HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

V roku 2014 sa prevalilo, že Gábor Grendel dal lustrovať v policajnom systéme blogerov

FOTO TASR - Martin Baumann

V roku 2014 dal Gábor Grendel lustrovať v policajnom systéme blogerov, ktorí sa kriticky vyjadrovali o strane Nova a Lipšicovi napísala som na fb. statuse po prečítaní vzletných vyjadrení uvedeného poslanca k lustrovaniu Jána Kuciaka, ktoré podľa vyšetrovateľa nariadil Gašpar.

Som jedným z blogerov, ktorých strana Nova v roku 2013 nezákonne lustrovala v policajnom systéme REGOB. V roku 2014 sa k nezákonnému lustrovaniu politickou stranou Nova vyjadrili všetci dotknutí blogeri, texty sú na portáloch dodnes. Na rozdiel od ostatných lustrovaných blogerov, moje texty zverejnené na blogu, sú súčasťou trestného spisu vedeného krajskou kriminálkou Bratislava.

V roku 2014 po zverejnení informácií o našom lustrovaní, napriek množstvu textov predstavitelia strany Nova potichu strčili hlavu do piesku a nevyjadrovali sa, ani jeden si nedovolil povedať, že zverejnené informácie sú zavádzajúce.

 

Začiatok – podnet na trestné stíhanie za nezákonné lustrovanie

Citácia z uznesenia zo dňa 20.3.2014 pod spisovou značkou ČVS:SKIS-73/OISZ – V – 2014 – vydaného vyšetrovateľkou Ing. Mjr. Zuzanou Dubajovou:

„Dňa 24.1.2014 na odbor inšpekčnej služby západ úradu inšpekčnej služby, sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR bolo doručené trestné oznámenie Martina Masaryka, smerujúce proti bližšie nešpecifikovanému príslušníkovi PZ, resp. príslušníkom PZ pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalších trestných činov. O podozrení z trestnej činnosti sa oznamovateľ dozvedel z anonymného listu, ktorý bol doručený do jeho poštovej schránky na adrese v období 22.11.2013 – 25.11.2013.

Podľa oznamovateľa sa v anonyme uvádza, že príslušník, resp. príslušníci PZ v rozpore so zákonmi a internými nariadeniami zneužili policajného informačné databázy (napríklad REGOB), ako aj databázy zdravotnej a sociálnej poisťovne, na lustrovanie občanov, ktorí prostredníctvom blogov na internetovej stránke www.sme.sk a na iných portáloch vyjadrujú kritické názory na niektoré politické strany. Podľa podnetu malo ísť o nezákonné lustrovanie osoby oznamovateľa a občanov: Jana Teleki, Alexandra Macúchová, Jarmila Kante, Radovan Bránik a Tomáš Janoušek, ako aj Peter Sivák, Pavol Klein a Adam Kemény. Nezákonne získané informácie o občanoch SR boli poskytované predstaviteľom niektorých politických strán, najmä strane NOVA, podpredsedovi Gáborovi Grendelovi, prípadne iným funkcionárom tohto subjektu.“

Komentár Jany TELEKI: Lipšic žne iba to, čo zasial

 

Podozrenie o nezákonnom lustrovaní sa potvrdilo

Podnet bol doplnený v zmysle § 196 ods. 2 Trestného poriadku zabezpečením správ a záznamov o vykonaných lustráciách k osobám Martin Masaryk, Jana Teleki, Alexandra Macúchová, Tomáš Janoušek a Adam Kemény.

K ostatným osobám uvedeným v trestnom oznámení, ktoré mali byť neoprávnené lustrované, sa nepodarilo zistiť potrebné údaje v rozsahu pre takéto zistenie. Keďže osobné údaje mali byť poskytované hlavne predstaviteľom politickej strany NOVA, obdobie, kedy k neoprávneným lustráciám malo dochádzať, bolo vymedzené dátumom vzniku politickej strany, teda 25. 10. 2012 a dátumom podania trestného oznámenia.

Po prečítaní vzletných vyjadrení uvedeného poslanca k lustrovaniu Jána Kuciaka, ktoré podľa vyšetrovateľa nariadil Gašpar napísala som na fb. statuse :

Keďže po rokoch pán poslanec Gábor Grendel reagoval, nedá mi jeho vyjadrenia uviesť s pomocou rozhodnutia vyšetrovateľky na správnu mieru.


Mimochodom, v roku 2014 bol ministrom vnútra Robert Kaliňák a policajným prezidentom Tibor Gašpar.

„Na Slovensku vládla čisto smerácka vláda a k jej najtvrdším kritikom patril Daniel Lipšic a strana Nova. Chcel by som vidieť toho policajta, ktorý vie, že po každej lustrácii zostane stopa, že si lajzne takéto niečo na pokyn Gábora Grendela… „, tvrdil Grendel.

Ktorí policajti si lajzli ?Ako prebiehalo nezákonné lustrovanie blogerov v policajných systémoch?

Gábor Grendel správne podotkol, že po každej lustrácii zostane stopa, preto aby nebolo možné nikoho podozrievať a vyvodiť voči nemu trestnoprávnu zodpovednosť, každú osobu lustroval iný príslušník. Z tohto dôvodu lustrácie vykonávali policajti, ktorí boli zaradení vo výkonných útvaroch Policajného zboru a pre výkon svojej služobnej činnosti boli oprávnení zisťovať a preverovať osoby a skutočnosti týkajúce sa protiprávnej činnosti.

Policajt s oprávnením lustrovať môže túto činnosť vykonávať po podaní podnetu a preverovaní trestnej činnosti. V období lustrovania nebola preverovaná protiprávna ani trestná činnosť lustrovaných blogerov.

