzniku nároku, ak prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí.

Nárok na materské zaniká matke aj otcovi tiež z dôvodu, ak sa nemôžu o dieťa starať kvôli svojim zdravotným problémom alebo ich smrťou.

SÚVISIACE

Načítava sa...

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info