Hoci sa vyšetrovateľka odmietla skúmať a zistiť, či bola preverovaná trestná činnosť blogerov, a či mali policajti oprávnenie na lustrovanie, predsa len v istom odseku uznesenia sa akosi pozabudla a uviedla, že mňa lustroval v systéme REGOB niekoľko krát aj JUDr. Ján Kovarčík, ktorý riešil moju trestnú činnosť.

Policajti, ktorí bez vykonávali lustrácie v informačných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a následne takto získané osobné a úradné údaje odovzdávali neoprávneným osobám, neboli potrestaní.

 

Komentár Jozefa Legényho: Metropolitný čípok za 500 000 eur bratislavské zápchy nevyrieši

 

Lustroval aj civilný pracovník Ministerstva vnútra SR

Lustráciu všetkých vyššie spomenutých blogerov vykonal zároveň civilný pracovník Ministerstva vnútra SR, ktorý bol v čase vykonania lustrácie, zaradený na odbore správy registrov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR so sídlom v Banskej Bystrici. Blogerov bez oprávnenia lustrovali aj ďalší civilní pracovníci Ministerstva vnútra SR. Podozrenie z protiprávnej činnosti nielen pracovníka ministerstva ako aj ďalších osôb bolo odstúpené na riešenie na Obvodné oddelenie PZ v Banskej Bystrici, nakoľko vyšetrovateľ inšpekčnej služby nie je oprávnený v trestnej veci konať. Vyšetrovateľka sa rozhodla upratať trestnú činnosť cez civilného zamestnanca ministerstva vnútra.

Gábor Grendel skutočne vypovedal … mená lustrovaných blogerov, okrem Martina Masarika, ktorý bol oznamovateľom trestnej činnosti, mu nič nehovorili …

Alexandra Macúchová a Tomáš Janoušek, ktorí dlhodobo kritizovali stranu Nova, sú novinári. Uveriť, že tej dobe mu meno Radovan Bránik nič nehovorilo je klamstvo, obidvaja v tom čase riešili na blogoch problematiku fiktívnych blogerov. Ani moje meno mu nič údajne nehovorilo, hoci v deväťdesiatych rokoch, ešte keď pracoval v TV Markíza sme sa osobne poznali.

Pán Grendel veľmi dobre vie, že Tibora Gašpara za lustrovanie nikto neodstíha, podobne ako nikto neodstíha policajta, ktorý Jána Kuciaka pred vraždou lustroval. Na trestné stíhanie Gašpara sú potrebné dôkazy, nie vyjadrenie policajta, že mu to Gašpar nariadil a Gašpar nie taký hlupák, aby dával vyšetrovateľom písomné pokyny na lustrovanie novinárov.

Nezákonné lustrovanie kohokoľvek nie je závažná téma, ale trestná činnosť.

Na základe zoznamov o vykonaných lustráciách k uvedeným osobám, zaslaných z odboru aplikácií sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR bola vykonaná analýza, podľa ktorej lustrácie okrem príslušníkov PZ, vo väčšine vykonávali aj civilní pracovníci spadajúci pod Ministerstvo vnútra SR. So zameraním na jednotlivých policajtov bola zistená skutočnosť, že ak vykonával lustráciu k určitej osobe konkrétny príslušník PZ, tento ďalšiu osobu zo zoznamu už nelustroval. Príslušníci PZ lustrujúci konkrétnu osobu, tento úkon v sledovanom období už väčšine vykonali len raz s výnimkou kpt. JUDr. Kovarčíka – vyšetrovateľa zaoberajúceho sa trestnou vecou týkajúcou sa Jany Teleki. Policajti, ktorá vykonávali lustrácie sú podľa zistení v informačnom systéme MV SR, zaradení vo výkonných útvaroch Policajného zboru a pre výkon svojej služobnej činnosti sú oprávnení zisťovať a preverovať osoby a skutočnosti týkajúce sa protiprávnej činnosti, prípadne pre účely uplatnenia civilného práva.

Analýzou doručených materiálov bolo tiež zistené, že jedna z lustrujúcich osôb, ktorá však nie je príslušníkom Policajného zboru, ale civilným pracovníkom Ministerstva vnútra SR, vykonala lustráciu všetkých vyššie spomenutých osôb a táto osoba bola v čase vykonania tejto lustrácie zaradená na odbore správy registrov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR so sídlom v Banskej Bystrici. Podozrenie z prípadného protiprávneho konania tejto osoby, prípadne iných civilných osôb v tomto smere bolo odstúpené na ďalšie konanie na Obvodné oddelenie PZ v Banskej Bystrici a to z dôvodu vyplývajúceho z článku 14 nariadenia ministra vnútra SR č. 175/2010. Podľa uvedeného ustanovenia vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby je príslušný len na konanie o trestných činoch spáchaných príslušníkmi Policajného zboru počas trvania ich služobného pomeru, alebo zo spáchania ktorých je podozrivý príslušník PZ aj v prípade ak k spáchaniu trestného činu došlo pred vznikom služobného pomeru. Z uvedeného vyplýva, že vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby nie je oprávnený konať v trestných veciach, kde je podozrivá iný osoba ako príslušník Policajného zboru, mimo výnimiek uvedených v citovanou uznesení nariadenia ministra vnútra.

V štvorstranovom uznesení vyšetrovateľky je príliš veľa osobných údajov, z tohto dôvodu bola časť uznesenia citovaná.

Únik informácií zo služobnej činnosti patrí k závažným formám trestnej činnosti, nakoľko narušuje dôveru občanov v políciu a spôsobuje škody v rámci odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti a ochrany osobných údajov.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info